ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان تربیت جنسی در اسلام: آموزه‌‌ها و راهکارها
پدیدآورنده محمود مرویان حسینی
مشخصات نشر مشهد :دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1395.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 248ص .
رده کنگره
 
/۴ت۹م
 ۲۳۰/۱۷
BP
کتابنامه 13‏‫کتابنامه : ص. [241]- 248؛ همچنین به صورت زیرنویس

» تربيت جنسي / آموزش جنسي
  فهرست مقدمه
فصل اول: مبانی نظری تربیت جنسی
    گفتار اول: جنسیت
         الف) هویت جنسی
         ب) نقش آموزی جنسیتی
    گفتار دوم: غریزۀ جنسی
         الف) تعریف غریزۀ جنسی
         ب) مراحل رشد تدریجی غریزۀ جنسی
         ج) نیرومندی غریزۀ جنسی
    گفتار سوم: اخلاق جنسی
    گفتار چهارم: تربیت جنسی
         تربیت جنسی از دیدگاه دانشمندان
     گفتار پنجم: آموزش جنسی
         ویژگی های آموزش جنسی در اسلام
    گفتار ششم: انحراف های جنسی
         الف) تعریف انحراف جنسی
         ب) انواع انحراف جنسی
         ج) زمینه ها و عوامل انحراف های جنسی
              1 . خانواده
              2. تحقیر شخصیت فرد
              3. نبود راهنمایی و هدایت جنسی فرزندان
              4. فضای عمومی
              5. دوستی با جنس مخالف
              6. تمکین نکردن در امور زناشویی
              7. فقدان محبت در کانون خانواده
فصل دوم: تربیت جنسی در دورۀ کودکی
    گفتار اول: هویت جنسی
    گفتار دوم: نقش جنسی
         نظریه های رشد نقش جنسی
    گفتار سوم: اسلام و نقش های جنسیتی
    گفتار چهارم: آموزش های والدین در هدایت نقش جنسی فرزندان، با تکیه بر منابع اسلامی
         الف) بازی کردن با کودک
         ب) تبعیض قائل نشدن بین دختر و پسر
         ج) کمک به درک نقش جنسیت در فرایند کودکی
         د) ناراضی نبودن والدین از جنسیت خود
         ه) نوع پوشش والدین در منزل
         و) حضانت کودک پس از طلاق
         ز) عوامل اجتماعی
    گفتار پنجم: آموزش های والدین در مراقبت از بیداری جنسی کودکان، با تکیه بر منابع اسلامی
         الف) تأکید بر اجتناب از انجام عمل جنسی توسط والدین در برابر دیدگان کودکان
         ب) مقید کردن فرزندان برای اجازه گرفتن به هنگام ورود به اتاق خواب والدین
         ج) پرهیز از لمس اندام جنسی کودک
         د) پرهیز از بوسیدن و در آغوش کشیدن کودکان توسط افراد نامحرم
         ه) اجتناب از نگریستن به اندام جنسی کودک
         و) تنظیم برنامه خواب کودک
         ز) پاسخ مناسب به سؤال های جنسی کودک
فصل سوم: تربیت جنسی در دوره نوجوانی
    گفتار اول: تعریف نوجوانی
    گفتار دوم: دامنه نوجوانی
    گفتار سوم: ویژگی های نوجوانی
         الف) نوجوانی؛ دوره ای انتقالی
         ب) نوجوانی؛ سن مسئله آفرینی
         ج) نوجوانی؛ زمان جستجوی هویت
         د) نوجوانی؛ زمان آرمان گرایی و پیوند با مذهب
         ه) نوجوانی؛ سن هراس
    گفتار چهارم: بلوغ
         الف) تعریف بلوغ
         ب) نشانه های بلوغ
         ج) بلوغ شرعی
              1 . بلوغ در آیات قرآن
              2. بلوغ در نظر عالمان اسلامی
         د) اختلال ها و بحران های بلوغ
              1 . بلوغ  زودرس
              2. بلوغ  دیررس
              3. بی اطلاعی از بلوغ و شروع آن
              4. مواجه شدن با مسئله تکلیف
              5. نداشتن ثبات عاطفی
              6. مستحکم نبودن شالوده ها
              7. دوستی های مسئله دار در نوجوانی
              8. انحراف های جنسی همزمان با بلوغ و عوامل آن
                   1 .8. خود ارضایی
                             مهم ترین علل و زمینه های خود ارضایی
