آثار تولیدی


عنوان مادری؛ حقوق و مسئولیت ها
نوع‌اثر کتاب
سال انتشار 1395
تعداد صفحات 142
انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده
قیمت 90,000 ریـــال
توضیحات نویسنده: نرگس خدامی
کتاب «مادری؛ حقوق و مسئولیت ها» در زمره آثار جدید منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد. این اثر تلاش دارد به مقایسه جایگاه مادری در اسلام با اندیشه های غربی، آموزه های ادیان آسمانی، دانش های فمنیستی و معاهدات بین المللی بپردازد. خواننده با مطالعه این کتاب پاسخ این پرسش را خواهد یافت که آموزه های اسلامی چه تصویری از جایگاه، نقش ها و مسئولیت های مادری ارائه می کند؟ همچنین می توان اهمیت مادری در نگاه دین و حقوق و تکالیف مرتبط با نقش های مادری را مرور کرد و با مسئولیت ها و آداب مادری از منظراسلام آشنا شد. در پایان نیزبدیل های مادری از جمله تلقیح مصنوعی و جای گزینی در شیردهی و مراقبت مورد بررسی و نقادی قرار گرفته است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
1. پیشگفتار 7
2. مقدمه 9
3. پرسش های تحقیق 12
فصل اوّل. اهمیّت و جایگاه مادری 15
4. ارزش مادری در اندیشهی فلاسفهی غرب 15
5. ارزش مادری در اديان آسمانی 19
6. مادری در اندیشه‌ی فمینیسم 21
7. مادری در معاهدات بینالمللی 30
8. کنوانسیون حقوق کودک 33
9. جایگاه مادری در اسلام 34
10. آثار مادری 42
11. زمینه های تکوینی مادری 47
12. اولویّت مادری 54
فصل دوّم. مسئولیّتهای مادری 61
13. پاکدامنی 61
14. حضانت 65
15. محبّت و مراقبت 69
16. تربیت 74
17. انفاق 85
فصل سوّم. بدیلهای مادری 92
18. تلقیح مصنوعی 92
19. جایگزینی در شیردهی 96
20. جایگزینی در مراقبت 98
فصل چهارم. وظايف دیگران در برابر مادر 104
21. وظیفه ی فرزند 104
22. وظیفه‌ي همسر و خویشاوندان 112
23. وظایف جامعهی مؤمنان 114
24. وظایف حکومت در برابر مادری 116
فهرست منابع 130
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
پورتال جدید پژوهشکده زن و خانواده راه اندازی شد

انتقال به پورتال جدید
χ