ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان خانواده و فرهنگ
پدیدآورنده محمدعلی جهانبخش
مشخصات نشر تهران:ساکو، 1395.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 148ص .
رده کنگره
 
/۲خ۹ج
 ۷۳۷
HQ

» زن و فرهنگ / زن و كالاها و صنايع فرهنگي / مشاركت فرهنگي زنان / خانواده و فرهنگ
  فهرست بخش نخست: تعاریف، مفاهیم و کلیات
فصل اول: مفهوم شناسی خانواده
    مدخل
    تعریف خانواده
    ساخت خانواده
    کارکردهای خانواده
    کارکردهای نامناسب
    فروپاشی یا دگرگونی های عمیق
    مطالعه در حوزه خانواده
فصل دوم: منشأ خانواده
    مدخل
    باکوفن
    جان فرگوسن مک لنان
    لوئیس هنری مرگان
    امیل دور کیم
    زیگموند فروید
    لوی اشتراوس
فصل سوم: همسر گزینی یا ازدواج
    مدخل
    درون همسری
    برون همسری
    چند زن گزینی
    چند شوهر گزینی
    همجنس همسری
    همسان همسری
    همسر گزینی موقتی
    ازدواج با ارواح
    همسر گزینی و روابط جنسی
    ممنوعیت زنای با محارم
فصل چهارم: خویشاوندی
    مدخل
    اصطلاحات خویشاوندی
    انواع ساخت های خویشاوندی
    تحول در ساخت های خویشاوندی
    خویشاوندی و خانواده هسته ای
    پی نوشت
بخش دوم: خانواده و فرهنگ
فصل اول: اشکال خاص زناشوئی و خانواده
    مدخل
    روابط نَسَبی در قبایل ایراکویزی
    ازدواج گروهی و برون ازدواجی در میان مونت گمبرها
    زناشویی گروهی در میان قوم «نایارکرالا»ی هند
    جامعه و فرهنگ بدون خانواده در قبیله آفریقایی ایک(IK)
    ازدواج گروهی بین نایرها در هند
    همسر گزینی و خانواده دربین نیرهای هند
    روابط زناشویی در قبیله گیل یاک
    تقسیم شکار بین اعضای خانواده در قبایل کرنایی
    زناشویی خشونت بار در قبیله گوسی ها
    چند زنی در میان تونگاهای پولنزی
    همسر گزینی از دوره طفولیت در جامعه چینی های تایوان
    چند شوهری در جزایر مارکیز
    خواستگاری در قبیله های استرلیا و گینه نو
    دختر کشی و چند شوهری در قبیله تُدا در هند
    چند مادری و چند پدری در جامعه نویوئو جنوب مکزیک
    من هستم زیرا ما هستیم و چون ما هستیم پس من هستم!
    محدودیت های قانونی ازدواج در دوران تبعیض نژادی در آمریکا
    کمون یا خانواده اشتراکی در کیبوتص های اسرائیل
    ازدواج درمیان ترکمن ها
    ازدواج عاریتی در ایران باستان
    ازدواج زرتشتیان
    پیوند زناشویی برای رفع اختلافات طوایف در ایلات ایران
    زناشویی در ایل بویراحمدی
    نقش ریش سفیدان در همسر گزینی عشایر
    مبادله دختر با دختر برای گریز از پرداخت شیربها در عشایر ایران
فصل دوم: تحولات تاریخی خانواده
    مدخل
    خانواده شکارچی
    خانواده بوستانکار
    خانواده مدرن
    نظریه های تحول خانواده
فصل سوم: خانواده معاصر
    مدخل
    نظریه های خانواده معاصر
    خانواده هسته ای
    اشکال نوظهور خانواده و هم زیستی
فصل چهارم: خانواده در ایران
    مدخل
    خانواده در ایران باستان
    خانواده ایرانی در قرون میانه
    خانواده در جامعه عشایر ایران
    خانواده در ایران امروز
فصل پنجم: گسست ها و آسیب های خانواده
    مدخل
    خانواده در محاق دولت و ایدئولوژی
    انحلال زناشویی (خیانت)
    خشونت خانگی
پی نوشت

شناسه کتاب 52408

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     11
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397