ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان روان‌شناسی مردان
عنوان فرعی بررسی الگوهای کهن در روان مردان
پدیدآورنده جین شینودا بولن
مترجم مترجم ملیحه وفامهر
مشخصات نشر تهران:دانژه، 1394.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 388ص.: جدول .
رده کنگره
 
/۸ن۹۳ب
 ۶۹۲/۵
BF
نمایه نمایه
واژه نامه واژه‌نامه

» مردسالاري / پدرسالاري
» الهه‌ها، استوره‌ها، نمادها
» جنسيت و روان‌شناسي / روان‌شناسي زن
  فهرست پیشگفتار
    نگاه دو بعدی به روان شناسی
    ایزدان و الهه های درون فرد
بخش اول: ایزد درون مردان
    فصل اول: در هر مرد ایزدانی وجود دارند
         همرنگی به مثابه ی بستر پروکروستسی
         دنیای درونی کهن الگوها
         یک کهن الگو چیست
         فعال کردن ایزدان
         آمادگی وراثتی و انتظارات خانوادگی
         «عمل کردن» ایزدان را فعال می کند: «عمل نکردن» آنها را باز می دارد
         ایزدان و مراحل زندگی
         تبعیض پدرسالارانه
         دیدگاه و نظریه ی روان شناسی نوین
    فصل دوم: پدران و پسران: اساطیر با ما از پدرسالاری سخن می گویند
         داستان خانوادگی المپ
         ایزدان آسمان در مقام پدر
         مادران ضعیف در خانواده های پدرسالار
         خانه به مثابه ی قلعه ی مرد
         پدر آسمان ها و پسران: احساس بیگانگی و رقابت جویی
         هویت یابی با پرخاشگری
         هویت یابی با مردان دیگر
         لوک آسمان نورد و «تقدیرش»
بخش دوم: کهن الگوی پدر: زئوس، پوزیدون و هادس
    مسیر مارپیچ شناخت
    فصل سوم: زئوس، ایزد آسمان – قلمرو اراده و قدرت
         ایزد زئوس
         کهن الگوی زئوس
         مرد زئوس
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های روان شناختی برای دیگران
         راه های رشد
    فصل چهارم: پوزیدون، ایزد اریا – قلمرو غریزه و هیجان
         ایزد پوزیدون
         کهن الگوی پوزیدون
         مرد پوزیدون
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های روان شناختی برای دیگران
         راه های رشد
    فصل پنجم: هادس، ایزد جهان زیرین قلمرو ارواح و ناهشیار
         ایزد هادس
         کهن الگوی هادس
         مرد هادس
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های او برای دیگران
         راه های رشد
بخش سوم: نسل پسرها: آپولو، هرمس، آرس، هفائسوس، دیونیسوس
         پسران محبوب: آپولو و هرمس
         پسران مطرود: آرس و هفائستوس
         دیونیسوس: پسری که از دو جنبه به او می نگرند
         ایزدان به مثابه ی بخش های محبوب، مطرود یا دوگانه پذیرفته شده ی وجودمان
    فصل ششم: آپولو، ایزد خورشید – تیرانداز، قانون گذار، پسر محبوب
         ایزد آپولو
         کهن الگوی آپولو
         مرد آپولو
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های او برای دیگران
         راه های رشد
    فصل هفتم: هرمس، ایزد پیام آور و راهنمای ارواح خبررسان، شیاد، مسافر
         ایزد هرمس
         کهن الگوی هرمس
         مرد هرمس
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های روان شناختی برای دیگران
         راه های رشد
    فصل هشتم: آرس، ایزد جنگ مبارز، رقصنده، عاشق
         ایزد آرس
         کهن الگوی آرس
         مرد آرس
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های او برای دیگران
         راه های رشد
    فصل نهم: هفائستوس، ایزد آهنگری – صنعتگر، مخترع، تکرو
         ایزد هفائستوس
         کهن الگوی هفائستوس
         مرد هفائستوس
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های او برای دیگران
         راه های رشد
    فصل دهم: دیونیسوس، ایزد شراب و نشئگی – عارف، عاشق، سرگردان
         ایزد دیونیسوس
         کهن الگوی دیونیسوس
         مرد دیونیسوس
         دشواری های روان شناختی
         دشواری های روان شناختی برای دیگران
         راه های رشد
بخش چهارم: یافتن اسطوره ی خویش: به خاطر آوردن خودمان
    فصل یازدهم: یافتن اسطوره خویش: به خاطر آوردن خودمان
         یافتن اسطوره ی خودتان
         شهامت عمل کردن
         جغرافیای سفر
         حضور زنانه ی گمشده
         راهنمای سفر: هرمس
         هستیا: آتش مقدس پرسشگاه های ایزدان
         بازگشت به خانه
         بازگشت به خانه ممکن است
    فصل دوازدهم: ایزدگمشده
         زئوس: کهن الگوی پدر در تغییر و تحول
         متیس: کهن الگوی مادر خردمند نوظهور
         پسر متیس به مثابه ی یک کهن الگوی جدید
         کهن الگوهای جدید و میدان های ریختی
         میمون صدم: اسطوره ی معاصر
         پسر زئوس در قالب یک کهن الگوی شخصی
پیوست: مشاهیر اساطیر یونان
نمودار ایزدان
نمودار کهن الگوی ایزدان

شناسه کتاب 52350

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17079
کاربران آنلاین :     16
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397