هیئت امناء
نام‌ونام‌خانوادگی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان
نحوه‌ارتباط
عضو حقیقی
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
hbostan@rihu.ac.ir
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
حوزوی سطح 4 فقه و اصول مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه - قم 1389
دانشگاهی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1379
دانشگاهی دکتری جامعه‌شناسی پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1391
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
سردبیر نشریة اسلام و علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 2 سال
مدير گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 5 سال
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
•جامعه‌شناسی خانواده•جامعه‌شناسی جنسیت•علم دینی•جامعه‌شناسی عرفی‌شدن•فقه زن و خانواده
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
آسيب شناسي اجتماعي مؤسسه امام خميني (ره) 1383
فلسفه علوم انساني مؤسسه امام خميني (ره) 1384
جامعه‌شناسي خانواده مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385
فمينيسم جامعه الزهرا (س) 1385
فمينيسم جامعه الزهرا (س) 1387
زن در اجتماع از ديدگاه اسلام جامعه الزهرا (س) 1385
نظام خانواده در اسلام مؤسسه امام خميني (ره) 1385
جامعه‌شناسي خانواده مرکز جهاني علوم اسلامي 1386
جامعه‌شناسي خانواده جامعه الزهرا (س) 1386
جامعه‌شناسي جنسيت دانشگاه تربيت مدرس تهران 1388
تاريخ انديشه اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم قم 1389
علم ديني جامعه الزهرا (س) 1391
جامعه‌شناسي جنسيت جامعه الزهرا (س) 1392
جنسیت و علوم اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب 1393
جنسیت در متون دینی دانشگاه ادیان و مذاهب 1393
فلسفة علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1393
جنسیت و علوم اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب 1394
علم دینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1394
تحول نظریه‌های خانواده دانشگاه الزهراء (س) 1394
علم دینی مؤسسه امام خميني (ره) 1395
نقد و بررسی نظریه‌های متأخر خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب 1395
جنسیت، زن و خانواده در نگاه اندیشمندان مسلمان مرکز تربیت مدرس حضرت معصومه (س) 1396
نظام خانواده در اسلام حوزة علمیه خواهران اراک 1396
نقد و بررسی نظریه‌های خانواده مؤسسة آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) 1397
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• طرح‌های پژوهشی
عنوان سفارش دهنده تاریخ انتشار محل نشر توضیحـــات
زن در قرآن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاتمه یافته
• کتــــب
عنوان تاریخ انتشار محل نشر شابک توضیحـــات
وبر و اسلام (ترجمه و نقد) 1380 پژوهشکده حوزه و دانشگاه نویسنده همکار
نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم 1382 موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه نویسنده
اسلام و جامعه شناسي خانواده 1383 موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه نویسنده اصلی
گامي به سوي علم ديني(1) 1384 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نویسنده اصلی
اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي 1388 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت كشور نویسنده
گامي به سوي علم ديني (2) 1390 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نویسنده
خانواده در اسلام 1390 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نویسنده
جامعه شناسي خانواده با نگاهی به منابع اسلامی 1390 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نویسنده
نظریه‌سازی ديني در علوم اجتماعي با تطبيق بر جامعه‌شناسي خانواده 1392 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نویسنده
جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی 1394 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر نویسنده
تک‌نگاشت جستاری در مبانی علوم اجتماعی اسلامی 1394 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نویسنده
نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی 1396 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان تبلیغات اسلامی نویسنده
