ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و رابطه آن با کارکرد خانواده: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده
تعداد صفحات 17
نویسنده مجید صدوقی - آمنه مرکوبی بیدگلی
مشخصات نشریه فصلنامه روان‌شناسی اجتماعی (يافته‌های نو در روان‌شناسی) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز - مصوب دانشگاه آزاد سال 12 پیاپی 44
تاریخ انتشار پائیز - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 17-1
زبان فارسی
کلید واژه اعتیاد به اینترنت  حمایت اجتماعی ادراک‌ شده  میزان استفاده از اینترنت  کارکرد خانواده  دانشجویان کارشناسی  استفاده مفرط از اینترنت  
چکیده پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه کاشان و بررسی رابطه آن با کارکرد خانواده با توجه به نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد که در قسمت اول مربوط به سنجش میزان شیوع اعتیاد به اینترنت از طرح پیمایشی و در قسمت دوم درباره رابطه کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده با اعتیاد به اینترنت از طرح همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-96 بود. تعداد 260 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله‌‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه عملکرد خانواده و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران پاسخ دادند. نتایج نشان داد که میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان این دانشگاه 5/1 درصد بود و بین مولفه‌های کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی با استفاده مفرط از اینترنت رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج مدل معادلات ساختاری بیانگر آن بود که هر دو متغیر کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی استفاده مفرط از اینترنت را بطور معناداری پیش‌بینی کرده و به طور مشترک 17 درصد استفاده مفرط از اینترنت را تبیین می‌کنند. همچنین، حمایت اجتماعی ادراک شده دارای نقش واسطه‌ای در رابطه میان کارکرد خانواده با استفاده مفرط از اینترنت است.

کد مقاله 29113
تعداد بازدید 14

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     14
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397