ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان منازعات معنایی در گفتمان‌ها: با نگاهی به فیلم زن زیادی
پدیدآورنده تالیف فروغ کاظمی، اعظم روشنایی‌فردجهرمی
مشخصات نشر تهران:آرون، 1395.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 129ص .
کتابنامه 13کتابنامه: ص. 118 - 126
واژه نامه واژه‌نامه

» زن و سينما
» جنسيت و زبان
  فهرست پیشگفتار
فصل یک: مقدمه
    معرفی موضوع
فصل دوم: تاریخچه مطالعات تحلیل گفتمان
    مطالعات تحلیل گفتمان در غرب
    مطالعات تحلیل گفتمان در ایران
فصل سوم: تحلیل گفتمان
    گفتمان
    تحلیل گفتمان
    تاریخچه تحلیل گفتمان
    اهداف تحلیل گفتمان
فصل چهارم: تحلیل گفتمان انتقادی
    تحلیل گفتمان انتقادی در نگاه کلی
    تحلیل گفتمان چگونه «انتقادی» می‌شود
فصل پنجم:‌ برخی از رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی
    رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی
    میشل فوکو
    تئون ون دایک: رویکرد اجتماعی شناختی
    نورمن فرکلاف:‌رویکرد انتقادی / گفتمان ـ  قدرت ـ ایدئولوژی
    روث وداک: جامعه – زبانشناسی اجتماعی گفتمان
    لاکلاو موف و نظریه گفتمان
    نظریه معنایی و مفهوم گفتمان لاکلاو موف
    نظریه اجتماعی لاکلاو موف
    گفتمان و قدرت
    غیریت سازی اجتماعی
    تحلیل گفتمان بر اساس برجسته‌سازی و حاشیه رانی
    اقناع
    هویت
    طبیعی شدگی و عینیت
    تحلیل کلان
    تحلیل خرد
    مفصل بندی
    دال و مدول
    دال مرکزی
    دال شناور
    هژمونی
فصل ششم: تحلیل گفتمان انتقادی در سینما و فیلم
    کریستین متز و تحلیل فیلم
    پیشینه تحلیل گفتمان در سینما
    تعریف سینما و فیلم
    سینمای زن
    ژانرشناسی بازنمایی زنان در فیلم‌ها
    تحلیل جنسیت کارگردان بر ساختار و محتوای فیلم سینمایی
فصل هفتم: جستاری در سکانسهای فیلم زن زیادی
    نمایی کلی از داستان
    معرفی کنش‌گرهای اصلی فیلم
    زن زیادی همیشه کم می‌آورد
    تحلیل گفتمان‌های موجود در فیلم زن زیادی...
    تعارض و تقابل گفتمان‌ها
    سکانس اول: - کلاس درس – روز
    سکانس دوم: - کلاس درس، زنگ انشا
    سکانس سوم: - زنگ انشا مدرسه
    سکانس چهارم: - حیاط منزل سیما – روز
    سکانس پنجم: حیاط منزل سیما – زنان در حال سبزی پاک کردن
    سکانس ششم: روز – حیاط خانه
    سکانس هفتم: داخل خانه – روز
    سکانس هشتم: - داخل خانه – غروب
    سکانس نهم: - رستوران – شب
    سکانس دهم: - شب – رستوران – بعد از شام
    سکانس یازدهم: - صبح – داخل خانه
    سکانس دوازدهم: - رستوران – جاده – روز
    سکانس سیزدهم: روز – رستوران
    سکانس چهاردهم: روز – جاده – داخل ماشین
    سکانس پانزدهم: - شب – رستوران – خارج شهر
    سکانس شانزدهم: - شب – جاده – بیرون مسافرخانه
    سکانس هفدهم: - شب – مسافرخانه
    سکانس هیجدهم: - شب – تو – هتل
    سکانس نوزدهم: - شب – مسافرخانه
    سکانس بیستم: - شب – مسافرخانه – تو
    سکانس بیست ویکم: نیمه شبت – جاده – کنار ماشین
    سکانس بیست و دوم: - شب – جاده – داخل ماشین
    سکانس بیست و سوم: - شب – جاده – داخل ماشین
    سکانس بیست وچهارم: - صبحه – هتل – داخل
    سکانس بیست و پنجم: - روز – جاده – داخل ماشین
    سکانس بیست وششم: - ظهر – کنار کلبه – بیرون
    سکانس بیست و هفتم: - ظهر – کنار کلبه – کنار جاده
    سکانس بیست و هشتم: - روز – بیرون – کلبه
    سکانس بیست ونهم:‌- روز – کنار جاده
   بررسی تحلیلی فیلم به طور کلی
فصل هشتم: سخن آخر
    بحث ونتایج
    کتابنامه
    منابع فارسی
    منابع انگلیسی
    منابع اینترنتی
    واژ‌ه نامه
    فارسی به انگلیسی
    انگلیسی به فارسی

شناسه کتاب 61437

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     19
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394