ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، طرحواره ناسازگارانه اولیه و رضایت جنسی در زنان و مردان دارای روابط فرازناشویی
تعداد صفحات 0
نویسنده سارا امان الله خانی قشقایی - علی کامکار
تاریخ انتشار 1397/3/24
عنوان همایش همایش بین‌المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی (1394: استانبول)
برگزارکننده همایش مؤسسه سفیران فرهنگی مبین
زبان فارسی
منبع سیویلیکا
آدرس منبع http://www.civilica.com/Paper-ICPCL01-ICPCL01_172.html
کلید واژه رضایت جنسی  روابط فرازناشویی  طرحواره‌های ناسازگار اولیه  پنج عامل شخصیت  ابعاد شخصیتی  طرحواره‌های ناسازگار  
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیت، طرحواره های ناسازگارانه و رضایت جنسی در زنان و مردان دارای روابط فرا زناشویی شهر شیراز انجام شد. طرح پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 100 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه و به وسیله مصاحبه تشخیصی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت جنسی مریم یاوری، پرسشنامه شخصیت NEO و پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تقریبا بین تمامی ابعاد طرحواره ها با رضایت جنسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین ابعاد دلپذیری و مسئولیت پذیری با رضایت جنسی رابطه مثبت و معنادار و بعد روان نژندی با رضایت جنسی رابطه منفی و معنادار داشت.

کد مقاله 30103
تعداد بازدید 18

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17018
کاربران آنلاین :     9
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397