                   2 .8. علل انحراف جنسی در نوجوانان؛ روش های پیشگیری و درمان
         ه) راهبردهای اسلامی تربیت جنسی نوجوان در سنّ بلوغ
              1 . نهاد خانواده سالم و پویا، عامل مدیریت رفتارهای جنسی نوجوان
              2. تبیین صحیح غریزۀ جنسی عامل تربیت درونی نوجوان
              3. پذیرفتن غریزۀ جنسی، به عنوان تمایل طبیعی، و تدبیر برای راهنمایی و مشاوره
              4. تصعید و والایش
               5. تعدیل تمایلات جنسی در دوران نوجوانی
              6. تقویت ایمان و اراده معنوی نوجوان
         و) آموزش های جنسی والدین و مربیان در زمینه بلوغ جنسی و شرعی نوجوانان
فصل چهارم: تربیت جنسی در دوره جوانی
    گفتار اول: تعریف جوانی
    گفتار دوم: ویژگی های مهم دوره جوانی
         الف) ضمیری بسیار پذیرا و مستعد
         ب) تنش های روانی شدید
         ج) حساسیت و زود رنجی جوان
         د) طراوت و زیبایی
         ه) دین پذیری و کمال خواهی
    گفتار سوم: راهبردهای اسلامی مواجهه جوان با نیازهای جنسی
         الف) ازدواج
              1 . ازدواج دائم
              2. ازدواج موقت
                   آثار و فواید ازدواج موقت
         ب) استعفاف
              1 . عفاف در لغت
              2. عفاف در قرآن
              3. عفاف گرایی در روایات
              4. عفاف گرایی مردان، مؤثر در عفت پیشگی زنان
              5. ارزش های اخلاقی مؤثر در فرایند عفاف گرایی
              6. راهکارهای عفاف گرایی
                   رژیم غذایی
                   پرهیز از عوامل تحریک کننده شهوت جنسی
                   ممنوعیت طنّازی
                   پرهیز از محیط های آموزشی مختلط
                   مراقبت در اختلاط جنسی در محیط کار
                   اجتناب از دوستی های دختر و پسر
فصل پنجم: تربیت جنسی در فضای ازدواج
    گفتار اول: ازدواج، بهترین زمینه برای سلامت جنسی
    گفتار دوم: تأثیر ازدواج در ارضای مناسب نیازهای جنسی
         الف) راهکارهای آموزه های اسلامی برای تأمین روابط رضایتمندانه جنسی در فضای ازدواج
              1 . روابط جنسی غیر قانونی و مخاطرات آن
              2. فرهنگ حجاب و نقش آن در پایداری نهاد خانواده
              3. ضوابط ارتباط با نامحرم
    گفتار سوم: تفاوت های جنسیتی، زمینۀ جذابیت های جنسی برای همسران
         الف) ویژگی های جنسیتی مرد
         ب) ویژگی های جنسیتی زن
    گفتار چهارم: ارضای نیازهای جنسی همسران در فضای ازدواج، زمینه کاهش ستم و انحراف جنسی
         الف) حق جنسی شوهر
         ب) حق جنسی زن
         ج) تأمین نیازهای جنسی همسران در فضای ازدواج، متناسب با شرایط طبیعی هر یک
    گفتار پنجم: آسیب شناسی نظام خانواده با رویکرد رفتارهای جنسی
         الف) زندگی مشترک بدون ازدواج
         ب) زوج های همجنس باز
         ج) اختلال در ارضای جنسی
         د) آزار جنسی زنان
         ه) زنا و روسپیگری
    گفتار ششم: آموزش های جنسی در فضای ازدواج
         الف) آمادگی روحی
         ب) زمان و مکان
         ج) انگیزش آمیزشی در فضای رابطه جنسی
         د) مرحله اوج لذت جنسی
         ه) مرحله فرونشینی
         و) آداب آمیزش از منظر روایات
    گفتار هفتم: راهکارهای اسلامی برای کاهش انحراف های جنسی در فضای زندگی همسران
         الف) ارضای مشروع نیازهای جنسی
         ب) جامعه پذیری
         ج) اجتناب از اختلاط جنسی
         د) گسترش ایمان و اخلاق
         ه) نقش قانون گرایی و جایگاه حاکمیت
         و) نظارت اجتماعی
نتیجه گیری

شناسه کتاب 63354

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     10
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397