بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان رابطه عملكرد خانواده، تمايزيافتگي خود و تاب‌آوري با استرس، اضطراب و افسردگي در زنان متأهل شهر كرمانشاه
تعداد صفحات 24
نویسنده خدامراد مؤمنی - مصطفی علیخانی
مشخصات نشریه فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده - دانشگاه کردستان - علمی پژوهشی سال 3 شماره 2 پیاپی 9
تاریخ انتشار تابستان - 1392
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 320-297
زبان فارسی
کلید واژه افسردگی زنان  استرس  اضطراب  زنان متأهل  عملکرد خانواده  کرمانشاه  تمایزیافتگی خود  تاب‌آوری  
موضوع افسردگي زنان     بهداشت و سلامت زنان/ زن و سلامت/ خانواده و سلامت     جنسيت و روان‌شناسي / روان‌شناسي زن    
چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه عملكرد خانواده، تمايز يافتگي خود و تاب­ آوري با استرس، اضطراب و افسردگي در زنان متاهل شهر كرمانشاه انجام گرفت.\r\nروش: جامعه آماري پژوهش شامل كليه زنان متاهل شهر كرمانشاه بود كه حداقل داراي يك فرزند دانش ­آموز ابتدايي بودند،نمونه اي به حجم 250 نفر به روش نمونه گيري خوشه­اي چند مرحله انتخاب شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه هاي عملكرد خانواده، تمايزيافتگي خود(DSI-R)مقياس افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) و مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (CD- RISC)بود. طرح پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود و براي تجزيه و تحليل داده ­ها از شاخص­هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. \r\nيافته ­ها: نتايج پژوهش نشان داد كه بين عملكرد خانواده، خرده مقياس­هاي (ارتباط، آميزش عاطفي، ايفاي نقش و حل مشكل) و تاب­آوري با استرس رابطه منفي و معنادار و بين خرده مقياس­هاي تمايز يافتگي واكنش هيجاني و آميختگي با ديگران رابطه مثبت و با خرده مقياس جايگاه من رابطه منفي و معناداري بدست آمد. همچنين نتايج نشان داد كه بين خرده مقياس­هاي عملكرد خانواده و تاب ­آوري با اضطراب رابطه منفي و بين خرده مقياس­هاي تمايز يافتگي واكنش هيجاني و آميختگي با ديگران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بين مقياس­هاي عملكرد خانواده و تاب ­آوري با افسردگي رابطه منفي و با خرده مقياس­هاي واكنش هيجاني، گريز عاطفي و آميختگي با ديگران رابطه مثبت و معناداري دارد.\r\nنتيجه­ گيري: از يافته­ هاي پژوهش مي­توان نتيجه گرفت كه عملكرد خانواده ، تمايز يافتگي خود و تاب­ آوري در استرس، اضطراب و افسردگي نقش بسزايي دارد.

کد مقاله 16840
تعداد بازدید 1510

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
از شما دعوت می شود جهت ارتقاء عملکرد وب سایت مرکز تحقیقات زن و خانواده، در این نظرسنجی شرکت فرمائید.
• شرکت در نظرسنجی
بستن   χ