ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان زنان ایل بهمئی
عنوان فرعی جامعه شناسی و مردم شناسی خویشاوندی در عشایر
پدیدآورنده الویا رسترپو
مترجم مترجم جلال الدین رفیع فر
مشخصات نشر تهران:خجسته، 1387.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 270ص.: جدول، نمودار، [14]ص. تصویر .
رده کنگره
 
/۹ز۵ر
 ۱۱۷۱
HQ
نمایه نمایه
کتابنامه 13‏‫کتابنامه: ص. [۲۱۳] - ۲۲۶

» زن در اديان، اقوام و ملل
» ازدواج در اديان، اقوام و ملل
» زنان روستايي و عشاير
» خانواده در اقوام، اديان، مکاتب و ملل
» خانواده روستايي و عشايري
  فهرست مقدمه
بخش اول: ساختار طبیعی و سیاسی – اجتماعی ایل
    فصل اول: ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی و سازمانی سیاسی و اجتماعی ایل
         ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی ایل
              موقعیت منطقه ی کهگیلویه
              بهمئی ها در داخل منطقه ی کهگیلویه
                   تقسیمات جغرافیایی
                   جمعیت
         منشأ افسانه ای ایل بهمئی
         سازمان سیاسی و اجتماعی ایل
              تقسیمات ایل
              مقایسه ی ایل های بهمئی و بویراحمدی
                   اقشار اجتماعی
                   روابط داخلی و خارجی
    فصل دوم: زندگی اقتصادی ایل
         منابع اصلی
              دامداری
              کشاورزی
                   کشت گندم و جو
                   درآمدهای حاصل از کشاورزی یک خانواده ی بهمئی
         منابع درجه دوم
              صنایع دستی
              گردآوری
              شکار
         معاملات بین بهمئی ها و واسطه های شهر بهبهان
بخش دوم: ازدواج، مراسم، درون همسری، چند همسری، خانواده
    فصل اول: ازدواج: مقدمات و مراسم آن
         ازدواج، علل و انگیزه های ان
         انتخاب همسر
         انتخاب همسر و انگیزه های ویژه در بعضی از انواع ازدواج
              گُو به گُو یا ازدواج تبادلی
             هم بهری (ازدواج در مقابل ارائه خدمت)
             خون بست = خون ریزی کافیست (ازدواج به عنوان پرداخت جریمه) یا (ازدواج فدیه)
             «لویرات» و «سورورات»
        خواستگاری ونامزدی
             گپ زنی (مذاکرات مقدماتی)
             کدخدایی (داوری) و مسئله ی شیربها
             لباس کردن( لباس پوشاندن)
        زمان تعیین شده بین عقد و عروسی
        عروسی و مراسم آن
             تعیین تاریخ عروسی و دعوت از مهمانان
             تدارک مراسم و هدایای عروسی
                  باروزی (ما یحتاج روزانه)
                 خانه(خونه)
                 هدیه ی عروسی
                 دریوزگی (جمع آوری اعانه)
             دعوتی (دعوت شدگان به عروسی)
                 پذیرایی در خانه ی عروس
                 آرایش کردن عروس و رفتن او به خانه ی داماد
                 رسیدن عروس به منزل داماد و مراسم پذیرایی
             سرکشون یا بازگشت به خانه ی پدری
        از بارداری تا اولین سال های بچه داری
             بارداری و روش های شایان توجه برای بهبود بخشی به ان
             بارداری
             زایمان و تولد نوزاد
             اولین سال تولد و مراقبت های نوزاد
                  تغذیه ی نوزاد و مادرش
                  نوزاد و دست بغچه ی (سیسمونی) او
                  شیر دادن و شیوه ی از شیر گرفتن بچه
                  دوران کودکی
    فصل دوم: دورن همسری و برون همسری در ایل، طایفه و خویشاوندان  
         در داخل یک ایل
              برون همسری خارج از ایل
              درون همسری و برون همسری در طایفه
                   میزان فراوانی درون همسری در طایفه
                   درون همسری و برون همسری در طایفه و سنّ و ازدواج
              درون همسری در بین خانواده های خویشاوند( ازدواج فامیلی)
                   انگیزه ی توسل جستن به این نوع ازدواج
                   میزان فراوان ازدواج فامیلی در ایل بهمئی
         درون همسری و برون همسری در دو روستای بهمئی
              روستای لیکَک
              روستای کَت
         جدایی و قطع همبستگی و ازدواج مجدد در بین بهمئی ها
    فصل سوم: چند همسری، درون همسری، برون همسری در اقشار اجتماعی ایلات
         چند همسری
              چند همسری در بین رعایا
              چند همسری در بین خوانین بهمئی و بویراحمدی
              چند همسری در بین خوانین بهمئی
                   چند همسری در بین خان های فوت شده ای بهمئی
                   چند همسری در بین خوانین زنده ی ایل بهمئی
         درون همسری و برون همسری در بین در اقشار اجتماعی ایلات
              درون همسری و برون همسری در بین خوانین بویراحمدی
                   مخاصمت بین فرزندان محمدطاهرخان
                   درون همسری و برون همسری در بین خوانین بویراحمدی
                   درون همسری و برون همسری در بین کدخدایان بویراحمدی
              درون همسری و برون همسری در بین خوانین ایل بهمئی
                   خوانین چند همسر
                   خوانین تک همسر
                   برون همسری در اقشار اجتماعی ایلات؛ در بین خوانین زنده و فوت شده
         موارد ویژه ی درون همسری
              سادات
              آهنگران (غربتی ها)، نوازندگان (مطرب ها)، آرایشگران (خطیر یا سلمانی ها) و خدمتکاران
         انگیزه ی اجتماعی
    فصل چهارم: خانواده
         محل زندگی و تسلسل
              مردمکانی یا پدرمکانی
              زن مکانی یا مادرمکانی
              اهمیت و جایگاه خانواده ی عروس
         خانواده ی هسته ای و خانواده ی گسترده
              خانواده ی هسته ای
              خانواده ی گسترده
         تقسیم کار
              تقسیم کار بین اعضای یک خانواده
                   وظایف و کار زنان
                   کارهای مردان
                   تقسیم کار بر حسب طبقه ی اجتماعی
              تقسیم کار در بین خانواده های یک «مال»
                   «مال»، کوچک ترین واحد تولید
                   نظام دامپروری و تقسیم کار
                   همکاری در موارد دیگر
                   روابط خانوادگی و تقسیم کار در داخل «مال» ملاموسی
         خانواده های کوچنده و خانواده های یکجانشین – شرایط زیست
              شرایط بهداشتی
              شرایط تحصیلی
نتیجه گیری

شناسه کتاب 36037

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16971
کاربران آنلاین :     11
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397