ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان
تعداد صفحات 10
نویسنده کتایون الهی - محمدرضا صفاریان طوسی
مشخصات نشریه فصلنامه روان‌شناسی اجتماعی (يافته‌های نو در روان‌شناسی) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز - مصوب دانشگاه آزاد سال 11 پیاپی 42
تاریخ انتشار بهار - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 88-79
زبان فارسی
کلید واژه اعتیاد زنان  تنظیم هیجانی  حمایت اجتماعی ادراک‌ شده  وابستگی به مواد مخدر  سوء مصرف مواد   خودتنظیمی هیجانی  عود مصرف مواد  وسوسه پس از ترک مواد  
چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه معتادان گمنام زن سم‌زدایی شده شهر مشهد در سال 1395 بودند. از میان آنان 103 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و همه آنها پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده (زیمت و همکاران، 1988)، خودتنظیمی هیجانی (گارنفسکی و همکاران، 2001) و وسوسه پس از ترک مواد (فدردی و همکاران، 2008) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام‌به‌گام تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد حمایت اجتماعی ادراک‌شده، راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و راهبردهای تنظیم هیجان منفی با عود مصرف مواد در زنان رابطه منفی و معنادار داشتند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و حمایت اجتماعی ادراک‌شده توانستند 1/12 درصد از تغییرات عود مصرف مواد در زنان را پیش‌بینی کنند (05/0 P < ). با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود مشاوران و روانشناسان مراکز ترک اعتیاد برای جلوگیری از عود مصرف مواد در زنان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجان آنها را بهبود بخشند.

کد مقاله 29111
تعداد بازدید 12

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     15
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397