ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی پیش‌بین‌های رضایت زناشویی: هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی
تعداد صفحات 14
نویسنده کریم سواری - فاطمه فرزادی
مشخصات نشریه دوفصلنامه مشاوره کاربردی - دانشگاه شهید چمران اهواز - علمی پژوهشی شماره 2
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 68-55
زبان فارسی
کلید واژه رضایت زناشویی  نیروی انتظامی  هوش هیجانی  باورهای غیرمنطقی  اهواز  مردان متأهل  افسران مرد  افسران پلیس  
چکیده هدف از این پژوهش بررسی پیش‌بین‌های رضایت زناشویی در افسران مرد متأهل نیروی انتظامی شهر اهواز بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه افسران مرد متأهل شاغل در نیروی انتظامی شهر اهواز بود که از این جامعه 200 افسر مرد متأهل به روش داوطلبانه انتخاب شدند، و به پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی شات و همکاران، باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی اینریچ پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت و بین متغیرهای باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد؛ و تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی پیش‌بین‌های مثبت و منفی معنادار رضایت زناشویی هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی یکی از جنبه‌های مثبت و باورهای غیرمنطقی یکی از جنبه‌های منفی رضایت زناشویی هستند که نقش بسیار مهمی در تداوم و پایین آمدن رابطه بین زوجین دارند.

کد مقاله 29244
تعداد بازدید 15

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     16
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397