ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسي رابطه بين سن ازدواج فاميلي يا غيرفاميلي بودن ازدواج ، تعداد فرزندان و تشابه اعتقادي با رضايت زناشويي دبيران زن و مرد شهر تهران
نام دانشجو / طلبه حسین صداقت
استاد راهنما باقر ثنایی ذاکر    
دانشگاه دانشگاه تربيت معلم، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
رشته تحصيلي مشاوره
مقطع تحصيلي کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک 1382
کلید واژه رضایت زناشویی  تعداد فرزندان  سن ازدواج  تشابه اعتقادی  ازدواج فامیلی و غیر‌ فامیلی  دبیران زن و مرد  
موضوع انواع ازدواج     سن ازدواج     خويشاوندي / روابط خويشاوندي / صله رحم     روابط زوجين    
چکیده ازدواج از مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی انسان است که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر زندگی افراد و همچنین جامعه تأثیر می‌گذارد و خود نیز تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که اثرات مطلوب و نامطلوبی بر رابطه زناشویی خواهند داشت. از همین رو پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر برخی عوامل بر رضایت زناشویی زنان و مردان انجام شده است. هدف از اجرای این پژوهش «بررسی رابطه بین سن ازدواج، فامیلی و غیر‌فامیلی بودن ازدواج، تعداد فرزندان و تشابه اعتقادی با رضایت زناشویی دبیران زن و مرد شهر تهران» می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه دبیران زن و مرد شاغل در دبیرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 81ـ80 را شامل می‌شود. حجم نمونه پژوهش شامل 276 نفر (127 مرد و 149 زن) می‌باشد که به شیوه خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌‌های «شاخص رضایت زناشویی (دابلیو هودسن)» و «مقیاس جهت‌گیری مذهبی انریچ» استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی از آزمون t، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است و در تحلیل یافته‌ها، اثر هر یک از عوامل فوق بر رضایت زناشویی زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت تحلیل آماری بر روی داده‌های این پژوهش نشان داد که بین سن ازدواج و تعداد فرزندان زنان و مردان با رضایت زناشویی آنها رابطه معنا‌داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که بین رضایت زناشویی با تشابه اعتقادی زنان و مردان همبستگی بالایی وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که بین رضایت زناشویی با تشابه اعتقادی زنان و مردان همبستگی بالایی وجود دارد. ولی نتایج پژوهش رابطه معنی‌داری بین فامیلی و غیر‌فامیلی بودن ازدواج زنان و مردان و رضایت زناشویی آنها نشان نمی‌دهد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که بین سن و طول مدت ازدواج زنان با رضایت زناشویی آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد اما بین این عوامل و رضایت زناشویی مردان چنین رابطه‌ای مشاهده نشده است.
شماره ثبت 26 ( تهران )      

شناسه پایان نامه 104
تعداد بازدید 216

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     11
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397