آثار تولیدی


عنوان الگوی جامع شخصیت زن مسلمان؛ تعاریف و ساختار
نوع‌اثر کتاب
سال انتشار 1382
تعداد صفحات 143
انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده
قیمت 90,000 ریـــال
توضیحات نویسنده: محمدتقي سبحاني

اهتمام اصلی این پژوهش سامان‌مند‌کردن مطالعات زن‌پژوهی دینی است که در سه فصل سازماندهی شده است.
فصل نخست، سه رویکرد اصلی در میان اندیش‌مندان مسلمان نسبت به مسائل زنان را بیان کرده است. نویسنده، طراحی الگوی شخصیت زن مسلمان را صرفاً مبتنی بر روی‌کرد تمدن‌گرایانه قابل دفاع می‌داند.
در فصل دوم به مهم‌ترین مفاهیم الگوی شخصیت زن مسلمان هم‌چون نظام، الگو و شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم به ساختار الگوی جامع شخصیت زن پرداخته و مراحل رسیدن به این نتیجه را بررسی کرده است. کیفیت ارتباط الگو و نظام از یک سو و رابطه‌ی الگو با فرآیند‌های اجتماعی و تاریخی از سوی دیگر از مهم‌ترین مباحث این فصل است. به علاوه در این فصل از چرایی تحول در الگو و ضرورت نگرش توسعه‌ای به مقوله‌ی الگوسازی بحث شده است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
مقدمه‌ ناشر
مقدمه‌
فصل‌ اوّل‌: مسائل‌ زنان‌ و سه‌ روي‌كرد تئوريك‌
1. روي‌كرد سنت‌گرايي‌ اسلامي‌
2. روي‌كرد تجددگرايي‌ اسلامي‌
3. روي‌كرد تمدن‌گرايي‌ اسلامي‌
روي‌كردهاي‌ سه‌گانه‌ از نگاهي‌ ديگر
فصل‌ دوّم‌: تبيين‌ مفاهيم‌ كليدي‌ و اساسي‌
نظام‌
شخصيت‌
نظام شخصيت‌
جامعيت
الگو
ظرفيت‌هاي‌ اجتماعي‌ و تاريخي
فصل‌ سوّم‌: ساختار الگوي‌ جامع‌ شخصيت‌ زن‌
ساختار نظام‌ جامع‌ شخصيت‌ زن‌ در اسلام‌
اصول‌ حاكم‌ بر نظام‌ شخصيت‌ زن‌ در اسلام‌
روش‌ دست‌يابي‌ به‌ نظام‌ شخصيت‌ زن‌
پرسش‌هاي‌ بنيادين‌ و مباني‌ نظري
الگوي‌ جامع‌ شخصيت‌ زن‌ در اسلام‌
ساختار الگوي‌ شخصيتي‌
انواع‌ ظرفيت‌ها و محدوديت‌ها
ساختار داخلي‌ الگوي‌ شخصيت‌ زن
روش‌ تنظيم‌ الگو
تحول‌ و توسعه‌ در الگوي‌ شخصيت‌
برنامه‌ عمل
مسئله‌شناسي
فهرست‌ منابع‌
نمايه‌ موضوعي‌پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
پورتال جدید پژوهشکده زن و خانواده راه اندازی شد

انتقال به پورتال جدید
χ