ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان مبانی نظری و پژوهشی روان‌شناسی جنسیت و نظریه اندروژنی (به انضمام مقیاسهای اندروژنی )
پدیدآورنده مولف مهناز علی‌اکبری‌دهکردی
مشخصات نشر تهران:محراب‏‫‬‬، 1396.
توضیحات چاپی چاپ دوم
مشخصات ظاهری 246ص .
رده کنگره
 
/۹ر۸ع
 ۶۹۲
BF
کتابنامه 13کتابنامه : ص. [۲۲۹] - ۲۴۰
واژه نامه واژه‌نامه

» جنسيت / نقش‌هاي جنسيتي/ كليشه‌هاي جنسيتي / نگرش‌هاي جنسيتي
» هويت جنسی / هویت زنانه
» جنسيت و روان‌شناسي / روان‌شناسي زن
  فهرست پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: نظریه ها و رویکردهای مختلف نسبت به جنسیت
    فصل اول: نظریه های روان تحلیل گری
         زیگموند فروید (1935- 1856)
         کارن هورنای (1952 – 1885)
         اریک اریکسون (1994 – 1902)
         نانسی چادورا (1978)
         روان تحلیل گران معاصر
         نقد و ارزیابی نظریه ها
    فصل دوم: نظریه های زیستی و زیست اجتماعی
         نظریه زیستی
         کروموزوم های جنسی
         هورمون های جنسی
         نظریه زیست اجتماعی
         نقد و ارزیابی نظریه ها
    فصل سوم: نظریه های یادگیری اجتماعی و شناختی – اجتماعی
         نظریه یادگیری اجتماعی
         تقویت
         تقلید
         یادگیری مشاهده ای
         نقد و ارزیابی نظریه
         نظریه شناختی – اجتماعی
         نقد و ارزیابی نظریه
    فصل چهارم: نظریه رشدی – شناختی
         نظریه رشدی – شناختی
         نظریه رشدی – شناختی و جنسیت
         مراحل رشد جنسیت از دیدگاه رشدی – شناختی
         نقد وارزیابی نظریه
    فصل پنجم: نظریه طرحواره جنسیتی
         طرحواره
         فرآیند نقش پذیری جنسیتی
         نکات مهم نظریه طرحواره جنسیتی
         پیامد های طرحواره جنسیتی
         طرحواره جنسیتی و مقوله بندی
         طرحواره جنسیتی و حافظه
         طرحواره جنسیتی و قدرت پردازش اطلاعات
         نقد وارزیابی نظریه
    فصل ششم: دیدگاه دین اسلام درباره جنسیت و چگونگی رشد سنخ های جنسیتی
         زن ومرد
          اشتراکات زن ومرد
          تفاوت های زن ومرد
         آفرینش جنس دوم یا پست تر
         جمع بندی دیدگاه اسلام درباره جنسیت
بخش دوم: سنخ جنسیتی اندروژن، نظریه اندروژنی و عوامل مؤثر بر شکل گیری شخصیت اندروژن
    فصل هفتم: الگوهای هویت جنسیتی، سنخ جنسیتی و روابط جنس با سنخ جنسیتی
         الگوهای هویت جنسیتی
         سنخ جنسیتی
         رابطه جنس و سنخ جنسیتی
         رابطه جنس و سنخ جنسیتی در ایران
    فصل هشتم: مفهوم و تاریخچه واژه اندروژنی و نظریه اندروژنی
         کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی
         طبقه بندی سنخ های جنسیتی
         کلیشه های جنسیتی سنتی
         سنخ جنسیتی اندروژنی یا دو جنسیتی روانی
         تاریخچه کاربرد اصطلاح اندروژنی
         نظریه اندروژنی یا دو جنسیتی روانی
         شباهت مفهوم اندروژنی با سازه های مثبت در نظریه های دیگر
    فصل نهم: ویژگی های افراد اندروژنی و الگوهای اندروژنی
         ویژگی های افراد اندروژنی در پژوهش های مختلف
         الگو های تکامل یافته نظریه اندروژنی
         الگوی «وانیلی» از اندروژنی
         الگوی «های و همکاران» از اندروژنی
         الگوی «وودهیل و ساموئلز» از اندروژنی
    فصل دهم: عوامل مؤثر بر شکل گیری سنخ جنسیتی اندروژنی
         والدین و خانواده
         همسالان
         مدرسه
         رسانه های گروهی
         سایر عوامل مؤثر
بخش سوم: ارزیابی و سنجش سنخ های جنسیتی به همراه معرفی چند مقیاس
    فصل یازدهم: راه های ارزیابی سنخ جنسیتی
         خلاصه ای از تاریخچه ابزارهای اندازه گیری سنخ های جنسیتی
         طبقه بندی ابزارهای سنجش سنخ های جنسیتی
         اندازه گیری سنخ های جنسیتی در کودکان
         سایر راه های ارزیابی سنخ جنسیتی
    فصل دوازدهم: مقیاس نقش جنسی بم (فرم کوتاه و بلند) و اعتباریابی فرم کوتاه
         تغییر در نقش های جنسیتی زنان و مردان
         مقیاس نقش جنسی بم فرم بلند و کوتاه
         اعتباریابی و هنجارسازی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه در ایران
         نتایج
         نتایج مربوط به اعتباریابی
         نتایج مربوط به هنجارسازی
         نتایج مربوط به نقش های جنسیتی
         بحث و نتیجه گیری
         مقیاس نقش جنسی بم فرم بلند
         دستورالعمل
         روش نمره گذاری
    فصل سیزدهم: مقیاس ایرانی نقش جنسی بم فرم کوتاه
         بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش حنسی بم (فرم کوتاه)
         روش
         ابزار پژوهش
         روش تجربه و تحلیل اطلاعات
         یافته ها
         بحث و نتیجه گیری
         مقیاس ایرانی نقش جنسی بم فرم کوتاه (1391)
         دستورالعمل
         روش نمره گذاری
    فصل چهاردهم: مقیاس ایرانی نقش جنسی کودکان
         بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی کودکان بولدیزار (1991)
         روش
         ابزار پژوهش
         روش تجربه ئ تحلیل اطلاعات
         یافته ها
         بحث و نتیجه گیری
         مقیاس ایرانی نقش جنسی کودکان (1392)
         دستورالعمل
         روش نمره گذاری
ضمائم

شناسه کتاب 50497

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16971
کاربران آنلاین :     10
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397