فهرست اساتید
تصویر:
تصاویر
 
نام و نام خانوادگی: خانم زهره رجبيان
 
مشخصات فردی:

مشخصات فردی
متولد شهر قم
سوابق تحصیلی
حوزوی: سطح3  رشته تحصیلی: فقه و اصول   محل تحصیل: جامعة الزهراء حوزه علمیه خواهران قم
مکتب توحید عنوان پایان‌نامه : نقش‌صفات ‌در‌ تشخیص‌ حیض رشته تخصصی
مطالعات زنان گروه آموزشی مبانی نظری مطالعات زنان
سوابق کاری
عضو گروه پژوهش جامعة الزهراء (س) سال 1379ـ1383
عضو هیئت علمی  مرکز تحقیقات زن و خانواده از 1383 تاکنون
سوابق آموزشی و تدریسی
دوره ادبیات عرب (2 دوره) حوزهجامعة الزهراء سال 1363ـ1365
منطق (1 دوره) جامعة الزهراء 1375
کلامی اسلامی (چند دوره) جامعة الزهراء 1373ـ1375
تفسیر (سه دوره تفسیر سورة نساء از کتاب جوامع الجامع) جامعة الزهراء 1377ـ1381
فقه (دوره‌های متعدد) جامعة الزهراء 1367ـ1386
اصول (دوره‌های متعدد) جامعة الزهراء 1370ـ1385
نظام حقوق زن در اسلام و برخی موضوعات دیگر ،دفتر مطالعات  1388 دوره‌های آموزشی ترویجی
فقه (در رشتة فقه و مبانی حقوق) هدی
سوابق پژوهشی
مقاله نفقه (دانشنامه فرهنگ فاطمی)سال 1384
مقاله فلسفه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد مرکز تحقیقات زن و خانواده 1386
مقاله اسلام و پست‌مدرنیسم مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385
مقاله خدا در اندیشة فلاسفه یونان مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385
بررسی اسناد روایات مربوط به شخصیت‌و‌ارزش زن مرکز تحقیقات زن و خانواده 1380
مقالة تکثر‌گرایی دینی (پلورالیسم) مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385
عدالت و تفاوت‌های حقوقی زن و مرد مرکز تحقیقات زن و خانواده 1388
مسأله‌شناسی و فلسفه حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده 1389
حقوق و جنسیت: نقد برابری حقوقی زن و مرد از دیدگاه فلاسفة اخلاق و حقوق 1389
جوایز ، امتیازات و افتخارات کسب شده

-
مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ترویجی
ازدواج صغیر و صغیره توسط پدر و جد پدری  مجله ترویجی پیام زن
کنترل موالید از دیدگاه اسلام مجله ترویجی حوراء بهار 1386
خانواده دموکراتیک (کتاب آسیب‌شناسی خانواده) مجله ترویجی 1388
بررسی مبانی فقهی ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج صغیرو صغیره(کتاب سن ازدواج دختران)1380
پوشش زنان در عرصة قانون و حکومت (کتاب نظام‌ اسلامی و مسئله حجاب)1387 
کتب چاپ شده
-
شرکت در کنفرانسهای بین المللی
-
عضویت در مجامع و سازمانها
-

پایان نامه های  طلبگی و دانشجویی
عنوان: طواف، محدوده و شرایط از دیدگاه فریقین درحوزه سمت استاد راهنما
مادری در اندیشة اسلام استاد مشاور
 خانوادة معیار در قرآن کریم  استاد مشاور
گواهینامه‌ها، دوره‌های آموزشی و سایر مهارت‌ها
کارورزی مطالعات زنان مرکز تحقیقات زن و خانواده سال 1384ـ1385 سمت کارورز

#####عضو هيئت علمي گروه مطالعات نطري مرکز تحقيقات زن و خانواده
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397