ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان ‏‫سرمایه اجتماعی زنان حمایت اجتماعی در برابر خشونت‮‬‏‫
پدیدآورنده ملیحه کاظمی‌نسب
مشخصات نشر تهران:نشر بابا، 1394.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 207ص.: جدول، نمودار .
رده کنگره
 
/۴س۲۵ک
 ۷۰۸
HM
کتابنامه 13‏‫کتابنامه: ص. [۱۹۳] - ۲۰۰

» حمايت از زنان / تأمين اجتماعي زنان
» خشونت عليه زنان / خشونت در خانواده / خشونت زنان عليه همسران / خشونت زنان
  فهرست پیشگفتار
فصل اول: بیان مسأله
فصل دوم: تحقیقات پیشین
فصل سوم: سرمایه اجتماعی
    تاریخچه سرمایه اجتماعی
    تعاریف سرمایه اجتماعی
    سطوح مختلف سرمایه اجتماعی
         الف) سطح خرد (روابط بین فردی)
         ب) سطح میانی (انجمن ها و سازمان های رسمی و غیر رسمی)
         ج) سطح کلان
    ابعاد سرمایه اجتماعی
         الف) سرمایه اجتماعی شناختی
         ب) سرمایه اجتماعی ساختاری
    دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی
         الف) نظریه های سرمایه اجتماعی در سطح جمع
         ب) نظریه های سرمایه اجتماعی در سطح فرد (دیدگاه شبکه اجتماعی)
              1 . تاریخچه دیدگاه شبکه اجتماعی
              2. سطوح کاربرد نظریه شبکه
              3. اصول اساسی نظریه شبکه
              4. تئوری های سرمایه اجتماعی از دیدگاه شبکه
                   تئوری پیوند های ضعیف
                   تئوری شکاف ساختاری
                   تئوری منابع اجتماعی
فصل چهارم: حمایت اجتماعی
    حمایت اجتماعی ساختاری
    حمایت اجتماعی کارکردی
    رابطه خصوصیات شبکه فردی و حمایت اجتماعی
    کارکردهای حمایت اجتماعی
         الف) مدل ارضای نیازهای پیوند طلبانه
         ب) افزایش حرمت نفس
         ج) حفظ و افزایش هویت خود
فصل پنجم: خشونت علیه زنان
    خشونت جسمی
    خشونت جنسی
    خشونت روانی
    خشونت مالی
    خشونت سیاسی
         رویکرد های نظری خشونت علیه زنان
         رویکرد زیست شناختی
         رویکرد روانشناختی
              نظریه خشونت ذاتی
              نظریه محرومیت – تهاجم
              نظریه سائق ( تحریک)
         رویکرد روانشناسی اجتماعی
         رویکرد جامعه شناختی
              نظریه کنش کلمن
              نظریه کنش متقابل نمادین
              نظریه اثرات تعامل
              نظریه منابع
              نظریه مبادله
              نظریات اقتدار و سلطه
              دیدگاه تضاد
              دیدگاه کارکرد گرایی
              نظریه نقش ها
              دیدگاه های فمنیستی
              دیدگاه شبکه
فصل ششم: چارچوب نظری و مدل تبیینی
    فرضیه های تحقیق
         فرضیه های اصلی
         فرضیه های فرعی
فصل هفتم: روش شناسی
    تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه سنجش آنها
         متغیر سرمایه اجتماعی
         متغیر حمایت اجتماعی
         متغیر خشونت علیه زنان
    تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
فصل هشتم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل نهم: نتیجه گیری
    یافته های تحقیق

شناسه کتاب 52191

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     17
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397