گروه های علمی
نام‌ونام‌خانوادگی
عباس آینه‌چی
نحوه‌ارتباط
- - -
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
ab.ayenehchi@yahoo.com
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
حوزوی سطح 3 فقه و اصول مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه - قم 1383
دانشگاهی کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1390
دانشگاهی دکتری روانشناسي عمومي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1397
دانشگاهی کارشناسی روان‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1386
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
دبیر پژوهش پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) 1389 تا 1391
دبیر آموزش و عضو شورای علمی گروه روان‌شناسی موسسه امام خمینی(ره) 1391 تا 1393
دبیر کارگروه خانواده موسسه امام خمینی(ره) 1391 تا 1393
عضو شورای تحصیلات تکمیلی موسسه اخلاق و تربیت 1393
دبیر علمی طرح ملی مطلع مهر طرح آموزش زوج‌های جوان (طرح مشترک موسسه امام خمینی با مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری) 1391
مسئول فنی کلینیک مشاوره مأوا موسسه امام خمینی(ره) 1392
عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1394 ادامه دارد
عضو شواری علمی گروه مشاوره مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی 1394
بازرس انجمن روان‌شناسی اسلامی انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم 1391-1393
عضو شورای تصویب موضوعات پایان‌نامه‌ها مرکز تخصصی امام خمینی(ره) 1396 تا کنون
عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته پژوهش انجمن روان‌شناسی اسلامی، انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم 1397 تاکنون
معاون پژوهش پژوهشکده زن و خانواده 1399 تاکنون
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
•روانشناسی
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
روان‌شناسی رشد موسسه امام خمینی(ره) (دو دوره برای مقطع کارشناسی) 1390
روان‌شناسی عمومی جامعه المصطفی العالمیه 1389
روان‌شناسی عمومی حوزه علمیه یزد (دو دوره) 1391
روان‌شناسی عمومی حوزه علمیه بناب (دو دوره) 1392
روان‌شناسی تبلیغ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 1393
اصول و فنون مشاوره حوزه علمیه همدان 1392
اصول و فنون مشاوره دفتر نهاد رهبری 1391
فنون تغییر رفتار دفتر نهاد رهبری 1391
بهداشت روانی جامعه الزهرا(س) 1394
بهداشت روانی دانشگاه معارف اسلامی 1394
روان‌شناسی اختلافی زن و مرد مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395
روان‌شناسی تربیتی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395
روان‌شناسی تربیتی موسسه اخلاق و تربیت (دو دوره برای مقطع کارشناسی ارشد) 1393
روان‌شناسی تربیتی حوزه علمیه اهواز 1394
آمار استنباطی موسسه اخلاق و تربیت برای مقطع کارشناسی ارشد 1394
آمار توصیفی موسسه امام خمینی(ره) (پنج دوره برای مقطع کارشناسی) 1391 - 1393
آمار توصیفی موسسه اخلاق و تربیت (سه دوره برای مقطع کارشناسی ارشد) 1391 - 1393
آمار توصیفی دانشکده هدی 1395
خانواده پویا دو دوره مشهد 1391
خانواده پویا دو دوره سمنان 1392
خانواده پویا سه دوره تهران 1393
خانواده پویا یک دوره شیراز 1391
تربیت فرزند چهار دوره اهواز 1391-1393
آموزش زوج‌های جوان دو دوره قم (سازمان ملی جوانان) 1393
اصول و فنون مشاوره کرج 1395
اصول و فنون مشاوره موسسه امام خمینی 1396
روان‌شناسی جنسیت دانشگاه ادیان 1396
اصول و فنون مشاوره مرکز تحقیقات زن و خانواده 1396
روان‌شناسی زنان دانشگاه ادیان و مذاهب 1396
روش تحقیق پیشرفته موسسه امام خمینی (ره) 1397
آمار استنباطی موسسه اخلاق و تربیت 1397
اصول و ساختار درمان خانواده جامعه الزهرا(س) 1397
آشنایی با فنون درمان موسسه امام رضا(ع) 1397
خانواده بانشاط در آموزش و پرورش یک کارگاه شیراز 1396
سیستم خانواده در کانون انس با فطرت دو کارگاه شیراز 1396
لزوم مرزبندی در خانواده مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395
روابط بین زوجین کانون فرهنگی انس با فطرت (یک کارگاه شیراز) 1396
خانواده بانشاط مرکز مطالعات زن و خانواده 1396
آموزش اجرا و تفسیر پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل حوزه علمیه قم 1396
آموزش اجرا و تفسیر پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو حوزه علمیه قم 1396
اصول مصاحبه گزینشی حوزه علمیه قم 1396
تشخیص و درمان اختلال وسواس (OCD) در مرکز مشاوره مأوا مرکز مشاوره مأوا وابسته به موسسه امام خمینی 1396 -1397
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• طرح‌های پژوهشی
