معرفی پژوهشکده

مطالعات جنسیت و خانواده(1)، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1392.

 مطالعات جنسیت و خانواده(2)، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1393.

مطالعات جنسیت و خانواده(3)، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393.

مطالعات جنسیت و خانواده(4)، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1394.

مطالعات جنسیت و خانواده(5)، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394

مطالعات جنسیت و خانواده(6)، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1395

مطالعات جنسیت و خانواده(7)، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395

مطالعات جنسیت و خانواده(8)، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1396

مطالعات جنسیت و خانواده(9)سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396

مطالعات جنسیت و خانواده(10)، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1397

مطالعات جنسیت و خانواده(11)، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1397

مطالعات جنسیت و خانواده(12)، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان 1398

مطالعات جنسیت و خانواده(13)، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1398

مطالعات جنسیت و خانواده(14)، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1399

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397