ورود
عضویت
Scintific Groups of the Woman and Family Researchs Center
Name and Family
Hujjatu l-Islām wa l-Muslimīn Mehdi Sajjadi Amin
Email
sajadi@wrc.ir
Description

Education/academic background:
Fourth grade graduate in principles of Islamic Jurisprudence/Management Centre of Qom Religious Seminaries

Professional background:
Member of research council of WFRC from 2013-present
Faculty member of WFRC from 2008-present   
Islamic clergyman at the Hajj and Pilgrimage Organization from 2005-present

Teaching background:
Teaching of Islamic jurisprudence, Ma٬sūmīye (S) religious seminary, from 2010, present
Teaching of principles of Islamic jurisprudence, Alavi religious seminary, from 2007- present
Teaching a course on philosophy, Jami٬at al-Zaḥra (S) religious seminary, from 2007 to 2010
Analysis of Wahhabism , Safiran Hedayat religious school, from 2007 to 2009

Research background:
Religious authority of woman, 20014
Permission of the guardian for the marriage of the virgin girl, 2013
Review of narrations about the analysis of Khoms , 2009
Analysis of the Holy Book, 2008

Published books:
Irregular triangles (analysis of Annunciation  Christianity), the Imam of the Time , 2012
Permission of the guardian for the marriage of the virgin girl, WFRC, 2016

Presenting articles and speeches in well-known meetings and conferences:
Scientific arbitrator at the freethinking seat on “Women’s occupation and the future challenges”, May 2013
Scientific secretary at the national meeting on “the components and functions of the family in Islam from sociological perspective”, October 2011

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17251
کاربران آنلاین :     15
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397