ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان شناخت پوشاک ایرانی زنان؛ زیبایی و کارکرد
پدیدآورنده راضیه یاسینی
مشخصات نشر تهران:پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ‏‫۱۳۹۵ ‬.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری [ل]،228ص.: مصور (رنگی) .
رده کنگره
 
/۹ش۲ی
 ۱۷۲۰
GT
کتابنامه 13کتابنامه: ص. [223] - 228

» آرايش / مد
» پوشش زنان / حجاب
» پوشش زنان در تاريخ
  فهرست مقدمه
پیشگفتار
    مد و هویت
    بنیان های نظری مد ولباس
         الف) مد و لباس در نظریات جامعه شناختی
              نظریۀ کنش متقابل نمادین
              نظریۀ خود آیینه سان
              نظریۀ نمایش
         ب) بدن، بازنمای هویت
              مفاهیم
              پژوهش در زمینۀ مد و پوشاک ایرانیان
              لزوم بازتولید پوشاک ایرانی زنان
فصل اول: مد در ایران
    مقدمه
    ورود مد به ایران
    تعامل مد در ایران با صنعت مد در جهان
    فرایند گسترش مد در ایران
    سرمایه گذاران مد در ایران
فصل دوم: پوشاک زنان در جغرافیای فرهنگی ایران بزرگ
    مقدمه
    پیشینۀ تاریخی و جغرافیای فرهنگی تاجیکستان
    پوشاک ایرانی زنان تاجیک
    پیشینۀ تاریخی و جغرافیای فرهنگی جمهوری آذربایجان
    پوشاک ایرانی زنان آذری
    پیشینۀ تاریخی و جغرافیای فرهنگی افغانستان
    پوشاک ایرانی زنان افغان
    پیشینۀ تاریخی و جغرافیای فرهنگی ترکمنستان
    پوشاک ایرانی زنان ترکمن
فصل سوم: پوشاک زنان در جغرافیای معاصر ایران
    مقدمه
    پوشاک زنان در مناطق کویری
    پوشاک زنان در مناطق کوهستانی
    پوشاک زناندر کنارۀ شمال و مناطق جنگلی
    پوشاک زنان در کنارۀ دریای جنوب
    الگوی پنهان پوشاک زنان اقوام ایرانی
فصل چهارم: مؤلفه های هویتی پوشاک ایرانی زنان
    مقدمه
    ساختار پوشاک زنان در آثار هنرهای اسلامی ایران
         سرجامه های زنان
         تن جامه های زنان
         پاجامه های زنان
    آرایه های پوشاک زنان در آثار هنرهای اسلامی ایران
         آرایه های سرجامه
         آرایه های تن جامه
         آرایه های پاجامه
    ویژگی های اصولی در طراحی و تزیین جامه زنان ایرانی
         الف) مؤلفه های ساختاری و کارکرد گرایانه
              مؤلفه های ساختاری
                   عریان گریزی
                   حریم گذاری هم زمان
                   قرینه گی
                   تکرار موزون
              مؤلفه های کارکرد گرایانه
                   تحرک پذیری
                   ترکیب پذیری
                   زیبانمایی کمال یافته
                   طراحی سلامت نگر
                   الگوهای متمایل به سطح (دوبعدی)
         ب) مؤلفه های آرایه؛ الگوهای نقش و رنگ و تزیین
              نقوش تزیینی
                   رنگ
                   تزیین
فصل پنجم: بازتولید عناصر هویت ایرانی در پوشاک زنان
    مقدمه
    عام گرایی و خاص گرایی در پوشاک زنان اقوام ایرانی
    اصول واحد ساختای و زیباشناسانه در لباس زنان در نقاط مختلف ایران بزرگ
         الف) تعدد در قطعات پوشاک
         ب) تنوع در اندازۀ قطعات
         ج) الگوی سطح گرا
         د) تزیین گرایی
         ه) رنگارنگی
    اصول طراحی ساختار و تزیین پوشاک ایرانی زنان در متون تاریخی و آثار هنری
         الف) اصول طراحی ساختار
         ب) اصول تزیین
    باز تولید پوشاک سنتی در جهان
    باز تولید پوشاک سنتی در ایران
    الزامات فرهنگی اقتصادی در بازتولید پوشاک زنان ایرانی معاصر
          الف) الزامات فرهنگی
         ب) الزامات اقتصادی

شناسه کتاب 63426

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     16
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397