ورود
عضویت
Scintific Groups of the Woman and Family Researchs Center
Name and Family
Hujjatoeslam Abbas Ayenechi
Email
ab.ayenehchi@yahoo.com
Description

Education:
-    MA and PhD in Psychology
-    3rd level of seminary studies, Imam Khomeini Educational Research Institute, Qom, 2004

 

Working experience:
-    Member of the Higher Education Council, The Academic Institute for Ethics and Education, 2014
-    Review expert at psychology and Religion Journal, Imam Khomeini Educational Research Institute, Qom, to present
-    Faculty member, Women and Family Research Center, 2015

 

Teaching experience:
-    Techniques and Principles of Consulting, Karaj
-    Teaching the Young Couples, 2 seasons (National Youth Organization)
-    Training Children, 4 seasons, Ahwaz
-    Descriptive Statistics, The Academic Institute for Ethics and Education (3 seasons to MA students)
-    Training Psychologist, Teachers’ Training Center of Women’s Seminaries
-    Mental Health, Jamia tul-Zahra
-    General Psychology, Jamia tul-Mustafa al-Alamiya

 

Publications:
Articles:
-    The Relationship between Self Respect and Islamic Self Restriction with Respect to Gender and Marital Status,

Islam and Psychological Research, no 1
-    Criticism of Postmodern Epistemological Presumption in Family Psychology based on the View of

Allame Tabatabaei, Women and Family Research Center, 2016
-    Leisure Times, Seminary Research Center
Books:
-    Fatherhood: Imam Khomeini Educational Research Institute, Qom

 

Conferences and Seminars:
-    The Relationship between Gender and Overt/Covert Stress: The Role of Affinity to God and

The Status of Self Identity, 3rd International Conference of Recent Innovations in Psychology,

Consultancy and Behavioral Sciences, University of Tehran, 2016
 

Languages:
English (Professional)

 

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17251
کاربران آنلاین :     12
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397