فهرست اساتید
تصویر:
تصاویر
 
نام و نام خانوادگی: دکتر رضا خراساني
 
مشخصات فردی:

مشخصات فردی

متولد سال 1353 شهرستان دامغان                   ‏‏       ‏

تحصيلات ‏
‏1-‏    دانشگاهي: دكتري علوم سياسي (گرايش انديشه سياسي)‏
‏2-‏    حوزوي: خارج فقه و اصول ‏

آثار علمي ـ پژوهشي (كتب و مقالات)‏
الف: كتاب ‏
1-    اخلاق و سياست در انديشه سیاسی اسلام، انتشارات بوستان كتاب، 1383 ،چاپ دوم 87‏
‏2-‏    الحضاره والحداثه فی الفکر العربی المعاصر،:حبیب الله بابایی ورضا خراسانی(انتشارات  لبنان :بیروت :2013‏
‏3-‏ جستاري نظري در باب تمدن، انتشارات، پژوهشگاه علوم و فرهنگ  اسلامي 1386(گروهي)‏
‏4-‏تمدن و تجدد در جهان عرب، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1389 (گروهی)‏
‏5-‏ وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت در فقه سیاسی شیعه ،  انتشارت سمت ، (در حال انتشار)‏
‏6-‏ "قدرت نرم و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران :، انتشارات دانشگاه باقر العلوم(ع) (گروهي)1389 ‏چاپ سوم
ب-مقالات علمی –پژوهشی وترويجي‏
1-‏    پذیرش مقاله و دعوت جهت ارائه در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در کنفرانس جهانی نقد مدرنیته در ‏فوریه 2011 ‏
The confrontation of the West and modernity with political Islam in the ‎contemporary period
‏2-‏    نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی شیعه (فقه مشروطه) فصلنامه  علمی –پژوهشی علوم سیاسی ‏شماره54‏
‏3-‏    چیستی الزام سياسي در فلسفه سياسي اسلام – فصلنامه  علمی پژوهشی علوم سیاسی – ش 47‏
‏4-‏    مقاله مواجهه غرب واسلام سیاسی ،فصلنامه ‏‎ ‎علمی –پژوهشی علوم سیاسی –  شماره 49‏
‏5-‏    روش شناسی فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر اندیشه امام خمینی) فصلنامه علمی ‏پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامي
‏6-‏    فقه حکومتی ومسئولیت فرد در اجراي شریعت ،فصلنامه علمی -پژوهشی علوم سیاسی ،1391،شماره ‏‏59 ‏
‏7-‏    پيوند اخلاق و سياست در سپهر انديشه امام علي(ع) فصلنامه پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‏‏(نامه قم) شماره 11و12 ‏
‏8-‏    ‏ فقه حکومتی به مثابه چارچوب حکمرانی در سپهر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مقاله برتر همایش ‏ملی اخلاق و سیاست حکمرانی در اندیشه امام خمینی و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش
‏9-‏    مقاله اخلاق و سياست در انديشه خواجه نصير الدين طوسي، فصلنامه علوم سياسي شماره 23‏
‏10-‏    تقابل اسلام سیاسی و لیبرالیسم: شکل گیری بیداری اسلامی و انسانی در دوره معاصر، نشریه علمی –‏تحلیلی روابط فرهنگی – سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  شماره 3 -1390‏
‏11-‏    جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی  وتاثیر آن بر روند تحولات جهانی –  فصلنامه  علمی ‏ترویجی علوم سیاسی – ش 41‏
‏12-‏    نقش فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در سیاست جهانی، مجله روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات ‏اسلامی، شماره 1 ،1390‏
‏13-‏    ‏ مقاله گفتمان اخلاق و سياست، فصلنامه  سلوك، 1385‏
‏14-‏    کاربردروش گفتمان  در علوم سیاسی وآسیب شناسی آن در مطالعات اسلامی -سیاسی فصلنامه سپهر ‏سیاست ،شماره1،1391‏

