ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان مقایسه تأثیر درمان مثبت‌نگر ایرانی اسلامی و درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهر اصفهان
تعداد صفحات 10
نویسنده پروین جمشیدیان قلعه شاهی - اصغر آقایی - محسن گل‌پرور
مشخصات نشریه ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - دانشكده پرستاري و مامايي اروميه - علمی پژوهشی شماره 1 پیاپی 90
تاریخ انتشار فروردين - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 57-48
زبان فارسی
کلید واژه زنان نابارور  ناباروری زنان  اصفهان  بهزیستی روان‌شناختی  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)  روان درمانی مثبت‌گرا  درمان مثبت‌نگر ایرانی اسلامی  درمان مثبت ایرانی  مثبت‌نگری اسلامی  
چکیده پیش‌زمینه و هدف: ناباروری زنان مشکلی است که تقریباً تمامی ابعاد زندگی آن‌ها، را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زنان نابارور معمولاً مشکلات روان‌شناختی را تجربه می‌کنند. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه‌ی تأثیر درمان مثبت­ نگر ایرانی ـ اسلامی با درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهر اصفهان انجام شد.
مواد و روش کار: طرح این پژوهش، نیمه آزمایشی سه گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه بود. 45 زن نابارور مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان در سال 1395 به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی، درمان پذیرش و تعهد و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی بهزیستی روان­شناختی ریف (PWBQ) بود. داده‌ها با تحلیل واریانس اندازه­ گیری‌های مکرر، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون بونفرونی، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در پس‌آزمون، بین گروه‌های آزمایش (مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و پذیرش و تعهد) با گروه کنترل، در بهزیستی روان­شناختی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (01/0 > p)، ولی بین گروه مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و گروه پذیرش و تعهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0 < p). در پیگیری، بین گروه مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و گروه کنترل در بهزیستی روان­شناختی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (05/0 > p) ولی بین گروه پذیرش و تعهد و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0 < p). همچنین در پیگیری بین گروه مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و گروه پذیرش و تعهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0 < p).
بحث و نتیجه‌گیری: هر دو درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و پذیرش و تعهد در افزایش بهزیستی روان‌شناختی در دوره‌ی پس از درمان، یعنی در کوتاه‌مدت، مؤثر واقع شدند، به‌طوری‌که با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار داشتند ولی بین دو گروه مداخله تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. در مرحله‌ی پیگیری سه‌ماهه، یعنی در بلندمدت، دستاوردهای مربوط به بهزیستی روان‌شناختی در گروه درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی ادامه یافت، اما در گروه ACT نتایج مربوط به بهزیستی روان‌شناختی حفظ نشد.

کد مقاله 28711
تعداد بازدید 18

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     17
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397