ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان بازخوانی خشونت‌پذیری زن‌های ایرانی؛ با تحلیل انسان‌شناختی رمان «کلیدر»
پدیدآورنده نویسنده حسن فرهنگی
مشخصات نشر تهران:نشر تیسا‏‫، 1396.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری [255]ص .
رده کنگره
 
/۸۰۸۷ک۷و
 ۸۰۴۷
PIR
کتابنامه 13کتابنامه:ص. [255]

» زن و ادبيات / خانواده و ادبیات
» خشونت عليه زنان / خشونت در خانواده / خشونت زنان عليه همسران / خشونت زنان
  فهرست پیشگفتار
مقدمه
    انواع نقد
    تفاوت «متن» و «اثر»
         1 . میدان
         2. سرمایه
         3. تمایز
         4. عادت واره یا هابیتوس
         5. خشونت نمادین
    انسان های «کلیدر» انسان پویای داستانی اند یا انسان ایستای قصه؟
    دلیل اولویت بخشیدن به انسان شناسی مارکسیستی
    مطالعه اثر
بخش اول: ریخت شناسی کلیدر رفتار شناسی شخصیت های قصه از منظر پراپ و مقایسه تطبیقی آن با کلیدر
    فصل اول: خلاصه رمان با پیش فرض های ولادیمیر پراپ
         1 . یکی از اعضای خانواده از خانه دور می شود
         2. چیزی برای قهرمان قصه قدغن می شود
         3. ممنوعیت زیر پا گذاشته می شود
         4. ضد قهرمان میکوشد خبر بگیرد
         5. به ضد قهرمان اطلاعات درباره قهرمان داده می شود
         6. ضد قهرمان می کوشد قربانی اش را فریب دهد و خود او اموال او را به دست آورد
         7. قربانی فریب می خورد و ناخواسته به دشمن کمک می کند
         8. ضد قهرمان به یکی از اعضای خانواده ضرر یا زیان می رساند
         9. یکی از اعضای خانواده یا چیزی کم دارد یا خیلی دلش می خواهد چیزی را به دست بیاورد (نداشتن نامزد)
         10. اعلام بدبختی یا کمبود، ابلاغ دستور یا خواهشی به قهرمان قصه. قهرمان قصه را به مأموریت می فرستند یا به او اجازه رفتن می دهند
         11. قهرمان جست و جو گر دعوت یا دستور را قبول می کند یا تصمیم می گیرد که کاری بکند
         12. قهرمان قصه از خانه اش می رود
         13. قهرمان قصه مورد آزمایش، سؤال، حمله یا غیره قرار می گیرد و هدف از آن آماده شدن او برای دریافت وسیله ای سحرآمیز یا کمک دستیاری سحرآمیز است
         14. قهرمان قصه در برابر اعمال هبه کننده واکنش نشان می دهد
         15. قهرمان قصه وسیله سحر آمیز را به دست می آورد
         16. قهرمان قصه به محلی که جایگاه چیزی است که جست و جو می کند می رود یا برده می شود یا از این محل آگاه می یابد
          17. قهرمان و ضدقهرمان قصه با هم مبارزه می کنند
         18. قهرمان قصه علامت گذاری می شود
         19. ضدقهرمان شکست می خورد
         20. شر یا کمبود اولیه رفع می شود
         21. قهرمان باز می گردد
         22. قهرمان قصه تعقیب می شود
         23. قهرمان قصه از تعقیب جان در می برد
بخش دوم: زن های رمان کلیدر
    فصل دوم: معرفی زن بی باک و مغرور و دلاور
         مارال نوع مثالی زن بی باک، مغرور و دلاور
              1 . مارال در معرض تجاوز
                   زن به مثابه ابژه جنسی
                   زن ها فاقد حریم خصوصی
                   آرزوی تجاوز در سپهر اندیشه نویسنده
              2. خصلت های زن های اسطوره ای
              3. لذت افزایی جنسی: ارزش و حربه زنان ایرانی
              4. کتمان نیاز های جنسی، امتیازی برای زن ایرانی
                   مارال تمنای جنسی اش را کتمان می کند
              5. ریشه فریب کاری و موزی گری زن های سنتی
                   مارال اسطوره وشی فریبکار
                        خاستگاه و طبقه
                        اعتقادات
                        نقش آفرینی در امور سیاسی و اجتماعی
                        محوریت اقتصاد
              6. دروغ یا غلط خوانی زن های سنتی
              7. نقش سرمایه های مختلف در پیروزی
                   سرمایه مارال چیست؟
              8. پیروزی مارال بر دیگران
              9. مرد خواهی زن ها و رابطه متناقض نمای جذب و دفع
                   چهارمین ابزار مارال ورود به حوزه ممنوعه زن ها
              10. تغییر اساسی زن ها بعد از ازدواج
                   مارال به زنی آرام و متین و محتاط بدل می شود
    فصل سوم: معرفی زن ظلم پذیر و همواره محکوم
    فصل چهارم: زن های نازا فاقد هر گونه حقوق انسانی
         زیور کم بهاترین عضو خانواده
         کار کرد تحقیر در تغییر شخصیت انسانی زن ها
              زیور از همه نفرت به دل می گیرد
    فصل پنجم: بی سرانجامی دختران فراری
         «شیرو» و «صوقی» دختران فراری کلیدر
         تغییر زندگی انسان های تحقیر شده
         ترس عامل حقارت
    فصل ششم: تصاحب دختران زیبا توسط مردان صاحب قدرت
         1 . طمع ورزی مردان به زن های تنها
         2. خشم زن ها و دختران جوان بر زن های بی پناه
    فصل هفتم: پریشانی زن های بی سرپرست
         صوقی زنی تنها و بی سرپرست
    فصل هشتم: تلاش پیرزن ها برای حفظ حرمت خویش
         بلقیس نمونه مثالی پیرزن هایی که در خانواده جایگاه دارند
              1 . مسئولیت تدبیر منزل با پیرزن ها است
              2. مشروعیت پیرزنان از طریق کار
              3. پیرزن ها حامیان قدرت و ابزار دست مردانند
         فرجام
              فاصله گذاری بین زن و مرد در فرهنگ مذکر

شناسه کتاب 62158

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     12
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397