ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان سلامت جنسی در جامعه اسلامی با تاکید بر نقش رسانه ملی
پدیدآورنده به کوشش ابراهیم شفیعی سروستانی
غیره تهیه کننده اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
مشخصات نشر پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1395.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 2ج .
کتابنامه 13ج. 1. کتابنامه: ص. 353 -379

1
» انحرافات جنسي / آزادي جنسي
» بيماري‌هاي جنسي / مشکلات جنسي
» فرهنگ جنسي / رفتار جنسي / سکسيسم
» حيا و عفت / پاکدامني / اخلاق جنسي
» خانواده و رسانه
» روابط جنسي
» روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين
» تربيت جنسي / آموزش جنسي
  فهرست مقدمه
فصل اول: مفاهیم و اصطلاحات
    جنس، جنسی و جنسینگی
    رابطه جنسی بهنجار
    رابطه زناشویی
    شریک جنسی
    اختلال‌های جنسی
         الف) کژکارهای جنسی
         ب) انحراف‌های جنسی
              دیدگاه روان‌شناسانه
              دیدگاه جامعه‌شناسانه
              دیدگاه اسلامی
    جرایم جنسی
    خشونت جنسی
    حقوق جنسی
    انقلاب جنسی
    اخلاق جنسی
         الف: رویکرد مبتنی بر رهبانیت (دیدگاه تفریطی)
         ب: رویکرد مبتنی بر آزادی روابط جنسی (دیدگاه افراطی)
         ج: رویکرد اسلامی (دیدگاه معتدل)
    سلامت جنسی
         الف: تعریف سلامت جنسی
         ب: عناصر اصلی سلامت جنسی
         ج: حوزه‌های مرتبط با سلامت جنسی
         د: ارتباط «سلامت جنسی» و «سلامت باروری»
         هـ: بررسی تطبیقی مفهوم سلامت جنسی
فصل دوم: نظریه جنسی اسلام
    مبانی نظریه جنسی اسلامی
         الف: مبانی هستی شناسانه
         ب: مبانی انسان‌شناسانه
    جنبه‌های گوناگون نظریه جنسی اسلام
    اصول نظریه جنسی اسلام
         الف: ارضای متعادل
         ب: خویشتن‌داری جنسی
         ج: پرهیز از تحریک
         د: برخورد شدید با انحراف‌ها و ناهنجاری‌های جنسی
فصل سوم: ناهنجاری‌ها و آسیب‌های جنسی در ایران
    مصادیق ناهناری‌ها و آسیب‌های جنسی
         الف: تماشای تصاویر و فیلم‌های مستهجن (هرزه‌نگاری)
         ب: خودارضایی
         ج: روابط پیش از ازدواج
         د: فرار دختران ازخانه
         هـ: روسپی‌گری
         و: بیماری‌های آمیزشی
         ز: نارضایتی همسران از روابط جنسی خود
         ح: خیانت به همسر
    زمینه‌ها و عوامل بروز ناهنجاری‌ها و آسیب‌های جنسی
         الف: تهاجم فرهنگی گسترده غرب
         ب: بی‌توجهی به فرهنگ و تحقق نیافتن انقلاب فرهنگی
         ج: عملکرد نامناسب دستگاه‌های مسئول
         د: شکل‌گیری ساختارهای کلان اجتماعی بر مبنای فرهنگ غرب
         هـ: ناکارآمدی نهادها و سازمان‌های آموزشی و تربیتی
         و: بی‌توجهی به نهاد خانواده
         ز: کم‌رنگ شدن کارکردهای اساسی خانواده
         ح: گسترش شهرنشینی و مهاجرت
         ط: گسترش فن‌اوری‌های نوین ارتباطی
         ی: افزایش فاصله طبقاتی و شکاف روز افزون میان فقیر و غنی
         ک: نبود نظام تأمین و رفاه اجتماعی کارآمد و فراگیر
         ل: بی‌توجهی به اصول و ضوابط شهرسازی
فصل چهارم: اصول، مبانی و راهکارهای تحقق سلامت جنسی در جامعه اسلامی
    اصول و مبانی برنامه‌ریزی
         الف: توجه به مبانی مشروعیت نظام اسلامی
         ب: توجه به موازین شرعی و قانونی حاکم بر ناهنجاری‌های جنسی
         ج: توجه به نظریه جنسی اسلام
         د: توجه به آثار و پی‌امدهای رواج ناهنجاری‌های جنسی در جامعه
         هـ: توجه به خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه
         و: فرآهم آوردن امکان تشکیل خانواده برای همه
         ز: توجه به ازدواج موقت به عنوان گزینه شرعی پاسخ به نیازهای جنسی
         ح: توجه به کرامت و شخصیت انسانی زن
         ط: فرآهم آوردن زمینه رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با همه مظاهر فساد
         ی: پی‌ریزی اقتصاد عادلانه و تأمین نیازهای اساسی اقتصادی مردم
         ک: برقراری نظام تامین و رفاه اجتماعی فراگیر و کارآمد
         ل: توجه به ضرورت سالمت جسمی، روحی و معنوی افراد جامعه
         م: توجه ویژه به آموزش و تربیت جنسی اقشار گوناگون
    سیاست‌ها و تدابیرهای اجرایی
         الف: همه‌جانبه‌نگری و توجه به ریشه‌های بحران