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
امكان اسلامي كردن علوم انساني 1378 مجموعه مقالات سمينار جامعه، دانشگاه و فرهنگ
ساختار علم و علم ديني 1378 فصلنامه حوزه و دانشگاه
امكان و چگونگي علم ديني (ترجمه) 1379 فصلنامه حوزه ‏و دانشگاه
معنا و مفهوم جامعه‏شناسي اسلامي 1383 مجموعه مقالات دين و علوم اجتماعي
كاركردهاي خانواده از منظر اسلام و فمينيسم 1382 فصلنامه حوزه و دانشگاه
تأثير تشيع در الگوي همسرگزيني ايرانيان 1384 فصلنامه شيعه شناسي
تشيع و تأثير آن بر خانواده در ايران 1384 فصلنامه شيعه شناسي
بازنگري نظريه‌هاي نقش جنسيتي (ع.پ) 1385 فصلنامه پژوهش زنان
حقوق زن 1388 دانشنامه جهان اسلام، ج 13
نقش‌هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام با نگاهي به علوم اجتماعي 1388 مجموعه مقالات هويت و نقش‌هاي جنسيتي
تأملاتي در باب جامعه‌شناسي خانواده 1388 مجموعه مقالات آسيب‌شناسي خانواده
توسعه و عرفي شدن در ايران 1388 اسلام و علوم اجتماعي
جامعه شناسي اسلامي: به سوي يك پارادايم (ع.پ) 1388 روش شناسي علوم انسانی
مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی 1389 اسلام و علوم اجتماعي
آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در تلویزیونآسیب‌شناسی تبلیغ دینی در تلویزیون 1389 اسلام و علوم اجتماعي
راهبرد پارادایم‌سازی اسلامی در حوزة جامعه‌شناسی خانواده و جنسیت (ع.پ) 1390 مطالعات راهبردی زنان
تحقیقی در بارة علت و حکمت در احکام شرعی 1390 پژوهش‌های اصولی
مبانی روش‌شناختی نظریه‌سازی در جامعه‌شناسی اسلامی با تطبیق بر جامعه‌شناسی خانواده (ع.پ) 1391 روش شناسي علوم انسانی
کوششی در جهت ارائة چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت (ع.پ) 1391 اسلام و علوم اجتماعي
راهکارهای تحکیم خانواده در قرآن و حدیث 1391 رسانه و خانواده
نقش خداترسی در اصلاح جامعه با تأکید بر مناسبات جنسی و جنسیتی (ع.پ) 1392 زن در فرهنگ و هنر
کوششی نظری در جهت ساخت مدل اسلامي ثبات خانواده (ع.پ) 1392 مطالعات زن و خانواده
جنسیت، اشتغال و دارایی از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی (ع.پ) 1392 مطالعات جنسیت و خانواده
جنسيت در آموزش و پرورش از ديدگاه جامعه‌شناسي اسلامي (ع.پ) 1392 اسلام و علوم اجتماعي
جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی 1392 دومین کنگرة بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
خانواده 1393 دانشنامه فاطمی
فمینیسم 1393 دانشنامه فاطمی
پوشش زن (کار مشترک) 1393 دانشنامه فاطمی
چالش‌های اخلاقی فمینیسم در فرزندآوری و راهکارهای آن از دیدگاه اسلام/ (کار مشترک) (ع.پ) 1393 پژوهشنامه اخلاق
عرفی‌شدن در اندیشة علامه طباطبایی (ع.پ) 1393 معرفت فرهنگي اجتماعي
چیستی علم دینی 1393 مجموعه مقالات علم دینی، دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها
نگاهی مجدد به اجتهاد و ملزومات آن 1393 پژوهش‌های اصولی
تحلیل جنسیتی بزهکاری و بزهدیدگی زنان از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی (ع.پ) 1393 اسلام و علوم اجتماعي
عوامل و پیامدهای تمایز جنسیتی در حوزه سیاست از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی 1393 مطالعات اسلامی زن و خانواده
فراتحلیل تحقیقات عرفی‌شدن در ایران بر پایة شاخص‌های برگرفته از متون دینی (ع.پ) 1394 اسلام و مطالعات اجتماعی
چالش‌‌های خاستگاه جهان‌بینی سبک¬ زندگی در جامعه‌شناسی پی‌یر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه/ (کار مشترک) (ع.پ) 1394 نظريه‌هاي اجتماعي متفكران مسلمان
منع تشبه به جنس مخالف به مثابة قاعدة فقهي (کار مشترک) 1394 مطالعات جنسیت و خانواده
روش نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی (ع.پ) 1395 روش شناسي علوم انسانی
كوششي در جهت ساخت نظريه عرفي‌شدن بر اساس متون اسلامي (ع.پ) 1395 اسلام و علوم اجتماعي
اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی/ (کار مشترک) 1395 پژوهشنامه روان‌شناسي اسلامي
تأثیر تشبه به جنس مخالف در اختلال نظام/ (کار مشترک) (ع.پ) 1395 اسلام و علوم اجتماعي
نگاهی مجدد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن/ (کار مشترک) (ع.ت) 1396 پژوهش‌نامة معارف قرآنی
• پایان‌نامـــه‌ها
عنوان مقطع تحصیلی مرکز علمی سال ارائه سمت توضیحـــات
