آثار تولیدی


عنوان مطالعات جنسیت و خانواده(۷)
نوع‌اثر - - -
سال انتشار پاییز و زمستان ۹۵
تعداد صفحات 120
انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده
قیمت 60,000 ریـــال
توضیحات دوفصلنامه شماره ۷ «مطالعات جنسیت و خانواده» به موضوعاتی چون؛ «رهیافت روش‌شناختی علامه طباطبایی و ظرفیت‌سنجی آن برای تولید جامعه‌شناسی اسلامی با تأکید بر حوزة خانواده و جنسیت»، «اثر حسن‌نیت در ثبوت خیار تدلیس در نکاح»، «معیار نابرابری در تعریف عدالت: امری فلسفی یا کلامی؛ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی دربارة تفاوت حقوقی مرد و زن»، «اعتبارسنجی روایات سزاواری سجدۀ زن بر شوهر»، «تبیین ادراکات اختصاصی مرتبط با جنسیت: بر اساس نظریة ادراکات اعتباری علامه طباطبایی» می‌پردازد.

در مقاله «رهیافت روش‌شناختی علامه طباطبایی و ظرفیت‌سنجی آن برای تولید جامعه‌شناسی اسلامی با تأکید بر حوزة خانواده و جنسیت» آمده است: « علامه اندیشوری ذوعلوم و ذوفنون است و مباحث وی در حوزه‌های اجتماعی، نوعی چندروشی تجزیه‌ای را به نمایش می‌گذارد که به موجب آن از روش‌های گوناگون به فراخور مورد استفاده می‌شود؛ بدین معنا که علامه به عنوان مفسر قرآن از روش‌های تفسیر متن، در جایگاه فیلسوف از روش عقلی، به عنوان متکلم از روش‌های کلامی، در مقام فقیه از روش فقهی، به عنوان مورخ از روش تاریخی و ... بهره می‌گیرد؛ اما اینکه این روش‌های متنوع در یک چارچوب منسجم و یکپارچه ملاحظه شوند، دغدغه و مسئلة ایشان نبوده است. براین‌اساس پرسش اصلی این نوشتار آن است که چگونه می‌توان از درون این روش‌شناسی، به یک الگوی چندروشی یکپارچه با قابلیت کاربرد در علوم اجتماعی ازجمله در حوزة جامعه‌شناسی خانواده و جنسیت دست یافت؟»

مقاله «اثر حسن‌نیت در ثبوت خیار تدلیس در نکاح» به بحث تدلیس می‌پردازد و می‌گوید: «مراد از تدلیس، پنهان کردن نقص و عیب یا ابراز صفت کمالی است که برای مشروط‌علیه به صورت شرط تبانی در عقد یا صریح ضمنی، شرط می‌شود و پس از عقد روشن می‌گردد که مشروط‌علیه دارای صفت شرط‌شده نیست.» ادامه مقاله را در مجله بخوانید.

در مقاله « معیار نابرابری در تعریف عدالت: امری فلسفی یا کلامی؛ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی دربارة تفاوت حقوقی مرد و زن» آمده است: «در بسیاری از متون نگاشته‌شده دربارة عدالت، این مفهوم به اعطای حقوق برابر به افراد برابر و اعطای حقوق نابرابر به افراد نابرابر تعریف شده است. بسیاری از محققان از این تعریف رسمی فراتر نرفته‌اند؛ درحالی‌که عدالت - بر خلاف مفهوم برابری - به دنبال تبیین نابرابری‌های موجه و جلوگیری از ستم با وجود همة وجوه برابر و نابرابر میان انسان‌هاست؛ بنابراین تبیین معیار نابرابری از مهم‌ترین مباحث محتوایی عدالت‌پژوهی است.»

مقاله « اعتبارسنجی روایات سزاواری سجدۀ زن بر شوهر» روایت «لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها» را که در صدد بیان اهمیت حق زوج بر زوجه است، بررسی می‌کند.

هدف از نگارش این مقاله «کنش‌های رفتاری حجاب در واقعة عاشورا و نتایج تربیتی حاصل از آن» شناسایی کنش‌های رفتاری مربوط به حجاب در واقعة عاشورا و نتایج تربیتی حاصل از آن به منظور برجسته کردن الگوهای رفتاری آن در شرایط کنونی برای مردان و زنان جامعه است.

نویسنده مقاله «تبیین ادراکات اختصاصی مرتبط با جنسیت: بر اساس نظریة ادراکات اعتباری علامه طباطبایی» می‌گوید: پس از مروری کوتاه در نظریة ادراکات اعتباری علامه و معنای جنسیت از دیدگاه او، به ارائة سه تبیینِ نو از ادراکات اختصاصی مرتبط با جنسیت بر اساس این نظریه خواهیم پرداخت.

عناوین این شماره:
* رهیافت روش‌شناختی علامه طباطبایی و ظرفیت‌سنجی آن برای تولید جامعه‌شناسی اسلامی با تأکید بر حوزة خانواده و جنسیت/ حسین بستان (نجفی)
* اثر حسن‌نیت در ثبوت خیار تدلیس در نکاح/ احمد مرتاضی، محجوبه نژادسالاریه
* معیار نابرابری در تعریف عدالت: امری فلسفی یا کلامی؛ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی دربارة تفاوت حقوقی مرد و زن/ فریبا علاسوند
* اعتبارسنجی روایات سزاواری سجدۀ زن بر شوهر/ زهره رجبیان
* کنش‌های رفتاری حجاب در واقعة عاشورا و نتایج تربیتی حاصل از آن/ علی ستاری
* تبیین ادراکات اختصاصی مرتبط با جنسیت: بر اساس نظریة ادراکات اعتباری علامه طباطبایی/ عبدالله فتحی
* چکیده مقالات به زبان عربی/ محسن مدنی‌نژاد
* چکیده مقالات به زبان انگلیسی/ مهین‌سادات طباطبایی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
پورتال جدید پژوهشکده زن و خانواده راه اندازی شد

انتقال به پورتال جدید
χ