ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشی آموزش گروهی داستان‌های مثنوی در بهزیستی روانشناختی زنان
تعداد صفحات 0
نویسنده میترا آنالویی - محمد قمری
تاریخ انتشار 1396/10/23
عنوان همایش کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی (1394: تهران)
برگزارکننده همایش مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا
زبان فارسی
منبع سیویلیکا
آدرس منبع http://www.civilica.com/Paper-ACHCONF01-ACHCONF01_058.html
کلید واژه بهزیستی روان‌شناختی  آموزش گروهی  مثنوی معنوی  داستان‌های مثنوی  
چکیده پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش گروهی داستان های مثنوی در بهزیستی روان شناختی زنان صورت گرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. ابتدا از 071 نفر از زنان منطقه 22 تهران آزمون های بهزیستی روان شناختی ریف به عمل آمد؛ سپس تعداد 01 نفر با میانگین سنی حدود 01 سال و حداقل دیپلم که نمره پایین تری را در این آزمون ها کسب کرده بودند، ، انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه 01 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش، مداخله آموزش داستان های مثنوی به شیوه گروهی به مدت 02 جلسه (هفته ای یک جلسه 0.1 ساعته) اجرا شد. بعد از پایان دوره مجدداً آزمون ریف روی دو گروه اجرا گردید، نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل بعد از اعمال متغیر مستقل از نظر بهزیستی روان شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد p > 0/001 دو ماه بعد از اتمام دوره ها ازمون پیگیری برای هر دو گروه انجام شد، نتایج آزمون پیگیری در مراحل مختلف آزمون در گروه آزمایش نیز نشان میدهد که میانگین سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری نیز تفاوت معناداری دارد. بنابر این اثر بخشی آموزش گروهی داستان های مثنوی معنوی بر بهزیستی روان شناختی زنان بعد از گذشت دو ماه ماندگار مانده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت متغیر یاد شده در تحول مولفه های بهزیستی روانشناختی با تاکید بر ایرانی بودن گروه آزمایشی بخاطر بومی بودن جنس متغیر مستقل موثر است.

کد مقاله 28476
تعداد بازدید 11

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     12
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397