بررسی و تبيين رويکرد اسلام و فمينيسم به کارکردهای خانواده کارشناسی ارشد مؤسسه امام خميني (ره) 1386 راهنما
تاثيرات اشتغال زنان بر خانواده، آسيب‌ها و راهكارها کارشناسی ارشد 1387
نقش مساجد ايران پس از انقلاب اسلامي در گسترش فرهنگ ديني و انقلابي چالش‌ها و چاره ها کارشناسی ارشد مؤسسه امام خميني (ره) 1387
خانواده سالم در قرآن با رويكرد آسيب‌شناسي خانوادگي کارشناسی ارشد مركز مديريت حوزة علميه خواهران 1388
بررسي تطبيقي آراء مفسران شيعه و اهل تسنن در حقوق متقابل زن و شوهر سطح 3 حوزه علمیه قم 1389
سبك زندگي اجتماعي زوجين از ديدگاه اسلام کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم 1389
مهم‌ترين حقوق زن از منظر مشهور فقهاي امامي و نقد ديدگاه فمينيست‌هاي مسلمان کارشناسی ارشد مرکز جهانی علوم اسلامی 1390
بررسی فقهی مسئلة تعدد زوجاتبررسی فقهی مسئلة تعدد زوجات سطح 3 حوزه علمیه قم 1391
فرایند جامعه‌پذیری در ایران؛ وضعیت‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکار با تأکید بر نهاد خانواده سطح 4 حوزه علمیه قم 1392
چالش‌های اخلاقی رویکرد فمینیستی در خانواده از دیدگاه اسلام دکتری دانشگاه معارف اسلامی 1393
تأمین امنیت اجتماعی بانوان در فقه اهل بیت (ع) كارشناسي ارشد مدرسه عالی بنت الهدی 1394
بررسی فقهی اطاعت والدین سطح 3 حوزه علمیه قم 1394
بررسی و نقد آراء میشل فوکو در بارة انقلاب اسلامی ایران سطح 4 حوزه علمیه قم 1394
تصدی مناصب ولائی توسط زنان از نگاه کتاب و سنّت سطح 4 حوزه علمیه قم 1394
نظریه همبستگی اجتماعی در قرآن دکتری جامعه المصطفی 1394
کثرت‌گرایی روش‌شناختی در علم اجتماعی اسلامی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1395
مصالح مؤثره در اختیارات حاکم اسلامی در موارد تصرف در اموال شخصی سطح 4 حوزه علمیه قم 1395
نقش جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام و فمینیسم سطح 4 حوزه علمیه قم 1395
بررسی مقارنه‌ای دیدگاه شیخ‌الشریعه، امام خمینی و آیت‌الله سیستانی در قاعدة لاضرر سطح 4 حوزه علمیه قم 1396
خانواده تراز جمهوری اسلامی ایران و کاربرد آن در رسانه دکتری دانشگاه الزهراء (س) 1396
بررسی عوامل بازمانی نیروهای اجتماعی از رسیدن به قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تا پایان دولت دهم دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1396
اسالیب الضبط الاجتماعی و علاقتها بالأداء الصفّی من وجهة نظر مدرّسی المعهد التقنی بعقوبه كارشناسي ارشد جامعه المصطفی 1396
بررسی روشهای تحقیق در روان‌شناسی اسلامی و ارائة روش تحقیق معتبر دکتری مؤسسه امام خميني (ره) 1396
آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر پس از انقلاب سطح 4 حوزه علمیه قم 1397
• طرح‌های پژوهشی در دست انجام و منتظر شده
عنوان نحوه ارائه سفارش‌دهنده تاریخ‌شروع تاریخ‌اتمام
پیش‌بینی‌شده
توضیحـــات
کتاب مقاله پایان‌نامه طرح
منشور جامع عفاف و حجاب پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
برگزیده کنگره دین‌پژوهان 1382
برگزیده ششمین همایش کتاب سال حوزهر 1383
برگزیده جشنواره مطبوعات 1383
برگزیده همایش کتاب سال حوزه 1389
برگزیده پنجمین جشنواره فارابی 1390
شایسته تقدیر نوزدهمین دورة کتاب سال دانشجویی 1391
برگزیده همایش کتاب سال حوزه 1393
پژوهشگر برتر حوزه خانواده/ نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم/ ماه مبارک رمضان 1394
شایسته تقدیر جشنواره کتاب سال حوزه 1395
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
جايگاه خانواده از ديدگاه اسلام و فمينيسم سمينار دانشگاه فردوسي مشهد
مشاركت اجتماعي سياسي زنان از ديدگاه امام خميني (ره) سمينار دانشگاه ساري
كاركرد اجتماعي خانواده از ديدگاه امام خميني (ره) سمينار دانشگاه تبريز
نظرية خانواده در انديشة متفكران مسلمان همايش منطقه‌اي تفكر اجتماعي و جامعه‌شناسي در خاورميانة معاصر
رهیافت روش‌شناختی علامه طباطبایی (ره) و ظرفیت‌سنجی آن برای تولید جامعه‌شناسی اسلامی با تأکید بر حوزة خانواده و جنسیترهیافت روش‌شناختی علامه طباطبایی (ره) و ظرفیت‌سنجی آن برای تولید جامعه‌شناسی اسلامی با تأکید بر حوزة خانواده و جنسیت همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی (ره)
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
انگلیسی پیشرفته
عربی پیشرفته
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397