ج-پروژه هاي انجام يافته ‏
‏1-‏    جريان هاي فكري سياسي در دنياي عرب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 1384‏
‏2-‏    جريان شناسي انديشه سكولاريسم (گروه مطالعاتي اسلام و غرب ) پژوهشگاه علوم وفرهنگ ‏اسلامي1385‏
‏3پروژه اسلام سیاسی و غرب

و- مقالات ارائه شده به همايش‌ها ‏
‏1-‏    فقه حکومتی به مثابه چارچوب حکمرانی در سپهر اندیشه سیاسی امام خمینی مقاله برتر همایش ملی ‏اخلاق و سیاست حکمرانی در اندیشه امام خمینی ‏
‏7-پذیرش مقاله و دعوت جهت ارائه در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در کنفرانس جهانی نقد مدرنیته در فوریه ‏‏2011 ‏
The confrontation of the West and modernity with political Islam in the ‎contemporary period

‏2-‏    ارائه مقاله اخلاق و سياست در نهج البلاغه در كنگره امام مجاهدان و قدير ، و برگزيده شدن به عنوان مقاله ‏برتر كنگره در بوشهر
‏3-‏    ارائه مقاله بقاء و زوال حكومت‌ها در انديشه امام علي (ع) در دانشگاه علوم پايه استان سمنان و برگزيده ‏شدن آن ‏
‏4-‏    ‏ مقاله برگزيده اولين همايش دانشگاه باقر العلوم با عنوان راهبر دهاي سياست خارجي دولت اسلامي 1378‏
‏5-‏    مقاله برگزيده دومين همايش دانشگاه باقر العلوم به عنوان گفتمان اخلاق سياسي 1379 ‏
‏6-‏    مقاله برگزيده سومين همايش به عنوان چرخه قدرت ، حقيقت  ، انضباط در دولت مدرن   1381‏
سوابق آموزشي ‏
تدريس دروس نظام سياسي ودولت دراسلام وجنبش هاي اسلامي معاصر وسياست وحکومت در ‏جمهوري اسلامي ايران وانديشه سياسي درايران و....در دانشگاه شهيد بهشتي ‏
‏1-‏    تدریس درس مبانی علم سیاست  واندیشه های سیاسی در قرن بیستم    دانشگاه باقرالعلوم از ‏‏1385تا1392  ‏
‏2-‏    تدريس درس سياست وحکومت در جمهوري اسلامي ايران ،نظام سياسي ودولت در اسلام ،جنبش هاي ‏اسلامي معاصر و....در دانشگاه شهيد بهشتي                              ‏
‏3-‏    تدريس درس روش تحقيق در علوم سياسي ، موسسه علوم انساني قم 1385ودانشگاه باقر العلوم 1391‏
‏4-‏    سمینا رافکار سیاسی در غرب  از نیمه قرن 19  مقطع ارشد –دانشگاه باقرالعلوم 1391 ‏
‏5-‏    سمینا رافکار سیاسی در غرب  تا نيمه اول قرن 19مقطع ارشد ،دانشگاه باقرالعلوم1391-1392‏
‏6-‏    انديشه سياسي در اسلام معاصر ،ارشد دانشگاه باقرالعلوم
‏7-‏    سمينار موضوعي انديشه هاي سياسي در اسلام ،دانشگاه باقرالعلوم(ع)‏
‏8-‏    شناخت نظری اندیشه های سیاسی در غرب -مقطع ارشد –دانشگاه باقرالعلوم 1391-1389‏
‏9-‏    جنبش هاي سياسي در جهان اسلام ،دانشگاه باقرالعلوم
‏10-‏    گرایش های سیاسی جدید در اندیشه غرب -مقطع ارشد –دانشگاه باقرالعلوم از 1389تا1392‏
‏11-‏    تدريس درس روش تحقيق در مراكز : جامعه المصطفی ، مركز مطالعات و تحقيقات زنان ، نهاد نمايندگي ‏ولي فقيه در دانشگاهها و مدرسه معصومیه در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس -10 ترم‏
‏12-‏    ‏ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم واندیشه های سیاسی در اسلام وایران  مقطع کارشناسی ارشد، ‏پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و00دانشگاه باقرالعلوم0‏
‏13-‏    ‏ انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران ‏
‏14-‏    انديشه هاي فيمينيستي ودرس جریان شناسی فمنیسم –مقطع ارشد رشته مطالعات اسلامی زنان –‏موسسه آموزش عالی معصومیه ،حوزه علميه خواهران قم و...‏
‏15-‏    غرب شناسي –دانشگاه اصفهان –دفتر مطالعات وتحقیقات زنان-و...‏
کارگاه های آموزشی
‏1-‏    برگزاری گارگاه های روش تحقیق وروش شناسی در دانشگاه باقرالعلوم وجامعه المصطفی ‏
‏2-‏    برگزاری گارگاه آموزشی مباحث زنان در برخی دانشگاهها ومراکز علمی

