فهرست اساتید
تصویر:
تصاویر
 
نام و نام خانوادگی: خانم فريبا علاسوند
 
مشخصات فردی:

‏مشخصات فردي
متولد شهر بهبهان استان خوزستان
رشته تحصيلي:فقه و اصول
مرتبه علمي:  مربي ‏
سوابق تحصيلي ‏
تحصيلات حوزوي
سطح3: رشته فقه و اصول، محل اخذ: جامعه الزهراء حوزه علميه خواهران قم‏
عنوان پايانامه سطح 3: حقوق و تکالیف زنان: مبانی و نظام توجیهی
سطح4: رشته فقه و اصول ، جامعه الزهراء، در حال دفاع‏
عنوان پايانامه سطح 4: محدوده دخالت حکومت در قوانین شرعی خانواده
دوره تخصصي ‏
کارورزی مطالعات زنان، مرکز تحقيقات زن و خانواده ‏‏1384ـ1386‏    به مدت دو سال
‏سوابق شغلي، اجرايي ، کاري‏
‏عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان،تهران از سال 1376 تاکنون ‏
‏عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده،از سال 1381 تاکنون‏
‏عضو کمیته زن و خانواده کمیسیون حوزوی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی ‏1385 تا کنون‏  
‏سوابق آموزشي ، تدريسي
‏3 دوره تدریس ادبیات عرب در‏حوزه علميه خواهران قم ‏1364ـ1367‏
‏3 دوره تدریس منطق‏ در حوزه علميه خواهران قم‏ ‏1371ـ1373‏      
‏7 دوره تدریس کلام در حوزه علميه خواهران قم ،سال‌های ‏مختلف      
‏20سال تدریس اصول فقه‏ در حوزه علميه خواهران قم از 66 تا کنون‏ از معالم الاصول تا کفایه الاصول/حلقات ‏جلدهای 1ـ2ـ3‏
‏8 سال تدریس فلسفه‏ درحوزه علميه خواهران قم ‏1374ـ1382‏      
‏4 دوره تدریس فقه در‏حوزه علميه خواهران قم در سال‌های مختلف تحریر‌الوسیله، عروه، شرح لمعه ‏
مطالعات زنان، دانشگاه باقر‌العلوم ‏1382‏
نهایة الحکمه‏،دانشکده هدی وابسته به ‏جامعه الزهرا 1380‏ کارشناسی ارشد‏
آموزش کتاب مهارت‌های زندگی استانداری قزوین‏1387‏
تدريس در دوره‌های آموزشی تخصصی زنان مرکزتحقیقات زن و خانواده از 1380 تاکنون‏
تدريس در دوره آموزشی مطالعات زنان و مهارت‌های زندگی در کشور عراق ‏دانشگاه کوفه و مراکز موسسات ‏وابسته ‏‏1389‏
‏سوابق علمي، پژوهشي
‏1.تاليفات:‏
‏تاليف کتاب
زنان و حقوق برابر‏1382‏    روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان‏‏3ـ7ـ93631ـ964‏
نقدکنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏1382‏انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه‏6ـ50ـ6918ـ964‏
زنان در موازنه حق و تکلیف‏1385‏تهران بیطرفان (چاپ دوم)‏ ‏2ـ3ـ96124ـ964‏
زنان در سیره پیامبر اعظم‏1385‏تهران، آخرین پیام (چاپ سوم)‏ ‏7ـ1ـ96387ـ964‏
مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی‏1386‏    تهران،سروش هدایت (چاپ دوم)‏  
زن در اسلام (1) و (2) ‏دفتر مطالعات و تحقیقات زنان‏9ـ65ـ5582ـ600ـ978‏ -‏
‏تاليف يا ترجمه مقاله‏
تهیه سند حقوقی میثاق حقوق و مسئولثیت‌های زنان ‏در کشور‌های اسلامی عضو ‏OIC‏ سال 1389‏
سن بلوغ دختران‏    ‏1375‏    به سفارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان (به زبان عربی)‏
ماهیت طلاق خلع‏1376‏    به سفارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان ‏
حق حضانت قم، جامعة الزهراء‏‏1383‏  
