معرفی پژوهشکده

1. کتب

تاکنون 33 عنوان کتاب در حوزه زن و خانواده در این مرکز منتشر شده است و تعدادی کتاب هم در دست تدوین و انتشار است.

 

2. نشریات مرکز

2.1. فصلنامه حوراء

فصلنامه علمی فرهنگی حوراء در هر شماره ضمن ارائة آثار پژوهشی، به یکی از مسائل مهم مربوط به زنان و خانواده می‌پردازد و ابعاد آن را در قالب تحلیل ویژه، مصاحبه‌های کارشناسی و گزارش‌های تحلیلی بررسی می‌کند. تاکنون 49 شماره از این نشریه منتشر شده است.

 

2.2. دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده 

دوفصلنامة «مطالعات جنسیّت و خانواده» نشریة علمی، پژوهشی با رویکرد ایجاد فضای رایزنی و برخورد اندیشه‌هاست. این نشریه با اولویت دادن به پژوهش‌های ناظر به حل مسائل نظری و عینی و نیز با دفاع از بنیان‌ها و آموزه‌های دینی، محیط علمی مناسبی را جهت تولید و بازتولید اندیشه در گسترة زن و خانواده و تقویت گفتمان خانواده‌گرایانه به همراه نقد و بررسی آراء و نظریات علمی فراهم می‌کند.

از مزیت‌های انتشار این نشریه، می‌توان به ایجاد ارتباط میان مراکز پژوهشی و آموزشی، نیز میان پژوهشگران و کارشناسان حوزه‌‌های زن و خانواده و همچنین کمک به انتقال و تبادل آموخته‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای علمی اشاره کرد.

 

3. بیانیه‌های تحلیلی

مرکز تحقیقات زن و خانواده همه ساله، یکی از مسائل و نیازهای مربوط به حوزة زن و خانواده را، در قالب بیانیه‌‌ای تحلیلی با جامعه نخبگانی کشور در میان می‌گذارد.

 

4. محصولات دیجیتال

تاکنون 3 نرم‌افزار در حوزه زن و خانواده در این مرکز تولید شده است.

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397