سوابق علمي ‏
‏1‏‎-‎عضو  شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه باقرالعلوم تا شهريور 92‏
‏3-‏    عضو هيئت علمي گروه آموزشی علوم سیاسی  دانشگاه باقرالعلوم (ع)تا شهريور 92‏
‏4-‏    عضو گروه مطالعات اسلام و غرب ( غرب شناسي ) پژوهشگاه  علوم و فرهنگ اسلامي (عضو موسس)‏
‏5-‏    عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه ‏
‏6-‏    کارشناس ودبیر تحریریه فصلنامه  علمی –پژوهشی  علوم سیاسی‏
‏7-‏    سردبير فصلنامه دانشجويي فرهنگ پژوهش ‏
‏8-‏    دبیر تحریریه فصلنامه  علمی-تخصصی سپهر سیاست ‏
‏9-‏    دبير تحريريه دوفصلنامه مطالعات جنسيت وخانواده مرکز مطالعات زنان وخانواده
‏10-‏    مدیريت علمی دوره های آموزشی مباحث زنان در مرکز مطالعات زنان وخانواده
‏11-‏    عضو کمیته  ارزیابی مقالات جشنواره علمی شیخ طوسی در جامعه المصطفی وهمايش 50سال حضور جامعه ‏مدرسين حوزه علميه قم
‏12-‏    عضو کميته تهيه سرفصل هاي رشته فقه سياسي مقطع دکتري  جامعه المصطفي
‏13-‏    همکاری درتهیه سرفصل های رشته مطالعات اسلامی زنان  مقطع ارشد ‏
‏14-‏    راهنمایی ،مشاوره وداوری  چندین پایان نامه در مقاطع ارشد ودکتری در دانشگاه باقرالعلوم ،جامعه ‏المصطفی ومراکز حوزوی ‏
سوابق  علمی -اجرايي ‏
‏1-‏    كارشناس گروه علوم سياسي ( برنامه ريزي در مقاطع ليسانس ، فوق ليسانس و دكتري ) در دانشگاه ‏باقرالعلوم به مدت پنج سال ‏
‏2-‏    مدیر پژوهش دانشگاه باقرالعلوم (ع)‏
‏3-‏    ‏ مدير آموزش مركز مطالعات و تحقيقات زنان ‏
‏4-‏    کارشناس گروه غرب شناسی پزوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ‏
تقدير نامه ها ‏
‏1-‏    طلبه ممتاز در سال تحصيلي 77-78‏
‏2-‏    دانشجوي ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد سال 79-80‏
‏3-‏    دانشجوی ممتاز درمقطع دکتری ( رتبه اول)--‏           
‏4-‏    رتبه برتر پژوهشی دانشگاه باقر العلوم در سال  87  ‏
‏5-‏    رتبه اول پژوهشی دانشگاه باقر العلوم در سال89 ‏
‏6-‏    پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 90   و.   ‏
‏7-‏    و لوح تقدير از چند همايش در سطح كشوري و تقدیر نامه از چندین همایش ومرکز علمی   ‏

#####عضو هيات علمي دانشکده علوم اقتصادي وسياسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397