فهرست اساتید
تصویر:
تصاویر
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید مهدی اعتمادي فر
 
مشخصات فردی:

مشخصات فردي

متولد سال 1360شهرستان اصفهان

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: جامعه شناسی   
 
زندگينامه علمی
‏مدير اداره مطالعات اجتماعيِ معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه (1391-1389)‏
‏ ‏عضو هيئت تحريريه دوفصلنامه علمي «نامه فرهنگ و ارتباطات» دانشگاه امام صادق (ع)‏
‏ ‏پژوهشگر مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران (1385-1388)‏
‏ ‏عضو كميته مطالعات جنسيتي انجمن مطالعات فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران
‏عضو هیئت موسس انجمن مطالعات خانواده (به عنوان يكي از انجمن‌هاي پژوهشي حوزة عليمة قم)‏
‏ عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران
‏ عضو انجمن فیلمنامه‌نویسان (فینانو)‏
‏عضو رسمي كانون فيلم‌سازان انجمن سينماي جوان قم
سوابق تحصيلی    ‏ ‏
‏کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی با رتبه اول و معدل 53/18‏
‏ ‏اتمام دوره کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با ‏رتبة اول و معدل 44/18‏
‏رتبة اول مقطع دكتري، گرايش جامعه‌شناسي نظري- فرهنگي دانشگاه تهران، دانشكدة علوم ‏اجتماعي
‏ ‏زمينه های پژوهشی مورد علاقه    ‏ ‏
‏مجري طرح پژوهشي «سنجش ميزان حضور در نماز جماعت و مساجد: آسيب‌شناسي مشاركت ‏در مناسك اجتماعي» به سفارش سازمان تبليغات اسلامي و نظارت جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
‏ ‏مجري طرح پژوهشي «بررسی اولویت های آموزش حقوقی (مبتنی بر تعالیم اسلامی) از منظر ‏مسؤوليت‌هاي شهروندي و خانواده در دوره‌هاي مختلف تحصيلي» به سفارش معاونت برنامه‌ريزي وزارت ‏آموزش و پرورش
‏ ‏مجري تأليف كتاب «تعليمات اجتماعي» (سال اول دبيرستان) به سفارش وزارت آموزش و پرورش
‏ ‏مجري طرح «اعتماد تعميم‌يافتة اجتماعي» و راهبردهاي تقويت آن در ايران به سفارش دفتر ‏تبليغات حوزة علمية قم
‏ ‏همكار اصلي طرح «تدوين اصول، سياست‌ها، راهبردها و راهكارهاي كاهش اسراف در جامعه» به ‏سفارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي
‏ ‏همكار طرح ملی «‏Country Gender Profile of Iran‏» با نظارت ریاست مرکز مطالعات زنان دانشگاه ‏تهران
‏ ‏همكار طرح پژوهشی «بررسی روحانیون مستقر» به سفارش جهاد دانشگاهی دانشکده علوم ‏اجتماعی دانشگاه تهران
‏ ‏همكار طرح جامع «بررسی احتمالات و پیامدهای عرفی‌شدن در ایران» با همکاری انجمن ‏جامعه‌شناسی ایران و شورای عالی انقلاب فرهنگی
‏ ‏ همكار اصلي طرح پژوهشی «چگونگی بازنمایی و یا عدم بازنمایی (امر اخلاقی) در سینمای ‏پرفروش دهة هشتاد در ایران (5فیلم پرفروش)» با سفارش جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
‏ ‏مجري طرح پژوهشی- پيمايشي «بررسی وضعیت طلاب غیررسمی خارجی در شهر مقدس قم» ‏به سفارش مرکز جهانی علوم اسلامی (جامعه المصطفي العالميه)‏
‏ ‏مجري طرح آماری نظرسنجی از طلاب فارغ التحصیل مرکز جهانی علوم اسلامی به سفارش مرکز ‏جهانی علوم اسلامی
‏ ‏ویراستار ادبی- فنی کتاب های «مدرن و امروزی شدن فرهنگ ایران» و «شناخت جوامع دانایی» ‏‏(منتشر شده توسط: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری
‏ ‏ويراستار محتوايي مجموعه مقالات همايش «فزوني ورود دختران به دانشگاه»، به سفارش مركز ‏مطالعات زنان دانشگاه تهران
‏مجري طرح پژوهشی «تدوین طرح جامع فارغ التحصیلان مرکز جهانی علوم اسلامی» به سفارش ‏مرکز جهانی علوم اسلامی ‏
‏  ارائه مقاله و شرکت در میزگرد:‏
‏مقالة عملي- پژوهشي با عنوان «امر اخلاقي عامه‌پسند در سينماي پرفروش ايران»‏
