گروه های علمی
نام‌ونام‌خانوادگی
فاطمه قاسمپور
نحوه‌ارتباط
- - -
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
ghasempoor@wrc.ir
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
دانشگاهی کارشناسی 1383
دانشگاهی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه اصفهان 1386
دانشگاهی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی 1398
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
سردبیر مجله حورا پژوهشکده زن و خانواده 1387-91 - - -
عضو هئیت علمی پژوهشکده زن و خانواده 1391 ادامه دارد
مدیر واحد تهران مرکز تحقیقات زن و خانواده پژوهشکده زن و خانواده - واحد تهران 1396 تا خرداد سال 1399
مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه پژوهشکده زن و خانواده 1390 ـ ـ ـ
دبیر علمی اولین همایش ایده پژوهشی در مطالعات زنان و خانواده پژوهشکده زن و خانواده 1397 ـ ـ ـ
نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی 1399 ادامه دارد
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
•مطالعات اجتماعی
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
- - - - - - - - - - - -
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• طرح‌های پژوهشی
عنوان سفارش دهنده تاریخ انتشار محل نشر توضیحـــات
فمنیسم اسلامی در ایران، مبانی معرفتی و روش شناسی - - - - - - - - - - - -
آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایت از خانواده بنیاد خانواده
تدوین بسته حمایتی از مادران باردار در مناطق محروم بنیاد علوی
علل، زمینه‌ها و استراتژی‌های همگرایی سیاستی در حوزه زنان با روش داده بنیاد اندیشکده ماهر
تحلیل روابط بین رشته‌ای حوزه جنسیت، زنان، و خانواده با استفاده از ترسیم نقشه هم رخداد واژگان: یک مطالعه علم‌سنجی مرکز تحقیقات زن و خانواده
زن در اندیشه متفکران دینی پس از انقلاب مرکز تحقیقات زن و خانواده
جنسیت در اسناد بین‌المللی مرکز تحقیقات زن و خانواده
• کتــــب
عنوان تاریخ انتشار محل نشر شابک توضیحـــات
فمینیسم اسلامی در ایران، مبانی معرفتی و روش شناختی - - - موسسه آفتاب خرد - - - - - -
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
این‌ همانی شخصی میان فرد اخروی و فرد دنیوی از دیدگاه جان هیک 1396 فصلنامه حکمت و فلسفه - - -
سازگاری زوجیت در تفسیر المیزان با نظریة ادراکات اعتباری علامه طباطبایی 1396 دو‌فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده - - -
Gendering the Human’s Soul in Islamic Philosophy An Analytical Reading on Mulla Sadra 2014 International Journal of Women’s Research - - -
فرایندپژوهی تکوین رشتۀ مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشگا‌ه‌های امریکا) 1397 فصلنامه زن در توسعه و سیاست - - -
مقایسه تطبیقی نقش‌های جنسیتی در رویکرد اسلامی و جامعه شناختی 1397 مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی - - -
بررسی مفهوم نقش جنسیتی در نسبت دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی – کلامی 1397 فصلنامه مطالعات راهبردی زنان - - -
چالش های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشگاه های سراسری شهر تهران 1398 فصل نامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه - - -
مطالعه تطبیقی رویکرد فمینیسم اسلامی و امام خمینی در تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در حکومت اسلامی 1398 دوفصلنامه نظریه اجتماعی متفکران مسلمان - - -
بررسی بازآفرینی انسان پس از مرگ از دیدگاه جان هیک بر اساس تفسیر المیزان 1398 فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی - - -
مطالعه علم شناسی حوزه جنسیت، زنان و خانواده با استفاده از ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان 1398 فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده - - -
درک و تصور دختران جوان از جنسیت، مطالعه ای پدیدارشناسانه 1399 فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات - - -
بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم... 1399 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - - -
کنش فرهنگی زنان پس از انقلاب اسلامی، تحلیل گفتمان مطالبات فمینیسم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران 1399 فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی - - -
• پایان‌نامـــه‌ها
عنوان مقطع تحصیلی مرکز علمی سال ارائه سمت توضیحـــات
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
• مصاحبه و گفت‌وگوهای علمی
عنوان نحوه انتشار تاریخ انجام توضیحـــات
- - - - - - - - - - - -
• طرح‌های پژوهشی در دست انجام و منتظر شده
عنوان نحوه ارائه سفارش‌دهنده تاریخ‌شروع تاریخ‌اتمام
پیش‌بینی‌شده
توضیحـــات
کتاب مقاله پایان‌نامه طرح
- - - - - - - - - - - - - - -
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
- - - - - - - - -
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
پیامدهای مدرنیته برای زنان بین المللی - - - تایلند همایش مسایل زنان مسلمان در بانکوک 2009 - - -
سازگاري زوجيت در نگاه علامه طباطبايي با نظريه ادراكات اعتباري وي ملی - - - قم مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395 - - -
زن در اندیشه متفکران مسلمان بین المللی افغانستان دانشگاه کابل
پست مدرنیسم و خانواده مجازی همایش دین، فرهنگ و فناوری
عفاف جنسی و موج چهارم فمنیسم ملی تهران دانشگاه آزاد اسلامی
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
انگلیسی متون تخصصی دارای مدرک TOLIMO
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397