ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان عشق و اراده
پدیدآورنده نویسنده رولو می
مترجم مترجم سپیده حبیب
مشخصات نشر تهران:دانژه، 1395.
توضیحات چاپی چاپ سوم
مشخصات ظاهری 446ص .
رده کنگره
 
/۵ع۹م
 ۶۹۲
BF
نمایه نمایه
کتابنامه 13کتابنامه
واژه نامه واژه‌نامه

» عشق
  فهرست دیباچه
فصل اول: پیشگفتار: دنیای اسکیزوئید ما
    مشکلات پیشگویی کننده
    هنرمند و روان نژند
    روان نژند به مثابه ی پیشگو
    ظهور بی احساسی
بخش اول: عشق
فصل دوم: تضاد میان سکس و عشق
    برهوت جنسی
    رهایی به واسطه ی تکنیک
    خشکه مقدسی نوین
    فِروُید و خشکه مقدسی
    انگیزه های مشکل
    طغیان در برابر سکس
فصل سوم: إروس در تعارض با سکس
    بازگشت إروس واپس رانده
    إروس چیست؟
    إروس در فلسفه ی افلاطون
    فِروید و إروس
    یگانگی با إروس: یک مطالعه ی موردی
    ناخوشی إروس
فصل چهارم: عشق و مرگ
    عشق به مثابه ی کنایه ای از مرگ
    مرگ و وسواس جنسی
    حس اندوه در عشق
    اندوه و جدایی
    پیشگیری از بارداری و اندوه
فصل پنجم: عشق و دیوآسایی
    تعریف دیوآسایی
    اعتراضات موجود به واژه ی دیوآسایی
    دیوآسایی در روان درمانی ابتدایی
    برخی زمینۀ یابی های تاریخی
    عشق و دیوآسایی
فصل ششم: گفت و گو با دیوآسایی
    گفت و گو و یکپارچگی
    مراحل دیوآسایی
    دیوآسایی و گمنامی
    دیوآسایی و دانش
    بر زبان راندن نام دیوآسایی
    بر زبان راندن نام دیوآسایی در رمان
بخش دوم: اراده
فصل هفتم: بحران اراده
    تضعیف مسئولیت فردی
    تناقض در ارده
    مورد جان
    اراده در روان کاوی
    وهم و اراده
فصل هشتم: آرزو و اراده
    نابودی نیروی اراده
    نظام ضد اراده ی فِروید
    آرزو
    بیماری به مثابه ناتوانی در آرزو کردن
    فقدان ظرفیت آرزو کردن
    ویلیام جیمز و اراده
فصل نهم: قصدمندی
    ریشه های قصدمندی
    نمونه هایی از روان کاوی
    جسم و قصدمندی
    اراده و قصدمندی
فصل دهم: قصدمندی در درمان
    مورد پرستون
    مراحل درمان
    از آرزو تا اراده
    آرزو و اراده تا تصمیم
    آزادی انسان
فصل یازدهم: رابطه ی میان عشق و اراده
    عشق و اراده بازدارنده ی یکدیگر
    ناتوانی جنسی به عنوان یک نمونه
    تخیل و زمان
    یکی شدن عشق و اراده
فصل دوازدهم: معنای محبت
    محبت در عشق و ارداه
    اسطوره ی محبت
    محبت در زمان ی ما
فصل سیزدهم: حلقه ی آگاهی
    عشق به مثابه ی امری شخصی
    وجوه عمل عاشقانه
    آفرینش آگاهی
    عشق، اراده و چارچوب های جامعه
یادداشت ها

شناسه کتاب 52348

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     14
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397