ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روان در دانش‌آموختگان مجتمع آموزشی زنان پلیس
تعداد صفحات 11
نویسنده طاهره نوری کناشک
مشخصات نشریه دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 11 پیاپی 26
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1396
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 39-29
زبان فارسی
کلید واژه پلیس زن  سلامت عمومی  سلامت روانی زنان  هوش معنوی  زنان دانش‌آموخته  سلامت روانی  معنای شخصی  هوشیاری  
چکیده زمینه و هدف: هوش، مجموعه توانایی‌هایی است که برای حل مسئله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می‌شوند، به کار می‌رود. در سال‌های اخیر، موضوع هوش معنوی توجه برخی پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطۀ هوش معنوی با سلامت روان ‌دانش‌آموختگان دورۀ 12 مجتمع آموزشی زنان پلیس است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا، پیمایشی است. جامعۀ پژوهش را دانش‌آموختگان دورۀ 12 مجتمع آموزشی زنان پلیس در سال 1393- 1392 تشکیل داده‌اند و حجم نمونه با کمک جدول کرجسی و مورگان 150 نفر تعیین ‌شده است. داده‌ها با کمک پرسشنامۀ روا و پایا (آلفای کرونباخ 93 درصد برای پرسشنامۀ هوش معنوی کینگ و 78 درصد برای پرسشنامۀ سلامت عمومی‌ گلدبرگ و بلک ول) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و سلامت روان ‌دانش‌آموختگان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد هوش معنوی نیز «تفکر انتقادی» کمترین میزان همبستگی و «تولید معنای شخصی» بیشترین همبستگی را با سلامت عمومی‌ دارا است. به ‌این ‌ترتیب، با توسعۀ هوش معنوی دانش‌آموختگان می‌توان به‌سلامت جسمی و روانی آن‌ها کمک کرد.

کد مقاله 27844
تعداد بازدید 30

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16912
کاربران آنلاین :     12
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397