ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان مقایسه سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران زن و مرد (محیط پژوهش: مدارس متوسطه شهر خرم آباد)
تعداد صفحات 0
نویسنده حسن جعفری - فریبا بابایی - نیلوفر کوگانی
تاریخ انتشار 1396/10/23
عنوان همایش کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه (1394: شیراز)
برگزارکننده همایش مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران (متانا)
زبان فارسی
منبع سیویلیکا
آدرس منبع http://www.civilica.com/Paper-NCFHD01-NCFHD01_313.html
کلید واژه مدیران زن  خرم آباد (شهرستان)  مدارس متوسطه  سبک تصمیم‌گیری  مدیران مرد  مدیران مدارس  مدیران مقطع متوسطه  تصمیم‌گیری عقلایی  تصمیم‌گیری شهودی  تصمیم‌گیری وابستگی  تصمیم‌گیری اجتنابی  تصمیم‌گیری آنی  
چکیده تصمیم گیری به عنوان وظیفه اصلی مدیران تمامی سطوح، دارای مدل ها و سبک های مختلف می باشد. پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه اسکات و بروس با هدف بررسی سبک های تصمیم گیری مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان خرم اباد انجام شد. در این تحقیق از روش پژوهش علی -مقایسه ای استفاده شد. جامعه ی اماری کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر خرم اباد به تعداد 145 نفر بود با استفاده از فرمول کوکران تعداد107 مدیر به عنوان نمونه ی اماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای جمع اوری داده ها از مقیاس سبک های عمومی تصمیم گیری استفاده شد. با استفاده از نظر صاحبان فن و متخصصان روایی محتوایی ان تعیین گردید و پایایی ان با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برابر با 0/93 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ازمون های اماری لوین و T گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات سبک های تصمیم گیری عقلایی، شهودی، وابستگی و انی مدیران مرد و زن تفاوت معنی دار وجود ندارد. ولی بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران زن و مدر تفاوت معنی دار وجود دارد، به طوری که میانگین نمرات سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران مرد بیشتر از میانگین نمرات مدیران زن است.

کد مقاله 28655
تعداد بازدید 13

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     11
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397