نسبت میان زن و مرد ـ جایگاه انسانی و ارزشی زنان، قم، دانش‌نامه فرهنگ فاطمی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و ‏‏اندیشه اسلامی    از 1385‏  
سیره خانه‌داری حضرت زهرا س قم، پژوهشگاه فرهنگ و ‏اندیشه ‏    ‏1384ـ1385‏  
ریشه‌های سوفیستی اومانیسم ‏قم، دفتر‌مطالعات زنان    ‏1386‏  
عقلانیت پست مدرن قم، دفتر مطالعات زنان    ‏1386‏
آثار منتشره در مجلات داراي مجوز علمي ، پژوهشي و يا مجلات داراي مجوز علمي ، ترويجي‏
سلسله احکام جزایی ـ سنگسار فصل‌نامه کتاب زنان بهار 77‏  
سلسله احکام  جزایی دیه و قصاص فصل‌نامه کتاب زنان ج 4‏    تابستان 77‏  
حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده‏    فصل‌نامه کتاب زنان بهار 81‏  
اصلاحات در حکومت حضرت علی(ع )فصل‌نامه کتاب زنان ج 8‏    بهار 79‏  
شریعت و عناصر زمانی و مکانی ‏    نامه جامعه      
ویژگی‌های فقه اسلامی ‏حوراء      
نقش‌های جنسیتی و رسانه مرکز پژوهش‌های اسلامی ‏صدا و سیما قم نشریه تخصصی بازتاب ‏اندیشه ‏1390‏
‏2. پايان نامه ها : مشاوره ، راهنمايي ، داوري
نقش صفات در تشخیص حیض ‏،    مرکز مدیریت حوزه‏1383‏، مشاور
فمینیسم و نقد آن،دانشگاه باقر‌العلوم،‏1384‏    ،مشاور
مقاصد شریعت،دانشگاه امام صادق(ع)‏1385‏؛داور
الگوی مشارکت اجتماعی زنان،مرکز مدیریت حوزه‏ ‏1387‏،داور
رابطه زن و مرد،مرکز مدیریت حوزه،‏1388‏،راهنما
الگوی اشتغال زنان،مرکز مدیریت حوزه،‏1388‏،راهنما
تفاوت‌های زن و مرد،مرکز مدیریت حوزه‏    ‏1388‏،راهنما
‏سخنراني در مجامع علمي و کنفرانس هاي بين المللي‏
بررسی تطبیقی حقوق زن و مرد،آمریکا‏1383‏  
موانع مادری در عصر حاضر،آمریکا‏1383‏  
کنفرانس ‏G8‎‏ درباره زنان‏    ترکیه‏1385‏  
اولین نشست مقامات بلند‌پایه زنان کشور‌های اسلامی درباره زندگی عمومی ‏زنان (کنفرانس سران کشور‌های ‏اسلامی)‏ترکیه‏1386‏  
بررسی موارد مخالفت کنوانسیون رفع تبعیض با متون اسلامی،تونس1387‏به سفارش دانشگاه حونز هابکینگر ‏آمریکا؛ بخش مطالعات ‏اسلامی
خانواده در کشور‌های اسلامی ‏ترکیه‏1388‏ارائه دو مقاله ‏
کنفرانس‌ ‏مالزی‏1388‏  
دو بانوی مقدس‏؛اطریش‏1384‏  
مقام زن‏،سوئیس، ‏1386‏  
شرکت در نشست‌ها و کنفرانس‌های مربوط به هفته زن لبنان ،‏1387‏  
تهیه پیش‌نویس مرامنامه و اساس‌نامه سازمان غیر‌دولتی زنان اندیشمند مسلمان لبنان و ادامه انجام آن در ایران.‏
تبیین دیدگاه اسلامی راجع به حقوق زن (پیرو انتشار ترجمه ایتالیایی از کتاب ‏زنان در موازنه حق و تکلیف)‏ ‏ایتالیا‏1389‏بنا به دعوت تشکل‌های دانشجویی موسوم به اوراسیا در دو ‏شهر تریسته و بلونیا ‏
سخنرانی و ارائه مقاله ‏در واتیکان،‏1390‏دانشگاه گریگوريانا، جمعیت زنان تئولوگ واتیکان، انستیتوی ‏مطالعات ‏خانواده و ازدواج
‏جوايز علمي، امتيازات ، تقديرنامه ها ، آثار برگزيده
کسب رتبه (پنجم) در امتحانات دانشگاه تربیت مدرس قم ورودی 1373‏
پایان نامه برتر قم‏1386‏    مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ‏
پژوهشگر برگزیده تهران    ‏1385‏ به انتخاب وزارت کشور
پژوهشگر برگزیده قم ‏1386‏به انتخاب دفتر زنان استانداری قم‏

#####عضو هيئت علمي گروه مطالعات نظري مرکز تحقيقات زن و خانواده
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397