ورود
عضویت
گروه های علمی مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده


کتب

عضو گروه عنوان تاریخ انتشار توضیحات
محمدتقی کرمی


فاطمه قاسمپور


سمیه عرب‌خراسانی
سمیه حاجی‌اسماعیلی
فهیمه زارع


مقالات

عضو گروه عنوان تاریخ انتشار توضیحات
محمدتقی کرمی


فاطمه قاسمپور


سمیه عرب‌خراسانی
سمیه حاجی‌اسماعیلی
فهیمه زارع


طرح های پژوهشی

عضو گروه عنوان تاریخ انتشار توضیحات
محمدتقی کرمی


فاطمه قاسمپور


سمیه عرب‌خراسانی
سمیه حاجی‌اسماعیلی
فهیمه زارع
 
 
 
مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     24
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394