ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس انگ ناباروری (ISS) در زنان نابارور
تعداد صفحات 10
نویسنده غلامرضا  رجبی - آرش جلوداری - ژیلا امیری اصل
مشخصات نشریه دوماهنامه نسیم دانش (دانشکده پرستاری و مامایی همدان سابق) - دانشكده پرستاری و مامایی همدان - علمی پژوهشی شماره 4
تاریخ انتشار آذر و دی - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 113-104
زبان فارسی
کلید واژه عزت نفس زنان  زنان نابارور  خودکارآمدی عمومی  روایی  پایایی  ناباروری زنان  ناباروری  استیگما  باورهای خودکارآمد  انگ  بدنامی  مقیاس انگ ناباروری  مقیاس بدنامی ناباروری  خودانتقادی  
چکیده مقدمه: بر اساس کمیته عمل جامعه آمریکا برای پزشکی تولید مثل، ناباروری یک موقعیت تعریف شده از طریق ناتوانی در رسیدن به بارداری موفق در 12 ماه یا بعد از آمیزش مناسب محافظت نشده یا اهدای درمانی اسپرم است. اگرچه تجربه ناباروری ممکن است برای فرد مبتلا به ناباروری و فرد سالم متفاوت باشد، اما این مسئله بر زوج به عنوان یک واحد اثر می‌گذارد و چالش‌های خاصی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. روش: پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل عاملی تاییدی بود. 166 زن نابارور از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان به صورت نمونه‌گیری هدفمند-داوطلب و با استفاده از مصاحبه انتخاب شدند. آن‌ها مقیاس‌های بدنامی ناباروری، عزت نفس روزنبرگ، باورهای خودکارآمدی عمومی و خودانتقادی را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و شاخص‌های برازندگی و نرم‌افزارهای آماری Amos و 21-SPSS انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل 4-عاملی مقیاس بدنامی ناباروری با سه شاخص اصلاح برازنده جامعه است. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس و عامل­های مورد برازش در حد قابل قبول است، ضریب باز-آزمایی این مقیاس به فاصله 1 ماه 58/0 و ضریب روایی واگرا این مقیاس با مقیاس­های عزت نفس روزنبرگ و خودکارآمدی عمومی و ضریب روایی همگرا آن با مقیاس خودانتقادی معنادار بودند (001/0 > p). نتیجه گیری: با توجه به روایی و پایایی مناسب این مقیاس می‌توان از آن برای فعالیت‌های پژوهشی و درمان این نوع خاص از جامعه در مراکز درمانی و تحقیقاتی ناباروری استفاده کرد.

کد مقاله 26667
تعداد بازدید 13

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     17
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397