عنوان سفارش دهنده تاریخ انتشار محل نشر توضیحـــات
رابطه جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان: نقش دلبستگی به خدا و پایگاه هویت من مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395
نقد پیش‌فرض‌های معرفت‌‌شناختی خانواده ‌درمانگران پسامدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی(ره) مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395
مدل‌یابی تاب‌آوری خانواده بر اساس عوامل فردی خانوادگی و اجتماعی تحلیل مسیر مرکز تحقیقات زن و خانواده 1396
تدوین مدل مفهومی تاب‌آوری خانواده مرکز تحقیقات زن و خانواده 1398
• کتــــب
عنوان تاریخ انتشار محل نشر شابک توضیحـــات
همه صفحه پر از بابا (نقش پدری) 1393 موسسه امام خمینی(ره)
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
رابطه حرمت خود با خودمهارگری اسلامی با توجه به جنسیت و تأهل اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی، شماره اول
رابطه جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان: نقش دلبستگی به خدا و پایگاه هویت من 1397 مرکز تحقیقات زن و خانواده
نقد پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی پسا‌مدرن در روان‌شناسی خانواده بر اساس اندیشه علامه طباطبایی(ره) 1396 مرکز تحقیقات زن و خانواده
اوقات فراغت مرکز پژوهش‌های حوزه
نقد پیش‌فرض‌های معرفت‌‌شناختی خانواده ‌درمانگران پسامدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی(ره) 1396 دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده
رابطه حرمت خود با خودمهارگری اسلامی با توجه به جنسیت و تأهل 1394 فصلنامه علمی-تخصصی اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی
مدل‌یابی تاب‌آوری خانواده بر اساس عوامل فردی و خانوادگی: نقش تاب‌آوری فردی 1397 مطالعات اسلامی زنان و خانواده
تدوین مدل مفهومی تقرب به خدا بر اساس اندیشه علامه طباطبایی و اعتباریابی آن 1397 روان‌شناسی و دین
رابطه حرمت خود با خودمهارگری اسلامی با توجه به جنسیت و تأهل 1394 فصلنامه علمی-تخصصی اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی
تفاوت‌های جنسی در دلبستگی به خدا: نقش پایگاه هویت من 1397 دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده
نقش عوامل خانوادگی و معنای زندگی در پیش‌بینی تاب‌آوری روان‌شناختی 1398 ارسال به مجله خانواده و پژوهش
امکان‌سنجی روان‌درمانی مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌آزمودنی با چند خط پایه 1398 ارسال به مجله پژوهشنامه روانشناسی اسلامی
مواجهه با خشونت از منظر دین و روان‌شناسی 1397 نشریه حوراء
• پایان‌نامـــه‌ها
عنوان مقطع تحصیلی مرکز علمی سال ارائه سمت توضیحـــات
رابطه سبک‌های والدینی و باورهای غیرمنطقی والدین با پایبندی مذهبی فرزندان کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی(ره) 1390 ارائه دهنده
تدوین مدل مفهومی و بسته مداخله‌ای تقرب به خدا بر اساس اندیشه علامه طباطبایی و امکان‌سنجی آن در کاهش اضطراب دکتری موسسه امام خمینی(ره ارائه دهنده
• طرح‌های پژوهشی در دست انجام و منتظر شده
عنوان نحوه ارائه سفارش‌دهنده تاریخ‌شروع تاریخ‌اتمام
پیش‌بینی‌شده
توضیحـــات
کتاب مقاله پایان‌نامه طرح
پیش‌بینی تاب‌آوری روان‌شناختی بر اساس عوامل خانوادگی و معنای زندگی آماده ارسال به مجله
تفاوت‌های جنسی در دلبستگی به خدا: نقش پایگاه هویت من مرکز تحقیقات زن و خانواده در نوبت چاپ
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
- - - - - - - - - - -
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
امربه معروف و نهی از منکر در دولت منتظر ملی سخنرانی و ارائه مقاله مقاله برگزیده برتر در همایش ملی مهدویت
رابطه جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان: نقش دلبستگی به خدا و پایگاه هویت من سخنرانی در مجمع عمومی دانشگاه تهران سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری
نقد پیش‌فرض‌های معرفت‌‌شناختی خانواده‌درمانگران پسامدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی(ره) ملی سخنرانی در پنل تخصصی فلسفی – کلامی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران قم مرکز تحقیقات زن و خانواده - قم همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره)
مدل‌یابی تاب‌آوری خانواده بر اساس عوامل فردی و خانوادگی: نقش تاب‌آوری فردی ملی ارائه مقاله به صورت سخنرانی در صحن عمومی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز همایش ملی روان‌شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
انگلیسی متون تخصصی
عربی متوسط
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397