ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان ارزيابی و مقایسه کارآیی خانواده بین زوج‌های غیرطلاق و زوج‌های در حال طلاق مرجوعی به بخش روان‌پزشکی سازمان پزشكي قانوني كشور
نام دانشجو / طلبه فرشاد بهاری
استاد راهنما باقر ثنایی ذاکر    
دانشگاه دانشگاه تربيت معلم، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مقطع تحصيلي کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک 1379
کلید واژه کارایی خانواده  نقش‌های خانوادگی  تکالیف و وظایف خانواده  زیر منظومه زن و شوهری  زیر منظومه والدینی  زیر منظومه فرزندان  نظریه‌ها و مکاتب خانواده درمانی  مدل‌های ارزیابی عملکرد خانواده  زوج‌های غیر طلاق  زوجین در آستانه طلاق  
موضوع شوهري     طلاق     خانواده - ديدگاه‌ها     روابط خانوادگي     همسري     خانواده درماني    
چکیده موضوع پژوهش فعلي با عنوان (ارزيابي و مقايسه رابطه بين‌كارايي خانواده زوجهاي غيرطلاق و زوجهاي در حال مرجوعي به سازمان پزشكي قانوني كشور) متاثر از پيشرفت‌هاي حاصله در ديد سيستمي به خانواده و خانواده درماني و نيز تاكيد بر تاثير رفتار سيستم خانواده در بقاء يا فروپاشي سازمان خانواده انتخاب شد. پژوهشهاي متعددي بر نقش ساختار و عملكرد خانواده خانواده شامل: سازه‌هاي نقشهاي خانواده، حل مشكل و ابزار عواطف تاكيد شده است . در اين پژوهش نقش هر يك از اين سازه‌ها در سوق‌دادن خانواده به سمت طلاق مورد ارزيابي قرار گرفت . روش نمونه‌گيري در اين پژوهش به صورت نمونه‌گيري در دسترس براي زوجهاي در حال طلاق و براي زوجهاي غيراطلاق به صورت نمونه‌گيري سهميه‌اي نسبي نامساوي بود. تعداد نمونه مجموعا شامل 55 زوج (24 زوج در حال طلاق و 31 زوج غيرطلاق) است . ابزار سنجش در اين پژوهش عبارت بود از: 1)پرسشنامه سلامت عمومي QHQ-28، مصاحبه روانپزشكي و نسخه ايراني خانواده آماري FAD يعني FAD-1 روايي خانواده آزماي FAD-1 از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ برابر با 0/94 بدست آمده به منظور حصول اطمينان از سلامت رواني زوجهاي در حال طلاق از آنان مصاحبه روانپزشكي به عمل آمده و سپس آزمون GHQ-28 توسط آنان تكميل گرديد. روش تجزيه و تحليل داده‌ها عبارت بود از: آزمون آماري T براي گروههاي مستقل، آزمون آماري T، رگرسيون خطي سه متغيري و ضريب همبستگي دو رشته‌اي و ضريب آلفاي كرونباخ بحث و نتيجه‌گيري تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه كارآيي خانواده زوجهاي در حال طلاق به طور معناداري از كارايي خانواده زوجهاي غيرطلاق پايين‌تر است . همچنين، زوجهاي در حال طلاق در سازه‌هاي نقش‌هاي خانوادگي و حل مشكل كارآيي ضعيف‌تري را گزارش كردند. و سرانجام يافته نهايي تحقيق اين بود كه سازه نقشهاي خانوادگي بهترين پيش‌بيني براي احتمال وقوع طلاق مي‌باشد. پيشنهادها: با توجه به يافته‌هاي پژوهش ، تدوين برنامه‌هاي آموزشي در زمينه (آموزش مهارتهاي ارتباطي)، (آموزش شيوه‌هاي حل مساله)، (شيوه‌هاي ابزار عواطف ) در كلاس‌هاي آموزشي خانواده به ويژه براي زوجهاي جوان اكيدا توصيه مي‌شود. در نهايت با توجه به محدوديت‌هاي پژوهشي، تحقيقات گستره‌تري درباره كارآيي خانواده با استفاده از ابزارهاي مشابه پيشنهاد مي‌گردد.
شماره ثبت 141 ( قم )      

شناسه پایان نامه 137
تعداد بازدید 263

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     13
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397