ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
                 
شروع دوباره


آخرین‌ نشریات1 جهانی رسانه - دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
2 فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی (فرهنگ مشاوره سابق) - دانشگاه علامه - علمی پژوهشی
3 مطالعات روان‌شناسی بالینی - دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی - علمی ...
4 برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی - علمی پژوهشی
5 علوم اجتماعی - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی - علمی پژوهشی
6 مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان - علمی ...
7 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
8 مطالعات زبان فرانسه - دانشگاه اصفهان - علمی پژوهشی
9 اصول بهداشت روانی - دانشگاه علوم پزشكی مشهد - علمی پژوهشی
10 مدیریت ورزشی (حرکت) - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
11 سلامت و مراقبت (دانشکده پرستاری و مامایی سابق) - دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل
12 زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی تهران - علمی پژوهشی
13 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ...
14 روان‌شناسی اجتماعی (يافته‌های نو در روان‌شناسی) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز - مصوب دانشگاه ...
15 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - دانشگاه خوارزمی تهران - علمی پژوهشی
16 تحقیقات علوم قرآن و حدیث - معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا - علمی پژوهشی
17 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - علمی پژوهشی
18 جلوه هنر - دانشگاه الزهرا(س)، معاونت پژوهشی - علمی ترویجی
19 پژوهش‌های روستایی - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران - علمی پژوهشی
20 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) - دانشگاه مذاهب اسلامی - علمی ترویجی
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17079
کاربران آنلاین :     13
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397