‏ ‏مقالة علمي- پژوهشي با عنوان «روابط نسلي در سينماي ايران (با تأكيد بر سينماي حاتمي‌كيا)»‏
‏ ‏مقالة علمي- پژوهشي با عنوان «ساخت اجتماعي اعتياد در ايران»‏
‏ ‏مقالة علمي- تخصصي «پايگاه خانوادگي و كيفيت ارزش‌هاي مذهبي در ايران»‏
‏ ‏مقاله علمي- تخصصي «پارسونز: از اراده‌گرايي كنشي تا نظام اجتماعي». نامه فرهنگ و ارتباطات ‏دانشگاه امام صادق (ع)‏
‏ارائة مقالة «نشانه شناسی جنسیت در فضای شهری» (برگزار کننده: خانه هنرمندان تهران با ‏همکاری شهرداری تهران)‏
‏ارائة مقاله با عنوان «جامعه‌شناسي و الاهيات: شيوه‌هاي حلّ مسائل اجتماعي در جامعة ديني» ‏براي همايش: «دين و همزيستي مسالمت‌آميز» (برگزاركننده: مركز مطالعات بين‌المللي ديني دانشگاه ‏تهران)‏
‏ ‏ارائة مقالة «قواعد جامعه‌شناختي و زمينه‌سازي شكل‌گيري جامعه مهدوي» براي همايش ملّي: ‏‏«مهدويت و رسانه».‏
‏مقالة پژوهشي با عنوان «سنخ‌شناسي دينداري در ايران با توجه به تفاوت‌هاي نسلي در ‏خانواده‌هاي ايراني و كاهش انحرافات اجتماعي»‏
‏شركت در ميزگرد هم‌انديشي در خصوص «دين و پيشگيري از وقوع جرم» در سمينار «پيشگيري از ‏وقوع جرم» در مشهد مقدس، در زمستان 1388(برگزار كننده: قوة قضائيه، نيروي انتظامي، دانشگاه ‏فردوسي مشهد و...)‏
‏مقالة پژوهشي با عنوان «بررسي تقابل‌هاي نسلي در سينماي جنگ» (دفتر ادبيات مقاومت حوزة ‏هنري سازمان تبليغات اسلامي)‏
‏مقالة تحليلي با عنوان «بررسي نشانه‌شناختيِ مواجهة ايرانيان با امر سياسي)، مهرماه 1388‏
‏مقالة تحليلي با عنوان «ضرورت‌ها و محدوديت‌هاي بحث از «جمهوريت» و «مشروعيت» در ‏رويكردهاي الاهياتي و جامعه‌شناختي»، دي ماه 1388‏
‏ سوابق تدریس:‏
‏ اشتغال به درس خارج فقه و اصول و تفسیر قرآن کریم در حوزه علمیه قم به مدت چهارده سال
‏ ‏جامعه‌شناسي جنسيت در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس (دو ترم)‏
‏روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس (دو ترم)‏
‏ ‏نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران (دو ترم)‏
‏جامعه‌شناسي خانواده در دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران (دو ترم)‏
‏مباني جامعه‌شناسي در دانشكدة روان‌شناسي و علوم‌ تربيتي دانشگاه تهران (دو ترم)‏
‏ ‏روش تحقيق در علوم اجتماعي در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران (يك دوره)‏
‏ ‏روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی در دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه قم (يك ترم)‏
‏ ‏جامعه‌شناسی خانواده در دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه قم (دو ترم)‏
‏ ‏ برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی:‏
‏دبیر همایش «بررسی علل و پیامدهای فزونی ورود دختران به دا‌نشگاه» در دانشکده علوم ‏اجتماعی دانشگاه تهران (به سفارش وزارت کشور؛ مجري: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران)‏
‏مديريت نشست «بررسي عوامل و زمينه‌هاي اجتماعي شركت‌هاي هرمي در ايران» در دانشكده ‏علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي (ره) (به سفارش: معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه ‏قضائيه)‏
‏همكار اصلي همایش بررسی آسیب ها و مسائل اجتماعی زنان (به سفارش نیروی انتظامی کل ‏کشور؛ مجري: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی)‏
‏عضو كارگروه اجتماعي همايش ملّي «پيشگيري از وقوع جرم» (برگزاركننده: قوة قضائيه، نيروي ‏انتظامي، دانشگاه فردوسي مشهد و...)‏
‏همكار همایش زن و پژوهش (به سفارش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ مجري: مرکز ‏مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران)‏
