ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان زبان و جنسیت در رمان با تكيه بر: سووشون، خانه ادريسيها، چراغها را من خاموش ميكنم...
پدیدآورنده ملاحت نجفی عرب
ویرایشگر ویراستار یدالله بهمنی مطلق
مشخصات نشر تهران:علم و دانش، 1394.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری ی، 461ص.: جدول .
رده کنگره
 
/۶۰۳۳ل۷ح
 ۴۸۹۴
PIR
کتابنامه 13کتابنامه: ص. [۴50] - ۴61

» زن و ادبيات / خانواده و ادبیات
» جنسيت و زبان
  فهرست مقدمه
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
درآمد
زبان
سبک های زبانی
انواع سبک های زبانی در فارسی
زبان شناسی
زبان شناسی اجتماعی
زبان شناسی جنسیت
نظریۀ های زبان شناسی جنسیتی
جنسیت
زبان جنسیت زده
حوزه های متداول بروز زبان جنسیت زده
انواع معنا شناسی
نقش های زبانی از دیدگاه معنا شناسی
عوامل تأثیر گذار بر زبان و جنسیت
عوامل شکل گیری جنسیت در زبان
تفاوت های جنسیتی در ایران
نقیصه های موجود در پژوهش های زبان شناسی جنسیت
فمنیسم و زبان
اهداف فمنیسم
زبان و ادبیات زنانه
سیمای زن در فرهنگ و ادبیات ایران
ظهور نویسندگان زن در ایران
رمان
علل ظهور رمان
رمان نویسی در ایران
انواع رمان در زبان فارسی
تاریخچه ی مطالعات زبان شناسی جنسیت
مطالعات ایرانیان
ویژگی های کتاب حاضر
فصل دوم: نویسندگان و آثار آنها
مقدمه
سیمین دانشور- سووشون
خلاصه ی رمان سووشون
معرفی شخصیت های رمان سووشون
هنر داستان نویسی دانشور
سووشون و مکتب های ادبی
وجه تسمیه ی سووشون
ویژگی های رمان سووشون
نمادها در رمان سووشون
سووشون و فمنیسم
غزاله علیزاده – خانه ادریسی ها
خلاصه ی رمان خانه ادریسی ها
معرفی شخصیت های اصلی رمان خانه ی ادریسی ها
نمادها در رمان خانه ادریسی ها
ویژگی های رمان خانه ادریسی ها
زویا پیرزاد – رمان چراغ ها را من خاموش می کنم
خلاصه ی رمان چراغ ها را من خاموش می کنم
شخصیت های برجسته رمان چراغ ها را من خاموش می کنم
راوی رمان چراغ ها را من خاموش می کنم
ویژگی های رمان چراغ ها را من خاموش می کنم
علی محمد افغانی – رمان شوهر آهو خانم
خلاصه ی رمان شوهر آهو خانم
قهرمانان برجسته ی رمان شوهر آهو خانم
نمادها در رمان شوهر آهو خانم
جدال در رمان شوهر آهو خانم
شوهر آهو خانم و مکتب های ادبی
نشانه های ناتورالیسم در رمان شوهر آهو خانم
ویژگی های مثبت و منفی رمان شوهر آهو خانم
هوشنگ گلشیری – رمان شازده احتجاب
آثار گلشیری
خلاصه ی رمان شازده احتجاب
معرفی شخصیت های رمان شازده احتجاب
ویژگی ها و شیوه ی روایت رمان شازده احتجاب
تصویر زن در رمان شازده احتجاب
احمد محمود – رمان همسایه ها
همسایه ها
خلاصه ی رمان همسایه ها
ویژگی های رمان همسایه ها
نگاه به زن در رمان همسایه ها
مضامین و شخصیت ها در رمان همسایه ها
معرفی شخصیت ها در رمان همسایه ها
سبک و زبان رمان همسایه ها
فصل سوم: زبان و جنسیت در رمان های (سووشون، خانه ادریسی ها، چراغ ها را من خاموش می کنم، شوهر آهو خانم، شازده احتجاب و همسایه ها)
مقدمه
محور آواها
آواها در رمان های زن نگاشته
آواها در رمان های مرد نگاشته
محور واژگان
رنگ واژه ها در رمان های زن نگاشته
رنگ واژه ها در رمان های مرد نگاشته
دشواژه های رکیک
دشواژه های رکیک در رمان های زن نگاشته
دشواژه های رکیک در رمان های مرد نگاشته
دشواژه های غیررکیک
دشواژه های غیررکیک در رمان های زن نگاشته
دشواژه های غیررکیک در رمان های مرد نگاشته
سوگند واژه ها در رمان های زن نگاشته
سوگند واژه ها در رمان های مرد نگاشته
تشدید کننده ها در رمان های زن نگاشته
تشدید کننده ها در رمان های مرد نگاشته
تعدیل کننده ها در رمان های زن نگاشته
تعدیل کننده ها در رمان های مرد نگاشته
صفات و واژه های عاطفی در رمان های زن نگاشته
صفات و واژه های عاطفی به کار رفته توسط مردان
صفات و واژه های عاطفی در رمان های مرد نگاشته
واژه های جنسیتی در رمان های زن نگاشته
واژه های جنسیتی در رمان های مرد نگاشته
دایره ی واژگان در رمان های زن نگاشته
دایره ی واژگان در رمان های مرد نگاشته
محور نحوی (کاربرد جملات)
ویژگی های فارسی معیار
زبان مؤدبانه در رمان های زن نگاشته
زبان مؤدبانه در رمان های مرد نگاشته
ضرب المثل در رمان های زن نگاشته
ضرب المثل در رمان های مرد نگاشته
کنایه در رمان های زن نگاشته
کنایه در رمان های مرد نگاشته
تعابیر عامیانه در رمان های زن نگاشته
تعابیر عامیانه در رمان های مرد نگاشته
نقل قول ها در رمان های زن نگاشته
نقل قول ها در رمان های مرد نگاشته
پرسش های ضمیمه ای در رمان های زن نگاشته
پرسش های ضمیمه ای در رمان های مرد نگاشته
جملات ناتمام در رمان های زن نگاشته
جملات ناتمام در رمان های مرد نگاشته
عذر خواهی در رمان های زن نگاشته
عذر خواهی در رمان های مرد نگاشته
تصدیق گرها در رمان های زن نگاشته
تصدیق گرها در رمان های مرد نگاشته
فرم های سؤالی در رمان های زن نگاشته
فرم های سؤالی در رمان های مرد نگاشته
قطع کلام در رمان های زن نگاشته
قطع کلام در رمان های مرد نگاشته
امر تشدیدی در رمان های زن نگاشته
امر تشدیدی در رمان های مرد نگاشته
امر تعدیلی در رمان های زن نگاشته
امر تعدیلی در رمان های مرد نگاشته
جملات عاطفی – تعجبی در رمان های زن نگاشته
جملات عاطفی – تعجبی در رمان های مرد نگاشته
موضوع مکالمات
موضوع مکالمات در رمان های زن نگاشته
موضوعات به کار رفته توسط زنان
موضوع مکالمات در رمان های مرد نگاشته
منابع و مأخذ

شناسه کتاب 52058

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     13
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397