گروه های علمی
نام‌ونام‌خانوادگی
مريم مدملي
نحوه‌ارتباط
- - -
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
madmoli@wrc.ir
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
حوزوی سطح 3 فقه و اصول - - -
دانشگاهی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - - -
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
مسئول آموزش (اساتید) مدرسه عالی بنت الهدی (مرکز جهانی) 78ـ83 - - -
مسئول پذیرش مدرسه عالی بنت الهدی (مرکز جهانی) 79ـ83 - - -
مسئول اداره برنامه و ارزشیابی آموزشی مرکز مدیریت خواهران 86ـ88 - - -
مسئول واحد تحقیقات پایانی مرکز مدیریت خواهران 88-89 - - -
مبلغ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها 79 ادامه دارد
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده 83 ادامه دارد
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
- - -
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
ادبیات عرب حوزه الزهراء مسجد سلیمان 73ـ75 - - -
ادبیات عرب جامعةالزهرا - بنت الهدی 75ـ81 و 79ـ83 - - -
منطق(1-5) جامعةالزهرا - بنت‌ الهدی 75ـ83 و 79ـ85 ادامه دارد
فقه (تحریرالوسيله، عروه الوثقي و...) جامعة‌الزهرا - - - - - -
اصول فقه جامعة‌الزهرا - - - - - -
فمینیسم دانشگاه قم 1389 - - -
جریان‌شناسی مباحث زنان مرکز تحقیقات زن و خانواده سه دوره دوره‌های آموزشی ـ ترویجی
فلسفه (بدایه الحکمه) - - - 82ـ89 (4 دوره)
زن در ادیان و مکاتب فلسفی جامعه‌الزهرا تحصیلات تکمیلی سه دوره ادامه دارد
جامعه‌شناسی جنسیت تربیت مدرس 1392 - - -
فمینیسم تحصیلات تکمیلی مدرسه معصومیه 1391 - - -
اخلاق جنسیتی تحصیلات تکمیلی مدرسه معصومیه- جامعه الزهرا و تربیت مدرس 1391 (5 دوره) ادامه دارد
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• طرح‌های پژوهشی
عنوان سفارش دهنده تاریخ انتشار محل نشر توضیحـــات
تفاوت‌های تکوینی زن و مرد (فلسفه و آثار) مرکز تحقیقات زن و خانواده 1388 - - - تکمیل
ارزش و جنسیت مرکز تحقیقات زن و خانواده 1392 - - - تکمیل(در نوبت چاپ)
نقد و بررسی وظیفه‌گرایی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1384 - - -
نقد و بررسی سودگرایی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1384 - - -
معرفت‌شناسی اخلاقی و جنسیت مرکز تحقیقات زن و خانواده 1392 - - -
بررسی علّی تحولات خانواده مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385 - - -
نقد و بررسی فضیلت‌گرایی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1386 - - - تکمیل(در نوبت چاپ)
مسئله‌شناسی جنسیتی فلسفه اخلاق مرکز تحقیقات زن و خانواده 1391 - - - تکمیل
مدرنیسم و پست مدرنیسم مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385 - - - تکمیل
• کتــــب
عنوان تاریخ انتشار محل نشر شابک توضیحـــات
- - - - - - - - - - - - - - -
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
منزلت اخلاقی و جنسیت - - - نشریه علمی تخصصی مطالعات زنان و خانواده - - -
رابطه ارزش مندی ذاتی و جنسیت - - - نشریه علمی تخصصی مطالعات زنان و خانواده
عقل زن - - - فصلنامه دانشگاه بوعلی
• پایان‌نامـــه‌ها
عنوان مقطع تحصیلی مرکز علمی سال ارائه سمت توضیحـــات
مهریه زن در فقه شیعه - - - حوزه 90 استاد راهنما - - -
بازسازی روابط خانواده بر اساس آیات و روایات بحران هویت در دختران - - - دانشگاه 93 استاد راهنما - - -
تربیت اخلاقی --- استاد راهنما ---
• مصاحبه و گفت‌وگوهای علمی
عنوان نحوه انتشار تاریخ انجام توضیحـــات
- - - - - - - - - - - -
• طرح‌های پژوهشی در دست انجام و منتظر شده
عنوان نحوه ارائه سفارش‌دهنده تاریخ‌شروع تاریخ‌اتمام
پیش‌بینی‌شده
توضیحـــات
کتاب مقاله پایان‌نامه طرح
ادراک اخلاقی و جنسیت - - - - - - - - - - - -
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
مبلغ برتر 1384 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
استاد نمونه 1394 جامعه الزهرا
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
عربی متون تخصصی - - -
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397