ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان نقش باورهای غیرمنطقی و مهارت‌های تنظیم هیجانی در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی
تعداد صفحات 24
نویسنده سهیلا کمالیان - علی‌ اکبر سلیمانیان - مرتضی نظیفی
مشخصات نشریه فصلنامه پژوهش‌های مشاوره - انجمن مشاوره ايران - علمی پژوهشی پیاپی 58
تاریخ انتشار تابستان - 1395
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 95-72
زبان فارسی
کلید واژه باورهای غیرمنطقی  تنظیم هیجانی  معلمان زن  کیفیت زندگی زناشویی  سازگاری زناشویی  باور‌های ‌غیر‌منطقی زوجین  
چکیده یکی از عوامل ثبات زندگی زناشویی، کیفیت زندگی زناشویی است که به عنوان موفقیت عملکرد زوجین در ازدواج‌شان شناخته شده است. کیفیت، فرآیندی پویا و تعاملی بین زوجین است که با ارزیابی هر یک از آن­ها از کیفیت رابطه ­شان مشخص می­شود و شامل عوامل فردی و بین فردی می‌باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش متغیرهای باورهای غیرمنطقی و مهارت تنظیم هیجانی در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی صورت گرفته است. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش، شامل کلیه‌ معلمان زن متأهل شهر سبزوار (1305 نفر) است که در سال 94- 93 مشغول به تدریس بوده اند. نمونه‌ شامل 303 نفر از این معلمان زن بودند که با روش نمونه­ گیری خوشه‌ایی تک مرحله­ ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارها عبارت بودند از: ترجمه­ فارسی از مقیاس اصلاح شده سازگاری زوجین (RDAS)، پرسشنامه‌ مهارت تنظیم هیجانی (ERSQ)، مقیاس 4 عاملی فارسی باورهای غیرمنطقی اهواز (4IBT-A) نیز توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. در تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش‌های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و روش‌های استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که باورهای غیرمنطقی و مهارت تنظیم هیجانی پیش‌بینی‌کننده‌ معناداری برای کیفیت زندگی زناشویی بودند و باورهای غیر منطقی با ضریب بتای 36/0- بیشترین سهم را در پیش بینی­ کیفیت زندگی زناشویی داشت. نتیجه گیری: باورهای غیرمنطقی به صورت منفی و مهارت تنظیم هیجانی به صورت مثبت کیفیت زندگی زناشویی را پیش بینی می کنند.

کد مقاله 25468
تعداد بازدید 61

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     19
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397