فهرست اساتید
تصویر:
تصاویر
 
نام و نام خانوادگی: خانم مريم مدملي
 
مشخصات فردی:

 مشخصات فردی

متولد شهر مسجد سلیمان استان خوزستان

رتبه علمی: مربی
سوابق تحصیلی
حوزوی سطح3  رشته تحصیلی فقه و اصول مرکز تحصیل  حوزه الزهراء مسجد سلیمان
عنوان پایان‌نامه :تفاوت‌های تکوینی زن‌ و‌ مرد
دانشگاهی: لیسانس ،رشته تحصیلی: فلسفه ،مرکز تحصیل: مؤسسه امام خمینی
تحصیلات تخصصی
فقه و اصول  حوزه علمیه قم
مطالعات زنان، گروه پژوهشی  مبانی نظری
سوابق کاری
مسئول آموزش (اساتید)مدرسه عالی بنت الهدی (مرکز جهانی)78ـ83
مسئول پذیرش مدرسه عالی بنت الهدی (مرکز جهانی) 79ـ83
مسئول اداره برنامه و ارزشیابی آموزشی مرکز مدیریت خواهران 86ـ88 ادامه دارد
مسئول واحد تحقیقات پایانی مرکز مدیریت خواهران 88
مبلغ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها 79ـ88 ادامه دارد
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده  83 ادامه دارد
سوابق آموزشی،تدریسی
دوره ادبیات عرب حوزه الزهراء مسجد سلیمان سال73ـ75
 ادبیات عرب در جامعة الزهرا  بنت الهدی 75ـ81 و 79ـ83
منطق در جامعة الزهرا بنت‌ الهدی 75ـ83 و 79ـ85ادامه دارد فقه (تحریرالوسيله، عروه الوثقي و اصول فقه...) مکان :جامعة الزهرا
فمینیسم ،دانشگاه قم سال  389
جریان‌شناسی مباحث زنان مرکز تحقیقات زن و خانواده 1388 دوره‌های آموزشی ـ ترویجی
فلسفه (بدایة الحکمه) مکان :جامعة‌الزهراقم 82ـ89  (4 دوره)
سوابق پژوهشی
تفاوت‌های تکوینی زن و مرد (فلسفه و آثار)  مرکز تحقیقات زن و خانواده 88 تکمیل
مدرنیسم و پست مدرنیسم   مرکز تحقیقات زن و خانواده 85  تکمیل
خاتمیت (نقد نظریات)  مرکز تحقیقات زن و خانواده 84  تکمیل
بازگشت زنان روسپی  مرکز تحقیقات زن و خانواده 84 تکمیل
مسئله‌شناسی مدرنیته  مرکز تحقیقات زن و خانواده 84 تکمیل
بررسی علّی تحولات خانواده  مرکز تحقیقات زن و خانواده 85 تکمیل
ملاک الزامات اخلاقی مرکز تحقیقات زن و خانواده 86  تکمیل
جوایز ، امتیازات و افتخارات کسب شده
مبلغ نمونه، سال، 1384 از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ترویجی

-
آثار منتشره

-
شرکت در کنفرانسهای بین المللی

-
عضویت در مجامع و سازمانها

-
پایان نامه های دانشجویی
مهریه زن در فقه شیعه، حوزه ،سمت: استاد راهنما
گواهینامه‌ها، دوره‌های آموزشی و سایر مهارت‌ها
مهارت‌های سنجش و ارزشیابی، مرکز ارائه دهنده:مرکز مدیریت حوزه سال 87  مسئول دوره
روش‌ تدریس ،جامعه‌المصطفي‌ العالميه ،83 ،مسئول دوره
روش‌ها و فنون مشاوره،نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ،82
مبانی تبلیغ در دانشگاه ، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ ،79ـ81
مطالعات زنان، مرکز تحقیقات زن و خانواده ، 78ـ79  کارورز
مبانی مطالعات زنان ، مرکز تحقیقات زن و خانواده ، 83ـ85

#####عضو هيئت علمي گروه مطالعات نظري مرکز تحقيقات زن و خانواده
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397