ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر
تعداد صفحات 16
نویسنده فرامرز سهرابی اسمرود - فریبا جعفری روشن
مشخصات نشریه فصلنامه پژوهشنامه روانشناسی مثبت - دانشگاه اصفهان با همكاری قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی - علمی پژوهشی سال 2 شماره 1 پیاپی 5
تاریخ انتشار بهار - 1395
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 46-31
زبان فارسی
کلید واژه سلامت زنان  مواد مخدر  شادکامی  سلامت عمومی  روان درمانی گروهی  وابستگی به مواد مخدر  همسران معتادان  تاب‌آوری  سوء مصرف مواد   روان درمانی مثبت‌گرا  
چکیده هدف پژوهش، بررسی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه، از بین زنان داوطلبی که همسرانشان به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه کردند، 24 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر دو گروه با استفاده از مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه جهات شادکامی پترسون و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، ارزیابی شدند. مداخلات روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر در گروه آزمایش به مدت 14 جلسه نود دقیقه‌ای انجام شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات تاب‌آوری، شادکامی و سلامت عمومی در پس آزمون گروه آزمایش، به‌طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل بالاتر بود. آزمون بن فرونی، نشانگر پایداری اثر این نوع روان‌درمانی بود. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر در افزایش تاب‌آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر، موثر است.

کد مقاله 27824
تعداد بازدید 51

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     16
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397