‏همكار نشست تخصصی بررسی احتمالات عرفی شدن در ایران (با همکاری شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی؛ برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران): 4 جلسه‏
‏دبیر همایش زن، سینما و جنگ (برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران)‏
‏ ‏مدیریت نشست تخصصی هنر چگونه دیدن در سینما (برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ‏دانشگاه تهران)‏
‏ ‏همكار همایش بررسی مسائل اشتغال و جوانان (به سفارش سازمان ملی جوانان؛ برگزار کننده: ‏مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران)‏
‏ ‏همكار همایش «علم بومی و علم جهانی در ایران» (برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران)‏
‏ استاد راهنماي پايان‌نامه كارشناسي ارشد
‏ ‏پايان‌نامه «تجربه زنان در جراحي زيبايي و قواعد فقهي مربوط به آن»، خانم مليحه اماني، رشته ‏مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در سال 1391.‏
‏ داور پايان‌نامه كارشناسي ارشد
‏پايان‌نامه «بررسي مقايسه‌اي ابعاد سلامت رواني- اجتماعي دختران با تجرد قطعي و زنان ‏متأهل»، خانم مليحه گل‌فام، رشته مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در تاريخ 13/7/1390‏
‏ ‏پايان‌نامه «بررسي مقايسه‌اي كليشه‌هاي جنسيتي بين زنان و مردان و بررسي چگونگي ‏شكل‌گيري آن»، خانم منصوره دشتي خويدگي، رشته مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در تاريخ ‏‏28/3/1391‏
‏ ‏پايان‌نامه «نقش عوامل فرهنگي- اجتماعي مؤثر در بروز خشونت شوهران عليه همسران در ‏شهرستان كهكيلويه»، خانم فاطمه جعفري، رشته مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در تاريخ ‏‏4/4/1391‏
‏ ‏پايان‌نامه «چالش‌ها و امكان‌هاي فمينيسم اسلامي»‌، خانم نسيم السادات محبوبي‌، رشته ‏مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در تاريخ 7/4/1391.‏
‏ ‏پايان‌نامه «بررسي تفاوت‌هاي شبكه‌هاي غيررسمي زنان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردي ‏محلات گيشا و نازي‌آباد)»، خانم اعظم مرادي فروتن، رشته مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در تاريخ ‏‏12/4/1391.‏
‏ ‏پايان‌نامه «بررسي و مقايسه جايگاه زن در آثار مرتضي مطهري و علي شريعتي». خانم شهين ‏غلامي، رشته مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در تاريخ 25/4/1391.‏
‏پايان‌نامه «ارزيابي جايگاه زن در مديريت محله‌محور؛ مطالعه موردي: محلات آهنگ، همايون‌شهر و ‏اقدسيه». خانم الهام وحيدي، رشته مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس، در تاريخ 15/6/1391.‏
‏پايان‌نامه «بررسي نگرش به دين در ميان دانشجويان؛ سنجش قلمرو و ميزان شيوع سكولاريسم ‏در دانشجويان دانشگاه شريف». آقاي محمدحسين بادامچي، رشته جامعه‌شناسي، در تاريخ ‏‏28/6/1391.‏
‏ ‏پايان‌نامه «آراي اميل دوركيم و ماكس وبر در جامعه‌شناسي مكتب انتقادي (مكتب فرانكفورت)». ‏آقاي سينا چگيني، رشته جامعه‌شناسي، در تاريخ 1/7/1391.‏
‏ ‏پايان‌نامه «مطالعه جامعه‌شناختي تجربه زيسته زنان مجرد بالاي 35 سال». خانم زينب ايزدي، ‏رشته جامعه‌شناسي، در تاريخ 1/7/1391.‏
‏ ‏پايان‌نامه «آموزه‌هاي ديني و سبك زندگي (مطالعه جامعه‌شناختي سبك زندگي طلبگي)». آقاي ‏ياسر فروغي، رشته جامعه‌شناسي، در تاريخ 2/7/1391.‏
‏پايان‌نامه «بررسي سبك‌هاي فرزندپروري در جامعه‌پذيرشدن فرزندان با تأكيد بر نقش مادري». ‏خانم عصمت حسين‌زاده مالكي، رشته جامعه‌شناسي، در تاريخ 10/7/1391 .‏
‏ ‏پايان‌نامه «بررسي تعارضات نقشي زنان با تأكيد بر نگرش آنها به نقش‌هاي خانوادگي: مورد زنان ‏شاغل كارخانه ذوب آهن اصفهان». خانم زهرا طيب‌نيا. رشته جامعه‌شناسي، در تاريخ 12/7/1391.‏
‏ ‏ ‏

#####عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397