ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی رابطه بین سبک‌های فرزندپروری با انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
تعداد صفحات 0
نویسنده یوسف رنجبر سودجانی - محمد سلیمی بنی - حسام حاتمی بلداجی
تاریخ انتشار 1396/10/23
عنوان همایش کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (سومین: 1394: تهران)
دوره همايش سومین- تهران
برگزارکننده همایش مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
زبان فارسی
منبع سیویلیکا
آدرس منبع http://www.civilica.com/Paper-EPSCONF03-EPSCONF03_179.html
کلید واژه سبک فرزندپروری  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  انطباق پذیری مسیر شغلی  
چکیده هدف: انطباق پذیری مسیر شغلی از صفات رشدی به حساب می آید و سازه ای است ذهنی، روانی و اجتماعی که نشانگر آمادگی و منابع فرد برای مقابله با وظایف رشد مسیر شغلی قریب الوقوع است. ابعاد این سازه عبارتند از دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سبکهای فرزندپروری با انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصلی 59 59 می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش همبستگی می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سبک های فرزندپروری بوری ( 1551 ) و پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی یوسفی ( 1951 ) بود. در این راستا، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان پردیس فرهنگیان بحرالعلوم، مرکز آموزش عالی شهید رجایی، پردیس فرهنگیان شهید باهنر نمونه مورد نظر انتخاب گردید. از آمار توصیفی نظیر: میانگین و انحراف معیار و آزمون های آماری از طریق تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه به کمک نرم افزار SPSS (v. 16) برای تحلیل داده ها بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین دغدغه مسیر شغلی، کنجکاوی مسیر شغلی و اعتماد مسیر شغلی در انواع سبکهای فرزندپروری سهل گیرانه، استبدادی، قاطع و اطمینان بخش در سطح 0/05 ≥ p تفاوت معنادار وجود دارد و بین کنترل مسیر شغلی در انواع سبکهای فرزندپروری در سطح 0/05 ≥ p تفاوت معنادار نیست. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، سبک فرزندپروری قاطع و اطمینان بخش والدین، کنجکاوی مسیر شغلی و اعتماد مسیر شغلی، دغدغه مسیر شغلی فرزندان را افزایش می دهد.

کد مقاله 28512
تعداد بازدید 12

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     18
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397