ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان رابطه سرمایه اجتماعی و توانمندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران
تعداد صفحات 32
نویسنده مهدی کرمانی - محمد مظلوم خراسانی - ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍روان‌ - محسن نوغانی دخت بهمنی
مشخصات نشریه دوفصلنامه علوم اجتماعی - دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد - علمی پژوهشی سال 14 شماره 1
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 32-1
زبان فارسی
کلید واژه زنان شاغل  زنان سرپرست خانوار  توانمندسازی زنان  تهران  سرمایه اجتماعی  سلامت روانی زنان  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار  سلامت روانی  مراکز کوثر شهرداری تهران  توانمندی روانی  شهرداری تهران  
چکیده زنان سرپرست خانوار فقیر یکی از گروه‏ های آسیب‏ پذیر جامعه هستند. این زنان علاوه بر نقش‏های متداول برای زنان در خانواده، متولی نقش‏های مربوط به سرپرستی خانوار نیز هستند. از این رو، تلاش برای توان‌مندسازی آن‌ها از اولویت ویژه‏ ای برخوردار است. در این بین، برخورداری از آمادگی ذهنی و روانی پیش‌شرطی اساسی برای شکوفایی قابلیت‏های فردی در دیگر عرصه‏ های زندگی است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار در قالب پژوهشی پیمایشی متشکل از ۳۲۴ زن شاغل در مراکز کارآفرینی و مهارت‏ آموزی کوثر شهرداری تهران، صورت پذیرفته‏ است. برای اخذ نمونه، ابتدا مراکزی به صورت تصادفی از لیست مراکز موجود انتخاب و سپس کارکنان هر مرکز تمام‌شماری شده‌اند. این روند تا تحقق حجم نمونۀ تعیین‌شده ادامه یافته است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش‏نامۀ محقق‌ساخته بوده است. داده‏ های حاصل با روش‏های آماری تحلیل هم‌بستگی و تحلیل هم‌بستگی کانونی تجزیه‌وتحلیل شده‏ اند. یافته‏ های تحقیق در مجموع مؤید هم‌بستگی متوسط بین مؤلفه‏ های مختلف سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی بوده‏ است. در عین حال، هم‌بستگی‏ بین «توانایی تصمیم‏ گیری» و «اعتماد به نفس» با مؤلفه‏ های مختلف سرمایۀ اجتماعی قوی‏تر از سایر مؤلفه‏ های توان‌مندی روانی بوده‏ است. در بین متغیرهای زمینه‏ ای نیز در اغلب موارد سن اثر منفی و مدت سرپرستی، درآمد و تحصیلات دارای اثر مثبت بر مؤلفه‏ های توان‌مندی روانی بوده‏ اند. همچنین، تحلیل هم‌بستگی کانونی، نشان‏ دهندۀ‏ نقش تبیین‏ کنندگی سرمایۀ اجتماعی بر توان‌مندی روانی است.

کد مقاله 29933
تعداد بازدید 13

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17018
کاربران آنلاین :     14
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397