ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی رابطه بین ویژگی‌های محیط کار و استرس روانی با توجه به نقش میانجی تضاد خانواده و کار
تعداد صفحات 36
نویسنده منصوره صادقی - سامره شجاعی - هادی دوست محمدی
مشخصات نشریه فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - دانشكده علوم و فنون اداري و پشتيباني سال 12 پیاپی 44
تاریخ انتشار تابستان - 1396
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 96-61
زبان فارسی
کلید واژه رضایت شغلی  محیط کار  بانک ملی  تعارض خانواده با کار  کارمندان بانک  ویژگی‌های محیط کار  استرس روانی  
چکیده پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که تنش و نارضایتی از شغل باعث بروز استرس روانی در فرد می‌گردد که این امر به نوبه خود تأثیرات منفی و به‌سزایی در سایر زمینه‌های زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی دارد. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین ویژگی‌های محیط کار و استرس روانی با توجه به نقش میانجی تضاد خانواده و کار در میان کارکنان شعب بانک ملی شهرستان گرگان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ آماری آن، کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهرستان گرگان به تعداد 240 نفر می‌باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 144 نفر بوده که جهت اطمینان بیشتر تعداد 165 پرسشنامه توزیع گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است که از پرسشنامه تضاد کار و خانواده مینوته و همکاران (2012)، استرس روانی شیمان و گلاوین (2011) و حمایت همکار، حمایت سرپرست و استقلال کاری مینوته (2012) و فشار کاری شیمان و گلاوین (2011) استفاده‌ شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل استفاده‌ شده است. نتایج حاکی از آن است که بین حمایت همکار، استقلال شغلی، ساعات کار غیراستاندارد با تضاد خانواده – کار رابطه منفی و معنادار و بین تضاد خانواده-کار با استرس روانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کد مقاله 29074
تعداد بازدید 24

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     14
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397