ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان پیامدهای توسعه روستائی برای زنان: مطالعه موردی شهرستان اقلید
نام دانشجو / طلبه مژگان جمشیدی
استاد راهنما عزت اله کرمی    
استاد مشاور غلامحسین زمانی    
دانشگاه دانشگاه شيراز، دانشكده تحصيلات تكميلي
رشته تحصيلي ترویج و آموزش کشاورزی
مقطع تحصيلي کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک 1381
تعداد صفحات 120
کلید واژه توسعه روستایی  زنان روستایی  زنان در توسعه روستایی  پیامدهای توسعه برای زنان روستایی  
موضوع زنان روستايي و عشاير     جنسيت و توسعه / زن و توسعه / زن در برنامه‌هاي توسعه    
چکیده زنان نیروی عمده برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستا هستند، آنها نیمی از جمعیت جامعه روستایی را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی را در توصعه اقتصادی و اجتماعی به عهده دارند. زنان یک سوم نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند و 67 درصد ساعات کار جهان متعلق به آنها است، با این حال آنها همچنان دوسوم از بی‌سوادان جهان را تشکیل می‌دهند، کمتر از یک درصد از دارائی‌های جهان را در اختیار دارند. آنها در اغلب برنامه‌های توسعه که اغلب اروپا مدار و مردانه‌محورهستند مورد غفلت قرار گرفته‌اند و در اکثر پروژه‌های توسعه به آنها فقط به عنوان همسران و مادران خانواده که وابسته به مردان هستند نگریسته شده است.
این عدم توجه به سهم بالای زنان در برنامه‌های توسعه مانع جدی در درک فرایند توسعه و درجات مختلف تأثیر توسعه بر زنان می‌باشد و از آنجایی که عدم توجه به زنان در برنامه‌ریزی‌های توسعه منجربه ایجاد خسارات جبران‌ناپذیری می‌شود بنابراین اطلاع از تأثیر برنامه‌های توسعه بر زنان قبل از طرح‌ریزی و اجرای آن لازم و ضروری می‌باشد و هدف کلی این پژوهش بررسی پیامدهای توسعه روستایی برای زنان به منظور تأثیر‌گذاری بر تئوری‌ها و سیاست‌های عمومی توسعه می‌باشد.
روش تحقیق این پژوهش روش تحقیق موردی علمی – مقایسه‌ای
(casual-comparative case study) می‌باشد. در این پژوهش همچنین ازرهیافت سه بعدی سازی یا Triangulation به منظور افزایش روانی پژوهش استفاده شده است و اطلاعات لازم به استفاده روش‌های مصاحبه ساختارمند، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق( با بررسی وضعیت زندگی سه زن روستایی فقیر در روستای توسعه یافته، زن روستایی فقیر در روستای توسعه نیافته و زن روستایی غنی در روستای توسعه یافته بوده‌آند) جمع‌آوری گردیده است.
این پژوهش در 4 روستا که شامل 2 روستای توسعه یافته و 2 روستای توسعه نیافته از شهرستان اقلید بوده‌اند انجام گرفت است که به منظور مشخص کردن این روستاها از شاخص‌های بهداشتی، عمرانی و تکنولوژیکی و همچنین از روش تاکسونومی عددی، نظرسنجی از کارشناسان صاحب نظر و مشاهده محقق استفاده شده است و سپس بعد از انتخاب این روستاها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک
(systematic random sapling) از 191 زن مصاحبه گردیده است. به منظور انجام مشاهده متقیم و مصاحبه عمیق نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تفاوت حداکثر
(Maximum Variation Sampling) وضعیت زندگی سه زن مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌های به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که توسعه تأثیری بر تحرک زنان، استقال زنان، دارائی‌های زنان، دسترسی زنان به خدمات ترویجی، مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و در فعالیت‌های دامپروری ندارد اما منجر به کاهش مشارکت آنها در فعالیت‌های کشاورزی، افزایش دسترسی آنها به اعتبارات، افزایش سطح شواد آنها و کاهش قدرت تصمیم‌گیریشان در خانواده می‌شود، همچنین توسعه منجر به افزایش شکاف بین کیفیت زندگی زنان اقشار مختلف درآمدی از طریق افزایش مشارکت زنان قشر درآمدی بالا در تولید محصولات خانگی و کاهش مارکت زنان قشر درآمدی پایین در تولید محصولات خانگی می‌شود.
در نهایت و باتوجه به یافته‌های به دست آمده از این پژوهش و به دلیل نامناسب بودن رهیافت‌های موجود (نئوکلاسیک – مدرنیزاسیون، (WID و GAD) در زمینه تأثیر توسعه بر زنان رهیافت اصلاح شده GAD با عنوان (IGAD)
(Improved Gender and development))
شماره ثبت 89 ( قم )      89 ( تهران )      

شناسه پایان نامه 264
تعداد بازدید 1951

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     17
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394