         ب : نگاه کارشناسانه به مسایل اجتماعی
         ج: توجه به نقش پژوهش در مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های جنسی
         د: پرهیز از بخشی نگری        
    راهکارهای ارتقای سلامت جنسی
         الف: آموزش جنسی
         ب:‌ تربیت جنسی
         ج: مشاروه جنسی
فصل پنجم: رسانه ملی و سلامت جنسی
    ضرورت‌ها
         الف: جایگاه و نقش رسانه ملی در ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی
         ب: جایگاه و نقش رسانه ملی در ترویج سبک زندگی اسلامی
         ج: جایگاه و نقش رسانه ملی در گسترش و ارتقای سلامت عمومی
    اهداف کلان
         الف: ارتقای سلامت جنسی بر مبنای آموزه‌های اسلامی
         ب: جلوگیری از گسترش ناهنجاری‌های و آسیب‌های جنسی در جامعه
    راهبردها
         الف: گفتمان سازی در زمینه‌ مسایل و مشکلات جنسی
         ب: توان‌مندسازی خانواده‌ها برای انجام مسئولیت‌های خود
         ج: ایجاد هم‌گرایی و هم افزایی در سازمان‌ها و نهادهای مسئول
         د: آگاهی بخشی درباره عوامل و زمینه‌های ایجاد ناهنجاری‌های جنسی
         هـ: تبیین پی‌امدهای ناگوار الگوی غربی روابط جنسی
         و: هشیارسازی جوانان و نوجوانان در زمینه‌ پی‌آمدهای ناهنجار جنسی
         ز: افزایش سواد رسانه‌ای مردم در زمینه اهداف رسانه‌های
         ح: تبیین نقش عوامل محیطی در سلامت جنسی
         ط: گسترش فرهنگ ازدواج آسان
         ی: بهره‌گیری از رسانه‌های مکمل
       سیاست‌ها
         الف: توجه دقیق به آموزه‌های اسلامی در ارائه راهکارها
         ب: پرداختن متوازن به مسایل و مشکلات جنسی افراد مجرد و متأهل
         ج: شناسایی و اولویت‌بندی اختلال‌های جنسی
         د: توجه به مرزهای حیا و خودداری از دامن زدن به مسایل جنسی
         هـ: پرهیز از نگاه‌های تقلیل گرایانه و ساده‌انگارانه
         و: رعایت کامل اصول و ضوابط حاکم بر روابط زن و مرد
         ز: توجه به برنامه‌های نظام سلطه برای ترویج ناهنجاری‌های جنسی
         ح: مدیریت متمرکز در طراحی و تولید برنامه‌های مرتبط با سلامت جنسی
         ط: بهره‌گیری مناسب از همه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور
کتانامه
منابع فارسی و عربی
منابع انگلیسی
2
» انحرافات جنسي / آزادي جنسي
» بيماري‌هاي جنسي / مشکلات جنسي
» غريزه جنسي / تمايلات جنسي
» فرهنگ جنسي / رفتار جنسي / سکسيسم
» حيا و عفت / پاکدامني / اخلاق جنسي
» خانواده و رسانه
» روابط جنسي
» روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين
» تربيت جنسي / آموزش جنسي
  فهرست مقدمه
پرسش‌های گفتگو با صاحب‌نظران و کارشناسان
    الف: حوزه‌ فقه و حقوق
    ب: حوزه‌ اخلاق جنسی
    ج: حوزه‌ زن و خانواده
    د: حوزه‌ روان شناسی
    هـ: جامعه‌شناسی
    و: حوزه‌ روان‌شناسی اجتماعی
    ز: حوزه‌ مطالعات راهبردی
    ح: حوزه‌ رسانه و ارتباطات
اسامی کارشناسان و صاحب‌نظران
حوزه فقه و حقوق
    گفت‌گو با حجت الاسلام دکتررحیم نوبهار
    گفت‌گو با دکتر محمد روشن    
حوزه اخلاق جنسی
    گفت‌گو با حجت الاسلام دکترمحمدتقی سبحانی‌نیا
    گفت‌گو با حجت الاسلام دکترعلی نقی فقیهی
    گفت‌گو با حجت الاسلام دکتراحمد دیلمی
حوزه زن و خانواده
    گفت‌گو با حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد
    گفت‌گو با حجت الاسلام دکترحسین بستان
حوزه روان‌شناسی
    گفت‌گو با دکتر فرید براتی
    گفت‌گو با دکتر منصور کریم زاده
حوزه جامعه‌شناسی
    گفت‌گو با دکتر سید حسین شرف‌الدین
حوزه روان‌شناسی اجتماعی
    گفت‌گو با حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی
حوزه پزشکی و مطالعات جنسی (سکسولوژی)
    گفت‌گو با دکتر سید کاظم فروتن
    گفت‌گو با دکتر عفت السادات مرقاتی خویی
    گفت‌گو با دکتر محمدآرش رمضانی
    گفت‌گو با دکتر روح‌الله بای
    گفت‌گو با دکتر شهین‌ علیائی زند
حوزه مطالعات فرهنگی و راهبردی
    گفت‌گو با استاد اسماعیل شفیعی سروستانی  
    گفت‌گو با دکتر حسن عباسی
حوزه رسانه و ارتباطات
    گفت‌گو با دکتر حمید صاحب
    گفت‌گو با دکتر مهدی منتظر قائم
مأخذ شناسی سلامت جنسی


شناسه کتاب 61210

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     15
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394