ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی
پدیدآورنده علی آقاپیروز
مشخصات نشر تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396.
توضیحات چاپی چاپ اول
ن . 2 و 3: چاپ دوم: 1397
مشخصات ظاهری 444ص .
رده کنگره
 
/۷آ۳۶م
 ۱۹۸/۶
BP
نمایه نمایه
کتابنامه 13کتابنامه: ص. [385] - 410؛ همچنین بصورت زیر نویس

» اشتغال زنان / زن و اشتغال / خانواده و اشتغال
» زن و اجتماع / مشارکت اجتماعي زنان
» زن و سياست
» زن و فقه / فقه زنان
» مشاغل زنان
» مناصب زنان
» حكومت زن / ولايت زن
  فهرست پیشگفتار
مقدمه
بخش نخست: مفاهیم و کلیات
    فصل نخست: مدیریت
         تعریف مدیریت
         اهمیت مدیریت
         وظایف مدیران
         سطوح و مهارت های مدیران
         تحلیل علمی مدیریت زنان
         موانع ارتقای زنان به سطح عالی مدیریت
    فصل دوم: ولایت زنان
         معنای ولایت
         ولایت شرعی
              اقسام ولایت شرعی
              ارکان ولایت شرعی
         ولایت فقیه جامع الشرایط
         بررسی امکان تفویض ولایت از سوی فقیه
              قابل تفویض بودن منصب ولایت
                   تفویض ولایت در معنای خاص آن
                   تفویض ولایت در معنا ی عام آن
              غیر قابل تفویض بودن منصب ولایت
                   نفی ولایت اداری از سوی امام خمینی(رحمة الله)
                   لزوم رعایت مقررات و ثبوت ولایت اداری
              مبانی سه گانه در موضوع ولایت
              تفویض ولایت یا توکیل در ولایت
         ولایت زن
         پیشینه ولایت زن در تاریخ مسلمانان
         ریاست جمهوری زنان در نظام جمهوری اسلامی
         ولایت و مدیریت
    فصل سوم: تأسیس اصل در مسئله
         اصل عدم ولایت احدی بر احدی
         خروج انسان لابشرط از اصل عدم ولایت
         اجرای اصل عملی با توجه به مبانی سه گانه در موضوع ولایت
         اصالت الاطلاق مانع تمسک به اصل عملی در مسئله
بخش دوم: ادله جواز مدیریت بانوان
    فصل نخست: ادله قرآنی
         آیه قوّامون
              شأن نزول آیه
              گفته های مفسران در آیه قوّامون
              تقریر آیه بر اثبات عدم جواز مدیریت زنان
              بررسی استدلال به آیه قوّامون
                   مقصود از «الرّجال» و «النّساء» (دامنه قوّامون)
                   مقصود از واژه «قوّامون»
                   مقصود از «بما فضّل الله»
                   مقصود از عبارت «بعضهم علی بعض»
                   علت یا حکمت بودن تفضیل
         آیه حلّیه
              استدلال به آیه شریفه
              پاسخ استدلال به آیه شریفه
         آیه ملکه سبا
              استدلال به آیه شریفه
              پاسخ استدلال به آیه شریفه
         آیه «و قرن فی بیوتکن»
              استدلال به آیه شریفه
              پاسخ استدلال به آیه شریفه
         آیه «و للرّجال علیهنّ درجة»
              استدلال به آیه شریفه
              پاسخ استدلال به آیه شریفه
    فصل دوم: ادله روایی
         مدیریت بانوان، عامل ناکارآمدی و شکست
              تقریر استدلال به روایت
              بررسی سندی
              بررسی دلالی
         نفی شایستگی زنان به دلیل برخی ویژگی ها (نقصان عقل و...)
              بررسی سند روایات نقصان عقل
              بررسی سند روایات «امتحان الأوصیاء»
              بررسی نقصان عقل زنان
                   مفهوم شناسی عقل و نقص
                   عقل در قرآن و روایات
                   تقسیم بندی عقل
                   تبیین دیدگاه ها درباره نقصان عقل زنان
                        ضعف عقل اکتسابی (تجربی)
                        ضعف عقل نظری
                        محدود بودن دلالت روایات (قضیه شخصیه)
                        نقص عقل، پدیده ای اجتماعی و فرهنگی
                        نقصان تعقل نه عقل
                        نقصان تعقل در عقل عملی نه عقل نظری
                        نقصان معقول نه عقل
                        درمقام جدل بودن روایات
                        نقصان عقل تدبیری نه عقل ذاتی
                        نقصان عقل فطری در اداره خانواده و جامعه
                        دیدگاه های دیگر
                   تعلیل نقصان عقل در برخی روایات
                   نقصان عقل در مردان
                   ارتباط عقل با حجیم بودن مغز
              بررسی نقص ایمان در زنان
              بررسی روایت «المرأة شرّ کلّها»
              بررسی روایت «المرأة عقرب»
              بررسی دیگر روایات مذمت زنان
         نهی از اطاعت و تدبیر زنان
              بررسی سند روایات
              بررسی دلالت روایات
         نهی از مشورت با زنان
              بررسی سند روایات
              بررسی دلالت روایات
         نهی زنان نسبت به خروج از منزل
              بررسی سند روایات
              بررسی دلالت روایات
         نفی ولایت و سرپرستی جامعه از جنس زن
              بررسی سند روایات
              بررسی دلالت روایات
         توصیه به عقب نگه داشتن زنان
         منع مالکیت زن بر دیگران
              بررسی سند روایات
              بررسی دلالت روایات
    فصل سوم: مذاق شریعت
         مذاق شرع درباره مدیریت و تصدی زنان
         بررسی «مذاق شرع» به منظور سنجش میزان اعتبار آن
    فصل چهارم: سیره قطعی شریعت
    فصل پنجم: اولویت قطعیه
    فصل ششم: استنتاج عدم جواز زعامت و زمامداری زنان
بخش سوم: ادله جواز مدیریت بانوان
    فصل نخست: قاعده اشتراک
         اتفاق فقها بر اشتراک مکلفان
         قاعده اشتراک و طرح صحیح مسئله
         بررسی اعتبار و مستندات قاعده اشتراک
    فصل دوم: دلیل عقلی
         پاسخ دلیل عقلی
         اشکال
         پاسخ اشکال
    فصل سوم: ادله قرآنی
         آیه قوامین بالقسط
         آیات اجرای حدود، قصاص و دیات
         آیه حکومت به عدل
         آیه حکومت بر اساس حق
         آیه ملکه سبا
    فصل چهارم: ادله روایی
         جواز مشورت با زنان آزموده به کمال عقل
         ملاک بودن علم و توانایی
         ملاک بودن افقه
    فصل پنجم: بنای عقلا بر جواز مدیریت بانوان
بخش چهارم: مرجوحیت، ضوابط و اولویت های اشتغال (مدیریت) بانوان
    فصل نخست: مرجوحیت یا حرمت فقهی مدیریت بانوان
    فصل دوم: ضوابط اشتغال بانوان
         خروج ا زمنزل با اذن شوهر
         حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر
         حفظ عفاف و حجاب و پرهیز از اختلاط
    فصل سوم: اولویت های اشتغال زنان
         شغل های مادری و همسری
         حوزه های اشتغال اجتماعی و اولویت ها
         میزان اشتغال اجتماعی زنان
نتیجه

شناسه کتاب 66901

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     13
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397