ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی)
تعداد صفحات 24
نویسنده عفت عباسی - آمنه صدر - مهدی رست - سیما محمدخان کرمانشاهی
مشخصات نشریه دوفصلنامه دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی) - دانشگاه شهید چمران اهواز - علمی پژوهشی سال 20 شماره 2
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1392
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 116-93
زبان فارسی
کلید واژه قاعدگی  ایلام  دانش‌آموزان دختر دبیرستانی  دوران قاعدگی  نگرش دانش‌آموزان دختر  قاعدگی دختران  آگاهی‌ دانش‌آموزان دبیرستانی  عملکرد دانش‌آموزان  بهداشت فردی  عملکرد دختران  دختران ایلام   نگرش دختران  آگاهی دختران  
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق زمینه‌یابی استفاده شده است، سپس پرسشنامه 46 گویه‌ای محقق ساخته با طیف 2 تا 6 گزینه‌ای بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد. به منظور تحلیل داده‌های به دست آمده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و از آمار استنباطی (t تک گروهی، خی دو) استفاده گردید. افرادی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شاخه نظری استان ایلام می‌باشند که تعداد آنها 14026 نفر می‌باشد. در این پژوهش، نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده است که تعداد نمونه‌ها بر طبق جدول مورگان 375 نفر می‌باشد. نتایج آزمون t نشان داد که میزان آگاهی دانش‌آموزان در حوزه بهداشت دوران قاعدگی مطلوب است، همچنین نتایج این آزمون در حوزه نگرش نشان داد که نگرش آزمودنی‌ها در حوزه بهداشت دوران قاعدگی نامطلوب است، نتایج آزمون t در حوزه عملکرد نشان داد که عملکرد دانش‌آموزان در حوزه بهداشت دوران قاعدگی نسبتاً مطلوب است.

کد مقاله 28721
تعداد بازدید 16

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     17
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397